noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevryn hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä

15 helmikuuta 2023

Tietoevry Oyj                   PÖRSSITIEDOTE                 15.2.2022 klo 13.00

Tietoevryn hallitus on päättänyt kahdesta uudesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille suunnatusta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uudet kannustinjärjestelmät ovat Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2023–2025 ja Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2023–2025. Järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmiin nimitetään noin 600 avainhenkilöä, mukaan lukien Tietoevryn johtoryhmän jäsenet.

Näiden uusien kannustinjärjestelmien perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan vuonna 2026 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Mikäli osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Hallitus arvioi, että ohjelmasta palkkioina toimitettavat osakkeet ovat markkinoilta hankittavia yhtiön osakkeisa. Tämän vuoksi ohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä järjestelyllä ole osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta.  

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2023–2025

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2023–2025 mahdollinen palkkio perustuu Tietoevryn osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (TSR) 80%:n painoarvolla sekä yhtiön vastuullisuustavoitteisiin (ESG) 20%:n painoarvolla (sukupuolijakauman tasapaino ja CO2-vähennykset). Ansaintakriteereitä mitataan vuosina 2023–2025. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2023–2025 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 1 080 000 Tietoevryn osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2023–2025

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2023–2025 palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai johtajasopimukseen palkkion maksuhetkellä. Palkkio maksetaan kolmen vuoden sitouttamisjakson (2023–2025) päättymisen jälkeen. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2023–2025 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 120 000 Tietoevryn osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.

Lisätietoja:

Petri Sallinen, Head of Compensation & Benefits, puh. +358 50 458 1612, petri.sallinen (at) tietoevry.com

Tietoevry Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Stockholm
Oslo Børs
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme – avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus – ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.fi

Liitteet

Haluatko lisätietoja?

Tommi Järvenpää

Head of IR

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä