noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry käynnistää Banking-liiketoimintaansa koskevan strategisen arvioinnin – tavoitteena liiketoiminnan markkina-arvon kasvattaminen

22 heinäkuuta 2022

Tietoevry Oyj            SISÄPIIRITIETO            22.7.2022, klo 8.00

Yhtiö on päättänyt käynnistää Tietoevry Banking -liiketoimintaansa koskevan strategisen arvioinnin. Osana prosessia yhtiö selvittää mahdollisuuksiaan irrottaa liiketoiminta itsenäiseksi yhtiöksi, joka listattaisiin pörssiin. Yhtiön tavoitteena on Tietoevry Banking -liiketoiminnan kasvun ja kannattavuuden kiihdyttäminen sekä sen strategisen ja taloudellisen joustavuuden lisääminen – ja näiden myötä vahva arvonluonti kaikille sidosryhmille. Yhtiö arvioi, että Banking-liiketoiminnan arvonmuodostus itsenäisenä yhtiönä toisi hyötyjä myös Tietoevryn nykyisille osakkeenomistajille.

Finanssialan ohjelmistotuotteet ovat maailmanlaajuisesti nopeasti kehittyvä markkinasegmentti, jonka keskiössä ovat pilvipalveluna tarjotut ohjelmistot, yhteensopivat ratkaisut sekä datapohjaiset alustat. Tietoevry Banking tarjoaa tänä päivänä kattavasti ratkaisuja, kuten Banking-as-a-Service -ohjelmistoalusta sekä maksukortteihin, maksamiseen ja luottoihin keskittyvät ohjelmistotuotteet. Liiketoiminta-alueen vuositason liikevaihto on lähes 500 milj. euroa ja sen palveluksessa työskentelee noin 3 600 asiantuntijaa tukien yli 400 asiakasta maailmanlaajuisesti. Tietoevry Banking -liiketoiminnan markkina-asema Pohjoismaissa, globaalisti kilpailukykyiset ohjelmistotuotteet sekä sen taloudellinen kehitys luovat edellytykset menestyä itsenäisenä yhtiönä. Irrottaminen itsenäiseksi yhtiöksi tarjoaisi myös Tietoevrylle mahdollisuuksia keskittyä sen eri liiketoiminta-alueiden arvon kehittämiseen Banking-liiketoiminnan kasvun vauhdittamisen ohella.

“Olemme tänään kertoneet merkittävästä päätöksestä strategiamme edistämiseksi. Tietoevry Banking tarjoaa kilpailukykyisiä ohjelmistotuotteita ja -alustoja finanssialan toimijoille sekä Pohjoismaissa että maailmanlaajuisesti. Itsenäisenä yhtiönä Tietoevry Banking -liiketoiminnalla olisi paremmat mahdollisuudet keskittyä oman liiketoimintansa kehittämiseen ja vahvistaa identiteettiään finanssialan ohjelmistotalona – sekä näin parantaa houkuttelevuuttaan myös työtekijämarkkinoilla ja luoda lisäarvoa asiakkaille. Tämä askel myös vahvistaisi arvonluontia Tietoevryn osakkeenomistajille”, kommentoi toimitusjohtaja Kimmo Alkio.

Banking-liiketoiminnan irrottaminen Tietoevrystä edellyttää kyseisen liiketoiminnan yhtiöittämisprosessia, joka arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2023 toisella puoliskolla. Mikäli listautumisen arviointi etenee suotuisasti, Tietoevry pyrkii listaamaan Banking-liiketoiminnan pörssiin vuoden 2023 toisella puoliskolla. Yhtiö tiedottaa aiheesta prosessin edetessä.

Yhtiö ei ole tehnyt mahdolliseen pörssilistaukseen liittyen päätöksiä ja korostaa, että Tietoevry Banking -liiketoiminnan irrottaminen on sidottu mutta ei rajattu markkinatilanteeseen. Markkinatilanteen lisäksi arviointiin vaikuttavat vallitseva makrotaloudellinen tilanne sekä Tietoevry Banking -liiketoimintaan liittyvä kiinnostus osakemarkkinoilla mahdollisen listautumisen ajankohtana.

Lisätietoja Tietoevry Bankingistä.

Lisätietoja:

Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com
Tanja Lounevirta, johtaja, talousviestintä, puh. 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tietoevry.com
Tietoevry viestintä, puh. 040 570 4072, news@tietoevry.com

TIETOEVRY OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Oslo Børs
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme – avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus – ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.fi

Liitteet

Haluatko lisätietoja?

Tanja Lounevirta

Head of Financial Communications

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä