noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevryn osavuosikatsaus 2/2023: Vahva operatiivinen tuloskehitys – kasvu 3 %, kannattavuus 10,5 %

21 heinäkuuta 2023

Tietoevry Oyj PUOLIVUOTISKATSAUS 21.7.2023, klo 8.00

 

  • Kasvun ajureina Tietoevry Banking, Care ja Create
  • Tuloskehitykseen vaikuttivat korkeana jatkunut inflaatio ja työpäivien alhaisempi määrä
  • Koko vuoden tuloskehitystä tukevat meneillään olevat tehostamistoimet ja vahva tilauskanta – vuoden toisella puoliskolla laskutettavan tilauskannan kasvu 8%
  • Tietoevry Banking -alueen strategisen arvioinnin johtopäätökset päivitetyn aikataulun mukaan vuoden 2024 alkupuolella, Tech Services -alueen strateginen arviointi etenee suunnitellusti
  • Tietoevry ostaa yhdysvaltalaisen datakeskeisiin palveluihin keskittyvän MentorMate-yhtiön (julkistettu 21.7.)

 

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

 

 

4–6/2023

4–6/2022

Liikevaihto, milj. euroa

 695,2

 739,1

    Muutos, %

 -6

 2

    Orgaaninen kasvu, %

 3

 5

Liikevoitto (EBIT), milj. euroa

 41,2

 39,7

Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta

 5,9

 5,4

Oikaistu liikevoitto (EBITA), milj. euroa

 72,9

 78,7

Oikaistu liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta

 10,5

 10,7

Osakekohtainen tulos, euroa

 0,21

 0,18

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

 11,5

 8,4

Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa

 18,9

 23,9

  

Koko vuoden 2023 näkymät ennallaan

 

Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan 5–7 % (vuoden 2022 liikevaihto 2 928,1 milj. euroa).

 

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA3)) on 13,0–13,5 % (13,0 % vuonna 2022).

 

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

2) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

3) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja

 

Toimitusjohtajan kommentti 

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

 

“Olen tyytyväinen kehitykseemme ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kasvu oli hyvää, yli 5 %, ja kannattavuus parani edellisvuodesta. Kuuden peräkkäisen vahvan kasvun neljänneksen jälkeen vuoden 2023 toisen neljänneksen kasvu oli 3 %. Kannattavuus oli 10,5 % eli edellisvuoden tasolla. Hyvä kasvu jatkui Tietoevry Banking ja Tietoevry Care -ohjelmistoliiketoiminnassamme sekä datakeskeisissä kehitys- ja konsultointipalveluissa, Tietoevry Createssa. Konsernitasolla toisen neljänneksen kasvuun vaikutti heikentävästi Tietoevry Tech Services -alueen liikevaihdon lasku ja tulokseen vaikuttivat korkeana jatkunut inflaatio sekä työpäivien alhaisempi määrä. Odotamme toisen vuosipuoliskon tuloksen olevan kausiluonteisesti vahva hyvän tilauskannan ja käynnissä olevien tehostamistoimien tukemana.

 

Erikoistumiseen pohjautuva strategiamme tukee Tietoevryn kilpailukykyä nykyisissä markkinaolosuhteissa. Edistyksellisten toimialakohtaisten ohjelmistoratkaisujemme kysyntä on jatkunut hyvänä, kansainvälisillä markkinoilla on vahvaa pitkän aikavälin kasvupotentiaalia datakeskeisille kehitys- ja konsultointipalveluillemme ja meillä on hyvät edellytykset edistää pohjoismaisten asiakkaidemme liiketoiminnan transformaatiota. Kysynnän vaihtelu on leimallista tällä hetkellä koko toimialallemme, ja tässä tilanteessa ohjelmistoratkaisuista ja monipuolisista palveluista koostuva liiketoimintarakenteemme mahdollistaa vakaan kehityksen eri markkinatilanteissa.

 

Olemme ottaneet merkittäviä askeleita strategiamme toteutuksessa mukaan lukien päätös keskittyä ohjelmistoratkaisuihin ja datakeskeisiin kehitys- ja konsultointipalveluihin. Jo käynnissä olevien Tietoevry Banking ja Tech Services -alueiden strategisten arviointien ohella olemme tänään kertoneet ostavamme yhdysvaltalaisen MentorMaten, joka toimii globaalisti digitaalisten palveluiden alueella. MentorMaten vahva asiakaskunta Pohjois-Amerikassa sekä yli 1 000 Bulgariassa, Paraguayssä ja Yhdysvalloissa työskentelevää asiantuntijaa tukevat Tietoevry Createn pyrkimystä olla johtava toimija datakeskeisissä kehitys- ja konsultointipalveluissa globaalisti.

 

Olemme edistäneet aktiivisesti Tietoevry Banking ja Tech Services -alueiden strategisia arviointeja. Banking-alueemme johto viimeistelee strategiaa ja erillisenä yhtiönä toimimista edellyttävien toimintojen käynnistämistä. Liiketoimintaa koskevien maayhtiöiden eriyttäminen on saatu päätökseen, ja kerromme strategisen arvioinnin johtopäätökset vuoden 2024 alkupuolella, minkä jälkeen etenemme toteutukseen. Tietoevry Tech Services käynnisti toimintansa integroituna liiketoiminta-alueena toisen neljänneksen alussa, ja toiminnan virtaviivaistaminen jatkuu. Valmistelut, joiden tavoitteena on aiemmin kerrottu Tech Services -liiketoiminnan myynti tai jakautumiseen perustuva listautuminen, etenevät suunnitellusti.

 

Generatiivinen tekoäly tarjoaa liiketoiminta-alueillemme houkuttelevia mahdollisuuksia sekä tekoälyä hyödyntäviin tuotteisiin ja palveluihin pohjautuvaan kasvuun että oman toimintamme tehostamiseen. Työskentelemme aktiivisesti yritysasiakkaidemme ja alan kumppaneidemme kanssa laajentaaksemme kokemustamme tästä käänteentekevästä teknologiasta sekä sen hyödyistä. Viimeaikaiset sovelluksemme asiakkaiden kanssa terveydenhuollossa, pankkitoiminnassa, vähittäiskaupassa ja teollisuudessa osoittavat generatiivisen tekoälyn potentiaalin nopeassa innovoinnissa sekä tehokkaammissa ihmisen ja koneen kanssakäymisen muodoissa. Olemme tukeneet asiakkaitamme kaikissa keskeisissä teknologian murroksissa, ja tavoitteenamme on olla myös generatiivisen tekoälyn alueella yksi markkinoiden johtavista toimijoista.

 

Kollegamme Ukrainassa ovat ajatuksissamme järkyttävän tilanteen maassa jatkuessa. Olemme ylpeitä ukrainalaisista kollegoistamme ja tuemme jatkossakin heitä ja heidän perheitään kaikin mahdollisin tavoin.

 

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla jatkoimme monimuotoisuuden aktiivista vahvistamista valituilla toimilla osana yrityskulttuuriamme. Osallistuimme kumppanina Norjassa pidettyyn SHE-konferenssiin kannustaaksemme yhä useampia naisia teknologia-alalle sekä olimme tukemassa Priden arvoja ja siihen liittyviä tapahtumia. Lisäksi osallistuimme SuomiAreenassa ja Ruotsin Almedalenissa järjestettyihin yhteiskunnallisiin tapahtumiin, joissa olimme mukana keskusteluissa datan hyödyntämisestä taloudellisen rikollisuuden havaitsemisessa, digitaalisestasuvereniteetista sekä generatiivisen tekoälyn terveydenhuoltosektorille tarjoamista mahdollisuuksista. Uskomme, että roolimme aktiivisena yrityskansalaisena on niin yhteiskunnan kuin asiakkaittemme etujen mukainen ja lisää vetovoimaamme yhtenä alan parhaimmista työnantajista.”

 

Taloudellinen tulos segmenteittäin

 

 

Liikevaihto, milj. euroa

Liikevaihto, milj. euroa

Muutos, %

Orgaaninen kasvu, %

Oikaistu 

liikevoitto,

milj. euroa

Oikaistu liikevoitto, milj. euroa

Oikaistu liikevoitto, % liike-vaihdosta

Oikaistu liikevoitto, % liike-vaihdosta

 

4–6/2023

4–6/2022

4–6/2023

4–6/2022

4–6/2023

4–6/2022

Tietoevry Create

 204,5

209,6

 -2

 5

 24,2

25,8

 11,8 

 12,3 

Tietoevry Banking

 139,8

143,2

 -2

 11

 14,8

16,6

 10,6 

 11,6 

Tietoevry Care

 59,1

58,2

 2

 7

 17,1

17,5

 28,9 

 30,1 

Tietoevry Industry

 63,8

68,0

 -6

 3

 9,4

11,6

 14,7 

 17,1 

Tietoevry Tech Services

 265,9

301,9

 -12

 -5

 13,2

15,1

 4,9 

 5,0 

Eliminoinnit ja allokoimattomat kulut

 -38,0

-41,9

 

 

 -5,7

-7,9

  

  

Konserni yhteensä

 695,2

739,1

 -6

 3

 72,9

78,7

 10,5 

 10,7 

 

 

Lisätietoja:

Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa (at) tietoevry.com

 

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään perjantaina 21. heinäkuuta 2023 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen. Esittelyä voi seurata Tietoevryn internetsivuilla.

 

Mikäli haluatte esittää kysymyksiä, teidän tulee rekisteröityä tästä linkistä. Rekisteröidyttyänne saatte puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen, jolla voitte osallistua puheluun.

 

Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen. Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

 

Tietoevry Oyj

 

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Tukholma

Oslo Børs

Media

 

 

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme – avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus – ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

 

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. https://www.tietoevry.com/

Haluatko lisätietoja?

Tommi Järvenpää

Head of IR

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä