noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Sisäpiiritieto: Tietoevry päivittää koko vuoden näkymiään, orgaaninen kasvu noin 4 % (aiempi 5-7 %) ja oikaistu liikevoitto 12,6-13,0 % (aiempi 13,0-13,5 %)

19 syyskuuta 2023

Tietoevry Oyj                   SISÄPIIRITIETO                   19.9.2023 klo 8.00

 

Tietoevry päivittää ohjeistustaan vuodelle 2023 johtuen lyhyen aikavälin heikentyneestä kysynnästä epävarmassa markkinaympäristössä. Heikentyneen taloudellisen toimintaympäristön myötä asiakkaat toteuttavat kustannussäätöjä ja siirtävät ostopäätöksiään, mikä vaikuttaa etenkin Tietoevry Create ja Tech Services -liiketoimintoihin.

 

Tietoevry päivittää näin ollen vuoden 2023 näkymiään ja arvioi yhtiön koko vuoden orgaanisen kasvun olevan noin 4 % ja oikaistun liikevoittomarginaalin 12,6-13,0 %.

 

Tietoevry Create -liiketoiminnassa heikentynyt kysyntä vaikuttaa ennen kaikkea pienempiin ja vähemmän strategisiin hankkeisiin. Tietoevry Tech Services -liiketoiminnassa kysynnän heikkeneminen näkyy lyhytaikaisissa tuntityöpohjaisissa toimeksiannoissa, kun pitkäaikaiset sopimukset puolestaan tuovat liiketoimintaan vakautta. 

 

Taloudellisen kehityksen arvioidaan jatkuvan hyvänä kaikissa ohjelmistoliiketoiminnoissa. Hiljattain hankitun yhdysvaltalaisen datakeskeisiin palveluihin keskittyvän MentorMate-yhtiön liiketoiminnan kehitys on ollut odotusten mukaista. Tietoevryn liiketoimintarakenne, jossa liikevaihdosta noin kaksi kolmasosaa tulee pitkäaikaisista sopimuksista, yhdistettynä yhtiön kustannustehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin tukee yhtiön taloudellista kehitystä.

 

Päivitetty taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023:

 

Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan noin 4 % (vuoden 2022 liikevaihto 2 928,1 milj. euroa). Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA3)) on 12,6-13,0 % (13,0 % vuonna 2022).

 

Aiempi taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023:

 

Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan 5-7 % (vuoden 2022 liikevaihto 2 928,1 milj. euroa). Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA3)) on 13,0-13,5 % (13,0 % vuonna 2022).

 

Tietoevry julkaisee kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksensa 26.10.2023.

 

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

2) Oikaisuerät sisältää uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

3) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja

 

 

Lisätietoja

Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa (at) tietoevry.com

 

 

TIETOEVRY OYJ

 

JAKELU

NASDAQ Helsinki

NASDAQ Stockholm

Oslo Børs

Keskeiset tiedotusvälineet

 

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme – avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus – ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

 

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.fi

 

Haluatko lisätietoja?

Tommi Järvenpää

Head of IR

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä