noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevryn osavuosikatsaus 3/2023: Taloudellinen kehitys kahtiajakoista heikentyneessä markkinassa

26 lokakuuta 2023

Tietoevry Oyj     OSAVUOSIKATSAUS     26.10.2023, klo 8.00

Tietoevryn osavuosikatsaus 3/2023: Taloudellinen kehitys kahtiajakoista heikentyneessä markkinassa

  • Kasvu 2 % – vahvaa kehitystä ohjelmistoliiketoiminnoissa, Tietoevry Create ja Tech Services -alueilla kysyntä heikentyi
  • Kannattavuus 13 % markkinatilanteesta ja korkeana jatkuneesta inflaatiosta huolimatta –Tietoevry Industry ja Tech Services -alueilla kannattavuus parani  
  • MentorMate-yritysosto päätökseen – liiketoiminnan kehitys ja integraatio edistyvät suunnitellusti
  • Tietoevry Banking ja Tech Services -alueiden strategiset arvioinnit etenevät aiemmin ilmoitettujen aikataulujen mukaisesti

 

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

 

 

7–9/2023

7–9/2022

Liikevaihto, milj. euroa

659,7

690,4

    Muutos, %

 -4

 7

    Orgaaninen kasvu, %

 2

 8

Liikevoitto (EBIT), milj. euroa

61,6

77,5

Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta

 9,3

 11,2

Oikaistu liikevoitto (EBITA), milj. euroa

85,6

97,9

Oikaistu liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta

 13,0

 14,2

Osakekohtainen tulos, euroa

0,37

0,50

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

-2,0

40,2

Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa

17,7

23,6

 

Koko vuoden 2023 näkymät

Yhtiö päivitti koko vuoden näkymiään 19.9.:

Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan noin 4 % (vuoden 2022 liikevaihto 2 928,1 milj. euroa).

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA3)) on 12,6–13,0 % (13,0 % vuonna 2022).

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

2) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

3) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja

 

Toimitusjohtajan kommentti 

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

”Kolmannen neljänneksen taloudellinen kehityksemme oli kahtiajakoista heikentyneessä markkinassa. Orgaanisen 2 %:n kasvun ajureina toimivat ohjelmistoliiketoimintamme, erityisesti Tietoevry Banking, jonka liikevaihto kasvoi 11 %. Tietoevry Create ja Tech Services -alueilla talouden epävarmuustekijät puolestaan heikensivät kysyntää. Tietoevry Create -alueella sodan pitkittyminen näkyy Ukrainan liiketoiminnan laskuna.

Kannattavuutemme oli hyvällä 13 %:n tasolla huolimatta markkinaympäristön muutoksista ja korkeana jatkuvasta inflaatiosta. Tietoevry Tech Services -liiketoiminnan kannattavuus kehittyi suotuisasti keväällä aloitettujen tehostamistoimenpiteiden myötä. Lisäksi Tietoevry Industry paransi tulostaan ja Tietoevry Caren kannattavuus säilyi vahvana. Kolmannen neljänneksen tilauksissa heijastuu kausiluontoisuus ja markkinoiden muutokset.

Edistämme strategiamme toteutusta pääpainona kilpailukyvyn ja tuloskehityksen vahvistaminen erikoistuneissa liiketoiminnoissamme sekä Tietoevryn asemointi globaalisti johtavaksi toimijaksi ohjelmistoratkaisuissa sekä datakeskeisissä kehitys- ja konsultointipalveluissa. Tietoevry Banking ja Tech Services -alueiden strategisilla arvioinneilla sekä MentorMate-yritysostolla on tässä tärkeä rooli. Tietoevry Bankingin osalta olemme edenneet johtoryhmänimityksissä, strategian viimeistelyssä sekä erillisenä yhtiönä toimimisen edellyttämien toimintojen luomisessa. Tietoevry Banking -liiketoiminnan strateginen arviointi on määrä saada päätökseen vuoden 2024 alkupuolella heinäkuussa julkistamamme aikataulun mukaisesti. Tietoevry Tech Services -alueella toiminnan virtaviivaistaminen ja tuloskehityksen vahvistaminen jatkuu, ja strateginen arviointi etenee alkuperäisen aikataulun mukaisesti. 

Datakeskeisiin kehitys- ja konsultointipalveluihin keskittyvän yhdysvaltalaisen MentorMaten hankinta edistää Tietoevry Createn strategista tavoitetta kehittyä maailmanlaajuisesti johtavaksi toimijaksi. Yrityskauppa vahvistaa merkittävästi Tietoevry Createn asiakaskantaa Pohjois-Amerikassa, ja täydentää yhtiön kyvykkyyksiä konsultointi-, data-, pilvi- ja tekoälypalveluiden alueilla. MentorMaten liiketoiminta pohjautuu uusimpiin teknologioihin, merkittäviin asiakkuuksiin ja pitkiin sopimuksiin. Sen tuloskehitys oli kuluneella neljänneksellä odotusten mukaista heikentyneestä markkinatilanteesta huolimatta.

Kollegamme Ukrainassa ovat yhä ajatuksissamme järkyttävän tilanteen jatkuessa maassa. Olemme ylpeitä ukrainalaisista kollegoistamme ja tuemme jatkossakin heitä ja heidän perheitään kaikin mahdollisin tavoin.

Uskomme vahvasti uusien teknologioiden, kuten pilvi-, data- ja tekoälyratkaisujen, tuomiin mahdollisuuksiin niin asiakkaillemme kuin oman liiketoimintamme kehittämiseen. Tämän mukaisesti jatkamme uudistumistamme – tavoitteenamme edistää yhtiömme asemoitumista globaalisti johtavaksi toimijaksi skaalautuvien ohjelmistoratkaisujen ja datakeskeisten konsultointipalvelujen alueella. Ottaen huomioon talouden ja geopoliittisen toimintaympäristön epävarmuustekijät keskitymme jatkossakin ylläpitämään yhtiön operatiivista ja taloudellista tehokkuutta ja vakautta.”

 

Taloudellinen tulos segmenteittäin

 

 

Liikevaihto, milj. euroa

Liikevaihto, milj. euroa

Muutos, %

Orgaaninen kasvu, %

Oikaistu 

liikevoitto,

milj. euroa

Oikaistu liikevoitto, milj. euroa

Oikaistu liikevoitto, % liike-vaihdosta

Oikaistu liikevoitto, % liike-vaihdosta

 

7–9/2023

7–9/2022

7–9/2023

7–9/2022

7–9/2023

7–9/2022

Tietoevry Create

 195,5

203,8

 -4

 -4

 21,5

27,1

 11,0 

 13,3 

Tietoevry Banking

 135,4

135,6

 0

 11

 18,0

21,2

 13,3 

 15,6 

Tietoevry Care

 52,3

53,6

 -2

 3

 15,9

18,2

 30,4 

 33,9 

Tietoevry Industry

 61,4

64,1

 -4

 6

 10,9

10,8

 17,7 

 16,8 

Tietoevry Tech Services

 242,9

272,6

 -11

 -4

 23,0

25,3

 9,5 

 9,3 

Eliminoinnit ja allokoimattomat kulut

 -27,8

-39,4

 —

 —

 -3,7

-4,6

 — 

 — 

Konserni yhteensä

 659,7

690,4

 -4

 2

 85,6

97,9

 13,0 

 14,2 

 

Lisätietoja:

Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa (at) tietoevry.com

 

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään torstaina 26. lokakuuta 2023 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen. Esittelyä voi seurata Tietoevryn internetsivuilla.

Mikäli haluatte esittää kysymyksiä, teidän tulee rekisteröityä tästä linkistä. Rekisteröidyttyänne saatte puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen, jolla voitte osallistua puheluun.

Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen. Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

 

Tietoevry Oyj

 

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Tukholma

Oslo Børs

Media

 

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme – avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus – ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com

 

Haluatko lisätietoja?

Tommi Järvenpää

Head of IR

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä