noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Hyvä kannattavuus – Industry Software ja Digital Consulting ajureina

29 huhtikuuta 2021

TietoEVRYn ensimmäisen neljänneksen tulos: Hyvä kannattavuus – Industry Software ja
Digital Consulting ajureina 

 

  • Liikevaihto laski ennakoidusti 6 % (orgaaninen) – toisen vuosipuoliskon kasvunäkymät ennallaan
  • Oikaistu liikevoittomarginaali 11,5 %
  • Cloud & Infra -liiketoiminta-alueen transformaatio jatkuu – yhtiö käynnistänyt tehostamistoimia
  • Hyvä kassavirtakehitys jatkuu

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

  1–3/2021 1–3/2020
Liikevaihto, milj. euroa 711,5    744,2   
Muutos, % -4,4    82,2   
    Orgaaninen1) kasvu, % -5,6    2,7   
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 56,7    50,0   
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 8,0    6,7   
Liikevoitto (EBITA3)), milj. euroa 68,5    61,6   
Liikevoitto (EBITA3)), % liikevaihdosta 9,6    8,3   
Oikaistu2) liikevoitto (EBITA3)), milj. euroa 82,1    78,2   
Oikaistu2) liikevoitto (EBITA3)), % liikevaihdosta 11,5    10,5   
Oikaisuerät2), milj. euroa 13,6    16,6   
Tilauskanta 3 217    3 353   
Nettovelka/EBITDA 2,3    2,7   

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla.
2) Oikaisuerät sisältää uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.
3) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Koko vuoden 2021 näkymät ennallaan

TietoEVRY arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan -1 % – +2 %2) (vuoden 2020 liikevaihto 2 786,4 milj. euroa). Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali (oikaistu EBITA)3) nousee 13–14 %:iin (12,7 % vuonna 2020).

 

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla
2) Riippuu merkittävästi Covid-19-pandemian kehityksestä. Oletuksena normaali liiketoimintaympäristö vuoden 2021 kolmannesta neljänneksestä alkaen.
3) Oikaistu EBITA on täysin vertailukelpoinen aiemmin raportoidun oikaistun EBIT:n kanssa. Kummankin määritelmän mukaan liikevoitto on oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - muiden aineettomien hyödykkeiden poistot sisältyvät liikevoittoon.

 

Toimitusjohtajan kommentti

 

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

 

”Olemme tyytyväisiä alkuvuoden hyvään kannattavuus- ja kassavirtakehitykseemme – samanaikaisesti liikevaihtomme kehittyi negatiivisesti kuten ennakoimme. Pandemian kehityksen myötä odotamme liiketoimintaympäristön normalisoituvan asteittain kesän jälkeen. Useiden liiketoiminta-alueiden tilauskertymä oli vahva neljänneksen lopussa, mikä tukee toisen vuosipuoliskon kasvutavoitettamme. Ohjelmistoliiketoimintamme orgaaninen kasvu oli 3 %, ja odotamme positiivisen suuntauksen jatkuvan. Myös kansainvälinen liiketoimintamme kehittyi hyvin. Konsernitasolla kannattavuus kehittyi edelleen myönteisesti ensimmäisellä neljänneksellä osittain integraatioon liittyvien synergiaetujen ansiosta.

 

Kannattavuuden paranemisen ajureina toimivat vahva kehitys Industry Software -alueella, jossa liikevoittomarginaali oli 20 %, sekä positiivisena jatkunut marginaalikehitys Digital Consulting -alueella sen kannattavuuden ollessa 15 %. Cloud & Infra -liiketoiminta-alueella on edelleen käynnissä merkittävä operatiivinen ja teknologiakumppaneihin liittyvä transformaatio. Tuloksen paranemisen nopeuttamiseksi alueella on käynnistetty uusia tehostamistoimia.

 

Ensimmäisellä neljänneksellä kerroimme merkittävistä sopimuksista IT-järjestelmien modernisoinnin ja monipilvipalveluiden alueella, mikä osoittaa vahvan kilpailukykymme. Markkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien pohjalta kohdistamme investointeja alueille, joiden odotamme tukevan kasvutavoitteitamme. Nämä investoinnit kohdistuvat erityisesti Financial Services Solutions -alueelle, jossa on erittäin vahva tilauskanta.

 

On innostavaa nähdä henkilöstömme vahva sitoutuminen. Yhteinen matkamme jatkuu, ja käännämme katseemme vähitellen pandemian jälkeiseen aikaan. Tavoitteenamme on luoda yhdessä tulevaisuuden työskentelytavat, jotka yhdistävät etä- ja toimistotyön joustavasti ja kestävästi. Neljänneksen aikana panostimme vahvasti henkilökohtaiseen kehitykseen käynnistämällä yksilöllisiä oppimispolkuja sekä aktivoimalla oppimisyhteisöjämme. Uteliaisuus ja halu oppia uutta ovat välttämättömyyksiä dynaamisella toimialallamme – ja luovat perustan tulevaisuudelle ja asiakasarvolle.”

 

Taloudellinen tulos segmenteittäin

 

 

Liikevaihto,
milj. euroa

Liikevaihto, milj. euroa
 
Muutos, % Orgaaninen kasvu, %3) Oikaistu1)  liikevoitto2), milj. euroa Oikaistu1) liikevoitto2), milj. euroa Oikaistu1) liikevoitto2), % liike-vaihdosta Oikaistu1) liikevoitto2), % liike-vaihdosta
  1–3/2021 1–3/2020 1–3/2021 1–3/2020 1–3/2021 1–3/2020
Digital Consulting 174,9    183,5 -5    -5    26,5    23,9 15,1    13,0   
Cloud & Infra 216,2    253,0 -15    -17 8,6    23,7 4,0    9,4   
Industry Software 136,0    129,7   3 27,3    13,1 20,1    10,1   
Financial Services Solutions 112,1    106,9   3 12,3    11,7 10,9    11,0   
Product Development Services 36,8    38,7 -5    -8 4,4    5,0 12,0    12,9   
Muut 4) 35,6    32,4 10    22 3,1    0,7 —   
Yhteensä 711,5    744,2 -4   -6 82,1    78,2 11,5    10,5   

 

1) Oikaisuerät sisältää uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.
2) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja
3) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla 
4) "Muut" koostuu International Operations -segmentistä sisältäen digitaaliset konsultointipalvelut markkinoille Pohjoismaiden ulkopuolella. "Muut" sisältää myös kohdistamattomat konsernin kustannukset.

Lisätietoja:
Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com
Kjell Arne Hansen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +47 9504 0372, kjell.hansen (at) tietoevry.com

 

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään torstaina 29. huhtikuuta 2021 klo 09.30 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen. Esittelyä voi seurata TietoEVRYn internetsivuilla.

 

Puhelinkonferenssin numerot
Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
Norja: +47 235 002 43
Iso-Britannia: +44 333 300 0804
Yhdysvallat: +1 631 913 1422
Osallistujakoodi: 75106535#

 

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

 

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

 

TIETOEVRY OYJ
JAKELU
NASDAQ Helsinki
Oslo Børs
Media

 

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme.

 

Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90:ssä maassa. TietoEVRY:n liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä