noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Sisäpiiritieto: Tietoevry käynnistää strategisen arvioinnin koskien Tietoevry Transformia ja Tietoevry Connectia yhdistettynä liiketoimintana

30 marraskuuta 2022

Tietoevry Oyj                SISÄPIIRITIETO                 30.11.2022, klo 8.00

Tietoevry aikoo eriyttää jatkuviin palveluihin ja transformaatioon keskittyvät liiketoimintansa (Tietoevry Transform ja Tietoevry Connect) sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoratkaisuihin ja globaaleihin datakeskeisiin kehitys- ja konsultointipalveluihin keskittyvät liiketoimintansa (Tietoevry Create, Tietoevry Banking, Tietoevry Care ja Tietoevry Industry) toisistaan. Eriyttämisen tavoitteena on yhtiön markkina-arvon kasvattaminen. Yhtiö käynnistää strategisen arvioinnin koskien Tietoevry Transform ja Tietoevry Connect -liiketoimintojen yhdistämistä sekä niiden myyntiä tai jakautumiseen perustuvaa listautumista.

Yhdistettynä Tietoevry Transform ja Tietoevry Connect olisi kilpailukykyinen pohjoismaisiin jatkuviin palveluihin ja asiakkaiden transformaatioon keskittyvä toimija, joka palvelee yli 1 000 pohjoismaista yritystä ja julkisen sektorin asiakasta. Liiketoimintojen yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on noin 1,2 miljardia euroa ja ne työllistävät maailmanlaajuisesti noin 8 700 ammattilaista. Osana prosessia liiketoiminnat yhdistetään ja kokonaisuutta johtaa johtoryhmä, joka keskittyy toteuttamaan yhteistä strategiaa hyödyntäen parasta osaamista molemmista liiketoiminnoista. Yhdistyneellä liiketoiminnalla on tulevaisuudessa itsenäinen juridinen rakenne, mikä lisää sen rakenteellista riippumattomuutta Tietoevry-konsernista. Yhdistetty Tietoevry Transform ja Tietoevry Connect keskittyy jatkuviin palveluihin ja transformaatioon kattaen sovellukset, infrastruktuurin ja pilvipalvelut.

IT-palvelumarkkinoilla on käynnissä suuri murros, kun uudet pilvipohjaiset teknologiat ja palvelut korvaavat perinteisiä sovelluksia ja infrastruktuuria. Muutos luo mahdollisuuksia kaikille ohjelmistopalveluja, digitaalisia kehityspalveluja sekä ulkoistus- ja jatkuvia palveluja tarjoaville toimijoille. Ulkoistuspalveluihin keskittyvien yritysten menestys pohjautuu laaja-alaisiin kyvykkyyksiin sekä infrastuktuuripalveluiden korkeaan volyymiin. Nämä ovat keskeiset edellytykset asiakkaiden jatkuvan tehokkuuden ja ketteryyden parantamiselle ja modernisoinneille. Yhdistetyllä Tietoevry Transformilla ja Tietoevry Connectilla on paremmat mahdollisuudet kasvattaa liiketoimintaansa pohjautuen sen kilpailukykyiseen pohjoismaiseen markkina-asemaan, laajaan asiakaskuntaan, kilpailukykyisiin palveluihin ja globaaliin toimituskykyyn. Lisäksi liiketoimintojen mahdollinen eriyttäminen Tietoevry-konsernista parantaisi yhdistetyn kokonaisuuden mahdollisuuksia olla mukana toimialan konsolidoitumisessa.

Suunnitellut toimenpiteet vauhdittavat Tietoevryn strategian toteuttamista ja asemoivat yrityksen toimialakohtaisiin ohjelmistoratkaisuihin sekä globaaleihin datakeskeisiin kehitys- ja konsultointipalveluihin keskittyväksi toimijaksi. Näiden Tietoevryn liiketoimintojen yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on tällä hetkellä noin 1,7 miljardia euroa ja maailmanlaajuisesti niillä on noin 16 000 työntekijää.

”Julkistimme tänään merkittävän askeleen strategiamme toteuttamisessa. Määrittelemme portfoliomme uudelleen tavoitellessamme selkeää identiteettiä ja korkeampaa omistaja-arvoa – erottamalla jatkuvat palvelut ja transformaatioon keskittyvä liiketoiminta sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoratkaisuihin ja globaaleihin datakeskeisiin kehitys- ja konsultointipalveluihin keskittyvät liiketoiminnat toisistaan. Eriyttäminen mahdollistaa liiketoiminnoille entistä kilpailukykyisemmän aseman markkinoilla sekä arvonluonnin kiihdyttämisen. Uskomme, että nämä suunnitellut toimenpiteet luovat lisäarvoa kaikille sidosryhmille,” sanoo toimitusjohtaja Kimmo Alkio.

Yhdistettävää Tietoevry Transformia ja Tietoevry Connectia koskevan strategisen arvioinnin ja sen jälkeisen mahdollisen myynnin tai jakautumiseen perustuvan listautumisen arvioidaan kestävän 12–18 kuukautta. Tämä strateginen arviointi ei vaikuta Tietoevry Create, Tietoevry Care, Tietoevry Industry tai Tietoevry Banking -liiketoimintoihin, eikä Tietoevry Bankingin strategiseen arviointiin.

Yhtiö ei ole tehnyt päätöksiä mahdolliseen myyntiin tai jakautumiseen perustuvaan listautumiseen liittyen. Eteneminen riippuu markkinatilanteesta siihen kuitenkaan rajautumatta. Markkinatilanteen lisäksi arviointiin vaikuttavat vallitseva makrotaloudellinen tilanne sekä sijoittajien kiinnostus.

Lisätietoja:

Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com
Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa (at) tietoevry.com
Kia Haring, viestintäjohtaja, puh. +358 40 765 3700, kia.haring (at) tietoevry.com

Lisätietoja Tietoevry Transform -liiketoiminnasta ja Tietoevry Connect -liiketoiminnasta saatavilla internetissä.

Tietoevry Oyj

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Oslo Børs
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme – avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus – ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.fi

Liitteet

Haluatko lisätietoja?

Tommi Järvenpää

Head of IR

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä