noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevryn osavuosikatsaus 1/2023: Hyvä alku vuodelle – vahva kasvu ja vakaa kannattavuus

04 toukokuuta 2023

Tietoevry Oyj    OSAVUOSIKATSAUS    4.5.2023 klo 8.00

  • 8 %:n kasvun ajureina Tietoevry Banking, Care ja Create

  • Oikaistu liikevoittomarginaali 12,3 % – kannattavuus parani kaikissa liiketoiminnoissa

  • Tietoevry Banking ja Tietoevry Tech Services -liiketoimintojen strategiset arvioinnit etenevät suunnitellusti

 

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

 

 

1–3/2023

 1–3/2022

Liikevaihto, milj. euroa

 744,3

 730,9

    Muutos, %

 2

 3

    Orgaaninen kasvu1), %

 8

 5

Liikevoitto (EBIT), milj. euroa

 68,7

 46,1

Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta

 9,2

 6,3

Oikaistu2) liikevoitto (EBITA), milj. euroa

 91,9

 84,6

Oikaistu2) liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta

 12,3

 11,6

Osakekohtainen tulos, euroa

 0,41

 0,28

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

 103,7

 62,0

Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa

 20,7

 21,1


1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

2) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

 

 

Koko vuoden 2023 näkymät ennallaan

 

Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan 5–7 % (vuoden 2022 liikevaihto 2 928,1 milj. euroa).

 

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA) on 13,0–13,5 % (13,0 % vuonna 2022).

 

1)  Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

2)  Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

 

 

Toimitusjohtajan kommentti 

 

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

 

“Olen tyytyväinen vuoden 2023 hyvään aloitukseen ja vahvaan suorituskykyyn, jota liiketoimintamme ovat rakentaneet strategiamme mukaisesti. Ensimmäisen neljänneksen kasvu oli vahva, 8 %, ja kannattavuutemme hyvä 12,3% (oikaistu EBITA). Kasvun ajurit liiketoiminnoissamme olivat ohjelmistoratkaisut ja datakeskeiset kehitys- ja konsultointipalvelut, heijastaen yritysten aktiivisuutta automatisoida ja digitalisoida toimintaansa. Kasvu oli sekä Banking että Care -liiketoiminnassa 15 % ja Tietoevry Create -liiketoiminnassa 9 %. Kaikkien liiketoimintojemme liikevoittomarginaali parani raportointikaudella.

 

Strategiamme toteuttaminen etenee vakaasti erikoistuneiden liiketoimintojen ja aiemmin julkaistujen strategisten arviointien myötä. Strategisten arviointien tavoitteena on omistaja-arvon kasvattaminen. Sekä Banking että Tech Services -liiketoimintojen strategiset arvioinnit etenevät aikataulussa. Merkittävä askel oli Tietoevry Tech Services -liiketoiminnan käynnistyminen 1. huhtikuuta. Tätä edeltäneen Transform ja Connect -liiketoimintojen integraation aikana olemme tunnistaneet mahdollisuuksia yksinkertaistaa ja tehostaa toimintaa, mikä vahvistaa Tietoevry Tech Services -liiketoiminnan taloudellista kehitystä.

 

Asiakkaamme investoivat edelleen pilvinatiivipalveluihin sekä ohjelmisto- ja datapalveluihin, joissa kasvu jatkuu vahvana. Jatkuvissa palveluissa pyrkimykset tehostaa toimintaa ja optimoida kustannusrakennetta jatkuvat. Nopea sopeutuminen dynaamiseen taloudelliseen ja geopoliittiseen ympäristöön on tällä hetkellä keskeistä asiakkaidemme investoinneissa. Asiakkaat pyrkivät parantamaan tehokkuutta, kyberturvallisuusvalmiutta, liiketoiminnan ketteryyttä ja resilienssiä sekä kehittämään uusia datakeskeisiä palveluita mukaan lukien tekoälypohjaiset ratkaisut. Ennakoimme kustannusinflaation pysyvän korkeana ja vaikuttavan henkilöstö- ja teknologiakustannuksiin, mikä edellyttää jatkuvaa huomiota hinnoitteluun ja toiminnan tehokkuuteen.

 

Kollegamme Ukrainassa ovat ajatuksissamme järkyttävän tilanteen maassa jatkuessa. Tuemme edelleen ukrainalaisia työntekijöitämme ja heidän perheitään kaikin mahdollisin tavoin.

 

Olen iloinen pitkän tähtäimen vastuullisuusohjelmamme edistymisestä ja myönteisestä kehityksestä erityisesti hiilidioksidipäästöjen ja kiertotalouden tavoitteissa. Kestävä kehitys ja yhteiskunnallinen vastuu ovat oleellinen osa päivittäistä työtämme ja keskeisiä pitkäaikaisten asiakassuhteiden luomisessa sekä osaajamarkkinoilla. Yhdessä asiakkaidemme kanssa innovoimme palveluita, jotka auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta sekä toteuttamaan datakeskeisen maailman tarjoamia hyötyjä laajasti yhteiskunnassa.”

 

Taloudellinen tulos segmenteittäin

 

 

Liikevaihto, milj. euroa

Liikevaihto, milj. euroa

Muutos, %

Orgaaninen kasvu, %3)

Oikaistu1) 

liikevoitto2),

milj. euroa

Oikaistu1) liikevoitto2), milj. euroa

Oikaistu1) liikevoitto2), % liike-vaihdosta

Oikaistu1) liikevoitto2), % liike-vaihdosta

 

1–3/2023

1–3/2022

1–3/2023

1–3/2022

1–3/2023

1–3/2022

Tietoevry Create

 222,5

215,7

 3

 9

 33,9

29,0

 15,2 

 13,5 

Tietoevry Banking

 130,6

123,4

 6

 15

 13,9

13,0

 10,7 

 10,5 

Tietoevry Care

 62,8

56,6

 11

 15

 19,1

16,6

 30,4 

 29,3 

Tietoevry Industry

 68,7

70,8

 -3

 4

 11,8

11,1

 17,2 

 15,6 

Tietoevry Transform

 123,1

121,0

 2

 6

 11,5

10,4

 9,3 

 8,6 

Tietoevry Connect

 208,8

224,0

 -7

 0

 10,7

10,9

 5,1 

 4,8 

Eliminoinnit ja allokoimattomat kulut

 -72,1

-80,5

 

 

 -9,0

-6,3

  

  

Konserni yhteensä

 744,3

730,9

 2

 8

 91,9

84,6

 12,3 

 11,6 

 

1) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

2) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja

3) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

 

Lisätietoja:

 

Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa (at) tietoevry.com

 

 

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään keskiviikkona 4. toukokuuta 2023 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen. Esittelyä voi seurata Tietoevryn internetsivuilla.

 

Mikäli haluatte esittää kysymyksiä, teidän tulee rekisteröityä tästä linkistä. Rekisteröidyttyänne saatte puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen, jolla voitte osallistua puheluun.

 

Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen. Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

 

Tietoevry Oyj

 

 

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Tukholma

Oslo Børs

Media

 

 

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme – avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus – ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

 

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com

 

Haluatko lisätietoja?

Tommi Järvenpää

Head of IR

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä