noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevryn hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä

17 helmikuuta 2022

TietoEVRY Oyj                  PÖRSSITIEDOTE                     17.2.2022   klo 13.00

TietoEVRY Oyj:n (”Tietoevry”) hallitus on päättänyt kahdesta uudesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille suunnatusta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uudet kannustinjärjestelmät ovat Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2022–2024 ja Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2022–2024. Järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmien piiriin nimitetään noin 600 avainhenkilöä, mukaan lukien Tietoevryn johtoryhmä.

Näiden uusien kannustinjärjestelmien perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan vuonna 2025 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Hallitus arvioi, että ohjelman puitteissa palkkioina toimitettavat osakkeet koostuvat markkinoilta hankittavista yhtiön osakkeista. Tämän vuoksi ohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä järjestelyllä ole osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta.  

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2022–2024

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2022–2024 mahdollinen palkkio perustuu yhtiön osakkeiden suhteelliseen ja absoluuttiseen kokonaistuottoon (TSR), yhtiön strategiseen kasvutavoitteeseen sekä yhtiön vastuullisuustavoitteisiin (ESG). Ansaintakriteereitä mitataan vuosina 2022–2024. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2022–2024 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 1 080 000 Tietoevryn osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2022–2024

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2022–2024 palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä. Palkkio maksetaan kolmen vuoden sitouttamisjakson (2022–2024) päättymisen jälkeen. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2022–2024 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 120 000 yhtiön osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.

Lisätietoja:

Hannamari Serlo, Acting Head of Compensation & Benefits, puh. +358 40 532 6206, hannamari.serlo(at)tietoevry.com

TietoEVRY Oyj

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Oslo Børs
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme – avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus – ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.fi

Liitteet

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä