noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY:n osavuosikatsaus 4/2021: Orgaaninen kasvu 3 % ja vahva kassavirta

17 helmikuuta 2022

  • Kasvun ajureina ohjelmistoliiketoiminnot ja yli 20 %:n kasvu Product Development Services ja International Operations -alueilla
  • Merkittäviä uusia sopimuksia neljänneksen aikana – tilauskanta kasvoi 5 % edellisvuodesta ja 11 % edellisestä neljänneksestä
  • Hyvä oikaistu liikevoittomarginaali 13,9 % – vahva kassavirta
  • Osinkoehdotus 1,40 euroa osakkeelta
  • Cloud & Infran tehostamistoimien tavoitteena kiihdyttää kasvua pilvipalveluissa ja saavuttaa yli 10 %:n oikaistu liikevoittomarginaali vuoteen 2023 mennessä – vuotuinen säästötavoite 50 milj. euroa

 

TietoEVRY Oyj:n ("Tietoevry") laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

 

 

10–12/2021

10–12/2020

Liikevaihto, milj. euroa

 742,0 

 712,0 

Muutos, %

 4,2 

 31,2 

    Orgaaninen1) kasvu, %

 2,7 

 -6,3 

Liikevoitto (EBIT), milj. euroa

 113,4 

 77,8 

Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta

 15,3 

 10,9 

Liikevoitto (EBITA3)), milj. euroa

 125,3 

 89,2 

Liikevoitto (EBITA3)), % liikevaihdosta

 16,9 

 12,5 

Oikaistu2) liikevoitto (EBITA3)), milj. euroa

 103,3 

 106,4 

Oikaistu2) liikevoitto (EBITA3)), % liikevaihdosta

 13,9 

 14,9 

Oikaisuerät2), milj. euroa

 22,0 

 -17,2 

Tilauskanta

 3 513 

 3 350 

Nettovelka/EBITDA

 1,1 

 2,5 

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla.

2) Oikaisuerät sisältää uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

3) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja.

 

Koko vuoden 2022 näkymät

 

Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan 2–4 % (vuoden 2021 liikevaihto 2 823,4 milj. euroa). Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA) on 13,1–13,6 % (13,0 % vuonna 2021).

 

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

2)  Oikaisuerät sisältää uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

 

 

Toimitusjohtajan kommentti

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

 

”Kehitys vuoden viimeisellä neljänneksellä oli hyvä: orgaaninen kasvu 3 %, uusien tilausten määrä vahvalla tasolla keskeisissä liiketoiminnoissa, kannattavuuskehitys vakaata ja kassavirta vahva. Industry Software, Financial Services Solutions, Product Development Services ja International Operations -alueiden kasvu jatkui vahvana. Digital Consulting -alueella uusia tilauksia saatiin runsaasti, mutta viimeisen neljänneksen liikevaihto laski edelleen hieman. Cloud & Infra -alueen tulos kehittyi oikeaan suuntaan, vaikkakaan ei toivotulle tasolle. Olemme käynnistäneet kyseisessä liiketoiminnassa tehostamistoimia, joiden avulla pyrimme parantamaan tulosta, samalla kun keskitymme vahvistamaan kasvua pilvipalveluissa. Osaajamarkkinat olivat neljänneksen aikana edelleen dynaamiset, mutta työntekijöiden vaihtuvuus tasaantui. Jatkoimme vahvaa rekrytointitahtia kaikilla päämarkkinoillamme ja palkkasimme neljänneksellä yli 1 700 uutta työntekijää.

 

Vuonna 2021 liiketoiminnan dynamiikka oli myönteinen ja liikevaihdon kääntyminen kasvuun vuoden toisella puoliskolla oli osaltaan tukemassa suotuisaa kehitystä. Integraation mahdollistamat synergiahyödyt ovat toteutuneet aikataulussa ja tukeneet kannattavuutemme paranemista. Yhtiön hyvän tuloksen ajureina toimivat etenkin sen vahva ohjelmistoliiketoiminta sekä Product Development Services ja International Operations -alueet, jotka muodostavat vakaan pohjan tuleville painopistealueillemme: pilvipalvelut, datan hyödyntäminen ja ohjelmistojen tuotekehityspalvelut. Vuoden 2021 liiketoiminnan kassavirta oli ennätystasolla, mikä mahdollistaa hallituksen esityksen mukaisen houkuttelevan osinkotason.

 

Asiakkaamme ovat osoittaneet kiinnostusta yhteiseen innovointiin myös kestävän kehityksen alueella. Digitalisaatio tarjoaa asiakkaillemme ja yhteiskunnalle uusia mahdollisuuksia vähentää merkittävästi päästöjä ja ympäristökuormaa. Vuoden aikana jatkoimme kestävän kehityksen toimintamme edistämistä ja muokkasimme hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevia tavoitteitamme Science Based Targets -aloitteen mukaisiksi. Seuraava merkittävä tavoitteemme on kuitenkin edelleen oman toimintamme hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä. Pitkäaikainen työmme sukupuolten välisen tasa-arvoisuuden saavuttamiseksi jatkui, mikä näkyi naisten osuuden 4 prosenttiyksikön nousuna uusista työntekijöistämme. Henkilöstömme edustaa lähes 80 eri kansallisuutta, mikä on tärkeä osoitus siitä, että monimuotoisuus on yksi keskeisistä arvoistamme.

 

Vuoden aikana otimme uuden strategiamme myötä ison askeleen kohti tulevaisuutta. Strategian mukaisesti pyrimme hyödyntämään pilvinatiivi-, data- sekä ohjelmistokeskeisten markkinoiden tarjoamat mahdollisuudet. Kuuden erikoistuneen liiketoiminta-alueemme ja uusien investointitavoitteidemme avulla odotamme voivamme kiihdyttää kasvua ja vahvistaa kannattavuutta edelleen. Yhtiön uusi rakenne otettiin käyttöön suunnitelmien mukaisesti 1.1.2022.

 

Osana yhtiön uutta strategiaa sekä kaksivuotisen integraatio-ohjelman päättymistä käynnistimme kuluvan vuoden julkistamalla uudistetun brändimme ja identiteettimme sekä erikoistuneiden liiketoiminta-alueidemme uudet nimet. Brändi-identiteetin ytimessä on uusi missiomme: yhteiskunnan kehityksen tukeminen hyödyntämällä teknologiaa vastuullisesti. Tämä tavoite heijastaa yhtiömme arvoja – luottamusta ja avoimuutta – sekä suuntaa, johon maailmamme on menossa. Yritysten on enemmän kuin koskaan oltava aktiivisia toimijoita yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Haluamme rakentaa digitaalista tulevaisuutta ihmislähtöisesti ja vastuullisesti.”

 

 

Taloudellinen tulos segmenteittäin

 

 

Liikevaihto, milj. euroa

Liikevaihto, milj. euroa

Muutos, %

Orgaaninen kasvu, %3)

Oikaistu1) 

liikevoitto2),

milj. euroa

Oikaistu1) liikevoitto2), milj. euroa

Oikaistu1) liikevoitto2), % liike-vaihdosta

Oikaistu1) liikevoitto2), % liike-vaihdosta

 

10–12/2021

10–12/2020

10–12/2021

10–12/2020

10–12/2021

10–12/2020

Digital Consulting

 176,3

172,8

 2

 -1

 24,8

29,9

 14,1 

 17,3 

Cloud & Infra

 217,9

227,3

 -4

 -7

 20,8

19,3

 9,5 

 8,5 

Industry Software

 131,4

134,3

 -2

 7

 33,9

35,1

 25,8 

 26,1 

Financial Services Solutions

 128,9

108,8

 18

 12

 18,5

15,2

 14,4 

 14,0 

Product Development Services

 44,0

36,0

 22

 20

 5,3

5,0

 12,0 

 13,8 

Muut4)

 43,4

32,8

 33

 26

 0,1

1,9

  

Yhteensä

 742,0

712,0

 4

 3

 103,3

106,4

 13,9 

 14,9 

1) Oikaisuerät sisältää uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

2) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja

3) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

4) "Muut" koostuu International Operations -segmentistä sisältäen digitaaliset konsultointipalvelut markkinoille Pohjoismaiden ulkopuolella. "Muut" sisältää myös kohdistamattomat konsernin
kustannukset.

 

 

Lisätietoja:

 

Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com

Kjell Arne Hansen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +47 9504 0372, kjell.hansen (at) tietoevry.com

 

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään torstaina 17. helmikuuta 2022 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen. Esittelyä voi seurata Tietoevryn internetsivuilla.

 

Puhelinkonferenssin numerot

Suomi: +358 981 710 310

Ruotsi: +46 856 642 651

Norja: +47 235 002 43

Iso-Britannia: +44 333 300 0804

Yhdysvallat: +1 631 913 1422

Osallistujakoodi: 84678461#

 

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

 

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

 

TIETOEVRY OYJ

JAKELU

NASDAQ Helsinki

NASDAQ Stockholm

Oslo Børs

Media

 

 

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme – avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus – ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

 

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.fi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä