noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevryn osavuosikatsaus 2/2022: Vahva 5 %:n orgaaninen kasvu – yhtiö nostaa kasvuohjeistustaan koko vuodelle

22 heinäkuuta 2022

Tietoevry Oyj PUOLIVUOSIKATSAUS 22.7.2022, klo 8.00

 

  • Kasvun ajureina Tietoevry Create ja Tietoevry Banking, joiden kasvu oli 12 % ja 10 %
  • Oikaistu liikevoittomarginaali 10,7 % palkkainflaation vaikuttaessa kannattavuuteen – käynnissä olevat tehostamistoimet vaikuttavat kannattavuuteen myönteisesti vuoden toisella puoliskolla
  • Yhtiön vetovoima työnantajana vahva, 1 200 uutta osaajaa – henkilöstövaihtuvuus tasaantumassa
  • Koko vuoden kasvuohjeistusta nostettu 3–5 %:iin aiemmasta 2–4 %:sta
  • Tietoevry käynnistää Banking-liiketoimintaansa koskevan strategisen arvioinnin – tavoitteena liiketoiminnan markkina-arvon kasvattaminen

 

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

 

 

4–6/2022

4–6/2021

Liikevaihto, milj. euroa

 739,1

 721,7

Muutos, %

 2,4

 5,1

    Orgaaninen1) kasvu, %

 4,7

 1,5

Liikevoitto (EBIT), milj. euroa

 39,7

 139,7

Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta

 5,4

 19,4

Oikaistu2) liikevoitto (EBITA3)), milj. euroa

 78,7

 88,3

Oikaistu2) liikevoitto (EBITA3)), % liikevaihdosta

 10,7

 12,2

Oikaisuerät2), milj. euroa

 -27,2

 63,2

Tilauskanta

 3 400

 3 275

Nettovelka/EBITDA

 1,6

 1,6

 

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

2) Oikaisuerät sisältää uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

3) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Koko vuoden 2022 näkymät – kasvuohjeistusta nostettu
Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan 3–5 % (vuoden 2021 liikevaihto 2 823,4 milj. euroa). Aiemmin yhtiö arvioi kasvun olevan 2–4 %.

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA) on 13,1–13,6 % (13,0 % vuonna 2021).

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

2)  Oikaisuerät sisältää uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

 

Toimitusjohtajan kommentti

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta: 
"Olen tyytyväinen vahvan kasvumme jatkumiseen toisella neljänneksellä konsultointiliiketoimintamme (Tietoevry Create) sekä finanssialan ohjelmistoliiketoimintamme (Tietoevry Banking) saavuttaessa kaksinumeroiset kasvuluvut. Henkilöstön vaihtuvuus on tasaantumassa, mutta neljänneksen kannattavuuteen vaikutti odotusten mukaisesti epätavallisen korkea palkkainflaatio. Tietoevry Connect ja Tietoevry Banking -liiketoimintojen tehostamisohjelmat ovat edenneet suunnitellusti, ja olemme myös kiihdyttäneet toiminnan tehostamista Tietoevry Transform -alueella. Nämä toimenpiteet vaikuttavat myönteisesti tulokseemme vuoden toisella puoliskolla. Tietoevry Transformin neljännes päättyi vahvaan tilauskantaan, mikä osaltaan luo hyvän perustan sen tulevalle tulosparannukselle.

Olemme tänään julkistaneet käynnistävämme Tietoevry Banking -liiketoimintaa koskevan strategisen arvioinnin. Tavoitteenamme on liiketoiminnan kasvun kiihdyttäminen sekä sen markkina-arvon kasvattaminen. Osana prosessia selvitämme mahdollisuuksia irrottaa liiketoiminta itsenäiseksi yhtiöksi, joka listattaisiin pörssiin. Uskomme, että itsenäisenä yhtiönä Tietoevry Banking -liiketoiminnalla olisi paremmat mahdollisuudet keskittyä oman liiketoimintansa kehittämiseen ja vahvistaa identiteettiään finanssialan ohjelmistotalona – sekä näin parantaa houkuttelevuuttaan myös työtekijämarkkinoilla ja luoda lisäarvoa asiakkaille.

 

Markkina on edelleen aktiivinen, ja asiakkaillamme on käynnissä innostavia hankkeita uusien pilvi- ja datateknologioiden hyödyntämisestä liiketoimintansa uudistamisessa. Laaja-alainen kysyntä markkinalla tarjoaa vakaan pohjan hyvälle kasvulle koko vuoden tavoitteittemme mukaisesti.

 

On inspiroivaa nähdä ukrainalaisten kollegojemme vahva sitoutuminen asiakastyöhön haastavan tilanteen jatkuessa heidän kotimaassaan. Teemme yhtiönä parhaamme tukeaksemme kollegoitamme ja heidän perheitään näinä vaikeina aikoina.

 

Olemme kuluvan kesän aikana saaneet kiitosta aktiivisesta osallistumisestamme yhteiskunnalliseen keskusteluun Pohjoismaissa esimerkiksi kyberturvallisuuden, yhdenvertaisuuden ja ilmastonmuutoksen alueilla. Yritysten odotetaan yhä vahvemmin osallistuvan julkiseen keskusteluun ympäristö- ja yhteiskuntavastuusta. Olemme sitoutuneet osallistumaan aktiivisesti näiden teemojen edistämiseen ja tukemaan asiakkaittemme kestävän kehityksen tavoitteita tuotteidemme ja palvelujemme avulla.”

 

Taloudellinen tulos segmenteittäin

 

Liikevaihto, milj. euroa

Liikevaihto, milj. euroa

Muutos, %

Orgaaninen kasvu, %3)

Oikaistu1) 

liikevoitto2),

milj. euroa

Oikaistu1) liikevoitto2), milj. euroa

Oikaistu1) liikevoitto2), % liike-vaihdosta

Oikaistu1) liikevoitto2), % liike-vaihdosta

 

4–6/2022

4–6/2021

4–6/2022

4–6/2021

4–6/2022

4–6/2021

Tietoevry Create

 210,3

188,4

 12

 12

 26,5

23,1

 12,6

 12,2

Tietoevry Banking

 132,3

120,2

 10

 10

 13,6

14,4

 10,3

 12,0

Tietoevry Care

 58,3

61,5

 -5

 -4

 17,5

19,5

 30,1

 31,7

Tietoevry Industry

 68,3

78,5

 -13

 3

 11,7

11,0

 17,1

 14,1

Tietoevry Transform

 118,7

119,1

 -0

 0

 5,4

11,9

 4,5

 10,0

Tietoevry Connect

 230,7

231,4

 -0

 1

 12,0

15,6

 5,2

 6,7

Eliminoinnit ja allokoimattomat kulut

 -79,4

-77,3

 

 

 -7,9

-7,2

  

  

Konserni yhteensä

 739,1

721,7

 2

 5

 78,7

88,3

 10,7 

 12,2 

 

1) Oikaisuerät sisältää uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

2) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja

3) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

 

Lisätietoja:

Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com

Tanja Lounevirta, Head of Financial Communications, puh. 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tietoevry.com

 

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään perjantaina 22. heinäkuuta 2022 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen. Esittelyä voi seurata Tietoevryn internetsivuilla.

 

Puhelinkonferenssin numerot 

Suomi: +358 981 710 310

Ruotsi: +46 856 642 651

Norja: +47 235 002 43

Iso-Britannia: +44 333 300 0804

Yhdysvallat: +1 631 913 1422

Osallistujakoodi: 66506729#

 

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

 

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

 

Tietoevry Oyj

 

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Tukholma

Oslo Børs

Media

 

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

 

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com

Haluatko lisätietoja?

Tanja Lounevirta

Head of Financial Communications

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä