noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevryn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

25 tammikuuta 2024

Tietoevry Oyj    PÖRSSITIEDOTE     25.1.2024 klo 15.15

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

1 Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkioita seuraavasti:

  • puheenjohtaja 137 500 euroa (2023: 133 000 euroa, korotusehdotus ~3,4 %),
  • varapuheenjohtaja 73 500 euroa (2023: 72 000 euroa, korotusehdotus ~2,1 %),
  • hallituksen jäsen 55 600 euroa (2023: 54 500 euroa, korotusehdotus ~2,0 %).

Vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan, että hallituksen pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan aiemman käytännön mukaisesti vuosipalkkiona 20 000 euroa ja pysyvän valiokunnan jäsenelle 10 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle maksetaan aiemman käytännön mukaisesti 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta. Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille ehdotetaan vuosipalkkioksi 15 300 euroa (2023: 15 000 euroa, korotusehdotus 2,0 %) ja varajäsenille vuosipalkkioksi 7 650 euroa (2023: 7 500 euroa, korotusehdotus 2,0 %).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen osakeomistuksen lisääminen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua. Kunkin varsinaisen yhtiökokouksen valitseman hallituksen jäsenen odotetaan kerryttävän viiden vuoden ajanjaksolla yhtiössä osakeomistuksen, joka ylittää jäsenen yhden vuosipalkkion euromäärän.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa, että osa vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina. Yhtiökokouksen valitsema hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita palkkion seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

  • ei käteispalkkiota, 100 % osakkeina
  • 25 % käteisenä, 75 % osakkeina
  • 50 % käteisenä, 50 % osakkeina
  • 75 % käteisenä, 25 % osakkeina
  • 100 % käteisenä, ei osakkeita.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2024 julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana. Henkilöstön valitsemille hallituksen jäsenille vuosipalkkiot maksetaan käteisenä.

2 Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän.

3 Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa nykyisten hallituksen jäsenten Bertil Carlsénin, Elisabetta Castiglionin, Tomas Franzénin, Liselotte Hägertz Engstamin, Harri-Pekka Kaukosen, Katharina Mosheimin, Gustav Mossin, Endre Rangnesin ja Petter Söderströmin uudelleenvalintaa. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Tomas Franzénin uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen ehdottamat uudelleenvalittavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista, pois lukien Petter Söderström, joka on riippumaton yhtiöstä mutta ei yhdestä sen suurimmista osakkeenomistajista, Solidium Oy:stä. Ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on huomioinut hallituksen kokoonpanon sekä jäsenten monipuolisen ja toisiaan täydentävän ammatillisen asiantuntemuksen ja kokemuksen. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus valitaan yhtenä kokonaisuutena.

Edellä ehdotettujen henkilöiden lisäksi yhtiön henkilöstö on valinnut kaksi varsinaista hallituksen jäsentä ja heille varajäsenet. Varsinaiset jäsenet ovat Anders Palklint ja Thomas Slettemoen ja heidän varajäseninään toimivat Ilpo Waljus ja Tommy Sander Aldrin. Heidän toimikautensa jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

4 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 2010 perusti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä suurimpien osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin suomalaiseen, norjalaiseen ja ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 31.8.2023 rekisteröityjen omistustietojen ja niistä saadun selvityksen perusteella.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024 ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja, Annareetta Lumme-Timonen, sijoitusjohtaja, Solidium
Alexander Kopp, sijoitusjohtaja, Incentive
Alexander Svensson, Vice President, Cevian Capital
Mikko Lantto, teknologia- ja kehitysjohtaja, Ilmarinen ja
Tomas Franzén, hallituksen puheenjohtaja, Tietoevry.

Nimitystoimikunta raportoi varsinaiselle yhtiökokoukselle toimikunnan työskentelystä ja esittelee työjärjestykseensä valtuutuksen nojalla tekemänsä teknisluonteiset päivitykset.

Lisätietoja:
Esa Hyttinen, apulaislakiasiainjohtaja, puh. 040 766 6196, esa.hyttinen (at) tietoevry.com

Tietoevry Oyj

JAKELU

NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Oslo Børs
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com.

Haluatko lisätietoja?

Tommi Järvenpää

Head of IR

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä