noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevryn osavuosikatsaus 3/2022: Vahva kasvu ja hyvä kannattavuus

27 lokakuuta 2022

Tietoevry Oyj     OSAVUOSIKATSAUS     27.10.2022 klo 8.00 

     

  • Vahvan 8 %:n orgaanisen kasvun ajureina Tietoevry Create, Tietoevry Banking ja Tietoevry Care
  • Oikaistu liikevoittomarginaali hyvällä tasolla, 14,2 %
  • Toiminnan tehostamisohjelmat etenivät suunnitellusti – tulosvaikutukset kiihtyvät vuoden loppua kohden
  • Yhtiö päivitti koko vuoden näkymiään 20. lokakuuta

 

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

 

 

7–9/2022

7–9/2021

Liikevaihto, milj. euroa

 690,4 

 648,1 

Muutos, %

 6,5 

 0,7 

    Orgaaninen1) kasvu, %

 7,8 

 0,6 

Liikevoitto (EBIT), milj. euroa

 77,5 

 72,2 

Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta

 11,2 

 11,1 

Oikaistu2) liikevoitto (EBITA3)), milj. euroa

 97,9 

 94,0 

Oikaistu2) liikevoitto (EBITA3)), % liikevaihdosta

 14,2 

 14,5 

Oikaisuerät2), milj. euroa

 -8,7 

 -10,1 

Tilauskanta

 3 180 

 3 153 

Nettovelka/EBITDA

 1,6 

 1,4 

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

2) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

3) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja

 

Koko vuoden 2022 näkymät

 

Yhtiö päivitti koko vuoden näkymiään 20. lokakuuta:

Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan 5–6 % (vuoden 2021 liikevaihto 2 823,4 milj. euroa).

 

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA) on 12,8–13,1 % (13,0 % vuonna 2021).

 

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

2)  Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

 

Toimitusjohtajan kommentti

 

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

 

"Olen tyytyväinen kasvuvauhtiimme, joka on kiihtynyt neljä vuosineljännestä peräkkäin. Kasvun kiihtyminen heijastaa strategista keskittymistämme skaalautuvaan ohjelmistoliiketoimintaan sekä konsultointiin uusilla digitaalisilla ja datapohjaisilla alueilla. Lisäksi paransimme kannattavuuttamme merkittävästi edellisestä vuosineljänneksestä yli 14 %:iin korkeasta inflaatiosta huolimatta. Euromääräisesti liikevoittomme parani edellisvuoteen verrattuna.

 

Tämänhetkinen markkinatilanne on kaksijakoinen: asiakkaiden investoinnit uusiin teknologioihin luovat edelleen kasvumahdollisuuksia, mikä tukee jatkuvaan kasvuun tähtääviä tavoitteitamme. Samaan aikaan niin asiakkaisiin kuin yhtiöömmekin vaikuttaa korkea inflaatio, joka näkyy työvoima-, materiaali- ja energiakustannusten nousuna. Nykyisessä toimintaympäristössä on ensiarvoisen tärkeää jatkaa keskittymistä tuottavuuteen, toiminnan tehokkuuteen ja kilpailukykyyn. Kuluneen neljänneksen aikana tehokkuutta ja kannattavuutta parantavat toimenpiteet Tietoevry Banking ja Tietoevry Connect -alueilla alkoivat odotetusti tuottaa myönteisiä tulosvaikutuksia. Yhdistettynä Tietoevry Transform -alueella kesällä aloitettuihin toimenpiteisiin, näiden odotetaan kiihdyttävän neljännen vuosineljänneksen tulosparannusta.

 

Olemme hiljattain päivittäneet ohjeistustamme koko vuoden kasvun osalta. Samalla päivitimme kannattavuutta koskevaa ohjeistustamme vallitsevan inflaatiotilanteen mukaisesti.

 

Tämän päivän geopoliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa yritysten yhteiskuntavastuulla on yhä suurempi merkitys. Arvojemme – avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus – mukaisesti edistämme henkilöstömme hyvinvointia kaikkialla maailmassa ja jatkossakin tuemme kaikin mahdollisin keinoin ukrainalaisten kollegoidemme turvallisuutta ja hyvinvointia.”

 

Taloudellinen tulos segmenteittäin

 

 

Liikevaihto, milj. euroa

Liikevaihto, milj. euroa

Muutos, %

Orgaaninen kasvu, %3)

Oikaistu1) 

liikevoitto2),

milj. euroa

Oikaistu1) liikevoitto2), milj. euroa

Oikaistu1) liikevoitto2), % liike-vaihdosta

Oikaistu1) liikevoitto2), % liike-vaihdosta

 

7–9/2022

7–9/2021

7–9/2022

7–9/2021

7–9/2022

7–9/2021

Tietoevry Create

 203,4

172,3

 18

 19

 26,9

21,8

 13,2 

 12,7 

Tietoevry Banking

 123,2

111,8

 10

 9

 19,5

16,6

 15,9 

 14,9 

Tietoevry Care

 53,6

48,9

 10

 11

 18,2

17,4

 33,9 

 35,5 

Tietoevry Industry

 64,1

67,4

 -5

 2

 10,8

13,7

 16,8 

 20,3 

Tietoevry Transform

 105,5

105,1

 0

 1

 6,6

9,3

 6,3 

 8,8 

Tietoevry Connect

 209,1

215,5

 -3

 -2

 20,6

18,5

 9,9 

 8,6 

Eliminoinnit ja allokoimattomat kulut

 -68,6

-72,9

 

 

 -4,6

-3,3

  

  

Konserni yhteensä

 690,4

648,1

 7

 8

 97,9

94,0

 14,2 

 14,5 


1) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

2) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja

3) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

 

 

Lisätietoja:

Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa (at) tietoevry.com

 

 

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään torstaina 27. lokakuuta 2022 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen. Esittelyä voi seurata Tietoevryn internetsivuilla.

 

Puhelinkonferenssin numerot 

Suomi: +358 9 2319 5437

Ruotsi: +46 8 505 20424

Iso-Britannia: +44 33 0551 0200

Yhdysvallat: + 1 212 999 6659

 

Osallistujakoodi 

”Tietoevry” operaattorin ohjeiden mukaisesti

 

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

 

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

 

 

Tietoevry Oyj

 

 

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Tukholma

Oslo Børs

Media

 

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme – avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus – ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

 

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com

Haluatko lisätietoja?

Tommi Järvenpää

Head of IR

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä