noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevryn osavuosikatsaus 4/2022: Vahva kasvu ja kannattavuus

15 helmikuuta 2023

Tietoevry Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 15.2.2023, klo 8.00

 

  • Vahvan 9 %:n kasvun ajureina Tietoevry Create, Tietoevry Banking ja Tietoevry Care
  • Oikaistu liikevoittomarginaali 15,4 %, ajureina vahva kasvu ja toiminnan tehostamisohjelmat
  • Tietoevry Banking sekä Tietoevry Transform & Connect -liiketoimintojen strategiset arvioinnit etenevät suunnitelmien mukaan
  • Yhtiö ehdottaa osingon nostamista 1,45 (1,40) euroon osakkeelta

 

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

 

 

10–12/2022

10–12/2021

1–12/2022

1–12/2021

Liikevaihto, milj. euroa

 767,7 

 742,0 

 2 928,1

 2 823,4

    Muutos, %

 3 

 4 

 4

 1

    Orgaaninen1) kasvu, %

 9 

 3 

 6

 0

Liikevoitto (EBIT), milj. euroa

 103,2 

 113,4 

 266,5

 382,0

Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta

 13,4 

 15,3 

 9,1

 13,5

Oikaistu2) liikevoitto (EBITA3)), milj. euroa

 118,0 

 103,3 

 379,2

 367,8

Oikaistu2) liikevoitto (EBITA3)), % liikevaihdosta   

 15,4 

 13,9 

 13,0

 13,0

Oikaisuerät2), milj. euroa

 -3,5 

 22,0 

 -66,0

 61,5

Tilauskanta

 3 327 

 3 513 

 3 327

 3 513

Nettovelka/EBITDA

 1,5 

 1,1 

 1,5

 1,1

 

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

2) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

3) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja

 

Koko vuoden 2023 näkymät

 

Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan 5–7 % (vuoden 2022 liikevaihto 2 928,1 milj. euroa).

 

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA) on 13,0–13,5 % (13,0 % vuonna 2022).

 

1)  Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

2)  Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

 

Toimitusjohtajan kommentti

 

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

 

"Olen tyytyväinen erittäin vahvaan viimeiseen vuosineljännekseemme – saavutimme 9 %:n kasvun ja yli 15 %:n kannattavuuden. Vahvimmat liiketoiminnat olivat Banking ja Care -ohjelmistoliiketoiminnat sekä globaalisti laajeneva, datakeskeisiin kehitys- ja konsultointipalveluihin keskittyvä Create-liiketoiminta. Saavutimme myös koko vuoden osalta hyvän kokonaistuloksen kasvun ollessa 6 % ja kannattavuuden 13,0 % – huolimatta haastavista makrotaloudellisista ja geopoliittisista olosuhteista. Myönteinen taloudellinen kehitys mahdollistaa myös houkuttelevan osinkotason hallituksemme ehdotuksen mukaisesti.

 

Vuosi 2022 oli Tietoevrylle hyvin merkittävä aloittaessamme uuden aikakauden uuden strategiamme myötä. Erikoistumiseen perustuvan strategian toteutus käynnistyi tammikuussa, ja sen myötä yhtiömme toimintatapa muuttui merkittävästi. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme muutoksen aktiivisesta tukemisesta ja toteuttamisesta. Kuluneen vuoden aikana paransimme edelleen erikoistuneiden liiketoimintojemme kilpailukykyä, ja löysimme uusia mahdollisuuksia niiden kannattavan kasvun ja laajenemisen edistämiseksi. Tästä esimerkkinä aiemmin julkistamamme Banking-liiketoiminnan sekä Transform ja Connect -liiketoimintojen strategiset arvioinnit, jotka etenevät suunnitellusti.

 

Näkemyksemme mukaan markkinaolosuhteet kannustavat edelleen teknologiainvestointeihin asiakkaiden painottaessa yhä vahvemmin uusia teknologioita ja kilpailukykyä ydinliiketoiminnassaan. Ohjelmistoratkaisujen ja datakeskeisten kehitys- ja konsultointipalvelujen kysyntä pysyy arviomme mukaan jatkossakin vahvana – samanaikaisesti otamme huomioon mahdolliset makrotalouteen liittyvät epävarmuudet. Liiketoimintarakenteemme painopiste on siirtymässä kohti ohjelmistoratkaisuja ja datakeskeisiä kehitys- ja konsultointipalveluja, ja odotamme kasvun ja kannattavuuden kehityksen jatkuvan hyvänä kohti yhtiön pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita.

 

Meitä ilahduttaa myös edistymisemme henkilöstön sitoutumisessa ja yhtiön vastuullisuudessa vuonna 2022. Henkilöstön sitoutuminen nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle, mikä oli hyvä saavutus ottaen huomioon muutosvauhtimme ja korostaa yrityksen arvojen ja työntekijöiden hyvinvointipanostuksen merkitystä. Oli myös rohkaisevaa nähdä yhtiömme maineen ja työnantajamielikuvan positiivinen kehitys useissa pohjoismaisissa tutkimuksissa. Samanaikaisesti haluamme osoittaa sitoutumisemme ukrainalaisten kollegoidemme tukemiseen jatkuvan, ja teemme parhaamme heidän turvallisuutensa ja hyvinvointinsa puolesta.

 

Yritysten on yhä tärkeämpää kantaa vastuuta yhteiskunnasta ja ympäristöstä, ja olemme ottaneet merkittävia askeleita vastuullisuuteen liittyvillä keskeisillä osa-alueilla. Edistimme kolmevuotista vastuullisuusohjelmaamme, jossa olemme sitoutuneet vaativimman tason Science Based Targets tavoitteisiin. Olemme myös saavuttaneet korkeimman mahdollisen tason Ecovadis (Platinum)- ja CDP (A) -arvioinneissa.

 

Tartumme tulevaisuudessakin digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin asiakkaidemme ja yhteiskunnan hyväksi, ja olemme sitoutuneet jatkuvaan kestävään kehitykseen. Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintamme vaikuttavuutta ja arvonluontia niin asiakkaille, henkilöstöllemme kuin osakkeenomistajillemmekin.”

 

Taloudellinen tulos segmenteittäin

 

 

Liikevaihto, milj. euroa

Liikevaihto, milj. euroa

Muutos, %

Orgaaninen kasvu, %3)

Oikaistu1) 

liikevoitto2),

milj. euroa

Oikaistu1) liikevoitto2), milj. euroa

Oikaistu1) liikevoitto2), % liike-vaihdosta

Oikaistu1) liikevoitto2), % liike-vaihdosta

 

10–12/2022

10–12/2021

10–12/2022

10–12/2021

10–12/2022

10–12/2021

Tietoevry Create

 219,3

207,3

 6

 11

 34,8

27,9

 15,9 

 13,4 

Tietoevry Banking

 144,3

130,3

 11

 15

 25,6

17,7

 17,8 

 13,6 

Tietoevry Care

 63,0

57,1

 10

 14

 20,3

19,0

 32,2 

 33,4 

Tietoevry Industry

 69,7

74,6

 -7

 3

 12,6

13,2

 18,1 

 17,7 

Tietoevry Transform

 125,7

122,3

 3

 6

 14,4

9,6

 11,5 

 7,9 

Tietoevry Connect

 216,4

233,3

 -7

 -3

 18,3

22,1

 8,4 

 9,5 

Eliminoinnit ja allokoimattomat kulut

 -70,7

-82,9

 

 

 -7,9

-6,2

  

  

Konserni yhteensä

 767,7

742,0

 3

 9

 118,0

103,3

 15,4 

 13,9 

 

1) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

2) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja

3) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

 

Lisätietoja:

Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa (at) tietoevry.com

 

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään keskiviikkona 15. helmikuuta 2023 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen. Esittelyä voi seurata Tietoevryn internetsivuilla.

 

Mikäli haluatte esittää kysymyksiä, teidän tulee rekisteröityä tästä linkistä. Rekisteröidyttyänne saatte puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen, jolla voitte osallistua puheluun.

 

Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen. Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

 

 

Tietoevry Oyj

 

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Tukholma

Oslo Børs

Media

 

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme – avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus – ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

 

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. https://www.tietoevry.com/

 

Haluatko lisätietoja?

Tommi Järvenpää

Head of IR

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä