noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY:n osavuosikatsaus 1/2020: Vakaa tuloskehitys - integraatio etenee aikataulussa

28 huhtikuuta 2020

TietoEVRY Oyj   OSAVUOSIKATSAUS   28.4.2020 klo 8.00

TietoEVRY:n osavuosikatsaus 1/2020: Vakaa tuloskehitys - integraatio etenee aikataulussa

  • Orgaaninen kasvu 3 % – ajureina ohjelmistoliiketoiminta ja pilvipalvelut
  • Oikaistu liikevoittomarginaali parani 10,5 %:iin – vahva kehitys pilvi- ja infrastruktuuripalveluissa
  • Yhtiö ryhtynyt toimenpiteisiin covid-19-pandemian mahdollisten vaikutusten vähentämiseksi
  • Integraatio etenee hyvin ja synergiahyötyjen odotetaan olevan 45-55 milj. euron vuosivauhdissa vuoden lopussa (aiempi arvio 30-40 milj. euroa)

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

Raportin sisältö

  • Tiedon ja EVRY:n sulautuminen saatiin päätökseen 5.12.2019. Tämä osavuosikatsaus perustuu TietoEVRY:n virallisiin taloudellisiin tietoihin, joihin EVRY on yhdistelty yhtenä TietoEVRY:n raportoitavana segmenttinä 5.12.2019 alkaen. Vertailulukuja ei ole muutettu sulautumisen johdosta.

Vertailukelpoiset taloudelliset tiedot

  • Tämä oli TietoEVRY:n ensimmäinen kokonainen neljännes yhdistyneenä yhtiönä. Katsaus sisältää lisätietona vertailukelpoiset taloudelliset tiedot mukaan lukien EVRY-segmentin vertailuluvut koko kaudelta. EVRY:n taloudelliset tiedot ajalta ennen 5.12.2019 on laadittu sen tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti. EVRY:n ja TietoEVRY:n tilinpäätösperiaatteissa ei ole oleellisia eroja.

TietoEVRY ottaa käyttöön uuden raportointirakenteen vuoden 2020 toisesta neljänneksestä alkaen ja julkistaa vertailuluvut ennen kyseisen osavuosikatsauksen julkistamista.

Avainluvut
(Vertailukelpoiset taloudelliset tiedot)

1–3/2020 1–3/2019
Liikevaihto, milj. euroa 744.2 749.2
     Muutos, % -0.7
    Orgaaninen kasvu1), % 2.7
Oikaistu2) liikevoitto (EBIT), milj. euroa 78.2 74.7
Oikaistu2) liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 10.5 10.0
Tilauskanta 3 353
Nettovelka/EBITDA3) 2.7

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla.
2) Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. 

3) EBITDA on 12 kuukauden keskiarvo mukaan lukien sekä Tiedon että EVRYn koko kauden. Tämä on yhdenmukaista sen kanssa, että sulautumisesta johtuva lisävelka sisältyy nettovelkaan.

 

TietoEVRY peruuttanut ohjeistuksensa vuodelle 2020

Covid-19-pandemiasta johtuen TietoEVRYn päämarkkinoiden talouskehitykseen liittyy tällä hetkellä merkittäviä epävarmuustekijöitä. Nämä epävarmuustekijät huomioon ottaen, yhtiön ei tällä hetkellä ole mahdollista arvioida pandemian vaikutuksia kannattavuuteensa. Tästä johtuen TietoEVRY peruutti 27.3. ohjeistuksensa koko vuodelle. Yhtiö antaa ohjeistusta kuluvalle vuodelle, kun näkyvyys markkinoiden kehitykseen paranee ja merkittävä epävarmuus hälvenee.

Toimitusjohtajan kommentti

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

“Ensimmäistä neljännestä leimasivat integraation vahva eteneminen ja toimenpiteet, joihin ryhdyimme covid-19-pandemian ensimmäisten vaikutusten myötä. Vuosi 2020 ja TietoEVRYn ensimmäinen neljännes yhdistyneenä yrityksenä käynnistyivät hyvin. Haluan kiittää työntekijöitämme vahvasta sitoutumisesta ja panoksesta liiketoimintakriittisten palveluiden toimittamisessa yhteiskunnan eri sektoreille.

Ensimmäisen neljänneksen tuloskehitys oli vakaa orgaanisen kasvun ollessa 3 % ja liikevoittomarginaalin kohotessa yli 10 %:iin. Kasvun ajureina olivat pilvipalvelut, ohjelmistoliiketoiminta sekä konsultointiliiketoiminta Norjassa. Kannattavuuden paranemista tukivat yhtiön kustannusrakenteen tehostaminen sekä hyvä volyymikasvu pilvipalvelu- ja infrastruktuuriliiketoiminnassa.  

Tiedon ja EVRYn sulautuminen ja toiminnan integrointi jatkuu edelleen hyvin ja aikataulussa. Olemme samanaikaisesti keskittyneet palvelemaan asiakkaitamme ja jatkaneet näiden tärkeitä digitaalisointihankkeita. Neljänneksen aikana toteutimme uuden yhteisen organisaation ja toimintamallin sekä nimitimme johdon kaikille liiketoiminta-alueille. Saavutimme integraatiossa useita tärkeitä virstanpylväitä yritysten yhdistämiseksi yhdeksi kokonaisuudeksi. Jatkamme nyt toiminnan tehostamista ja olemmekin hiljattain myös kertoneet uusista henkilöstöneuvotteluista. Integraation hyvä eteneminen ja kilpailukykyiseen kustannusrakenteen liittyvät edistysaskeleet huomioon ottaen uskommekin, että vuoden lopussa olemme aiempaa arviota paremmassa vauhdissa synergiahyötyjen osalta. 

Covid-19-pandemia vaikuttaa yrityksiin ja yksilöihin monin tavoin. Meille on tärkeintä varmistaa työntekijöidemme hyvinvointi ja asiakkaidemme palvelujen jatkuvuus. Näin pystymme parhaalla mahdollisella tavalla edesauttamaan yhteiskunnan toimintaa tänä epävarmuuden aikana. Olemme myös iloisia siitä, että saimme olla mukana yritysryhmässä, joka tukee Covid-19-testauskapasiteetin kaksinkertaistamista Suomessa. Pandemia luo epävarmuutta kysyntään lyhyellä aikavälillä ja olemmekin käynnistäneet lyhyen aikavälin kustannussäästötoimia varmistaaksemme kilpailukykymme ja yrityksen taloudellisen aseman. Uskomme vahvasti, että pandemian jälkeen alamme on yksi kasvusektoreista ja TietoEVRYllä on tärkeä asema modernin, pohjoismaisen yhteiskunnan luomisessa, jonka keskiössä on datan entistä parempi hyödyntäminen. Uskon alamme pitkäjänteiseen suotuisaan kehitykseen ja tavoittelemme jatkuvaa kilpailukyvyn ja tuloksellisuuden parantamista myös tulevaisuudessa.  

Näinä aikoina on erityisen tärkeää korostaa vahvoja arvojamme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ja tukeutua niihin. Yksilöiden välisessä kanssakäymisessä tarvitaan enemmän empatiaa ja huolenpitoa kuin koskaan aiemmin tasapainottamaan tätä epävarmuuden aikakautta. Näin voimme selvitä tästä poikkeuksellisesta ajasta entistä vahvempina - niin arvojemme kuin markkina-asemamme suhteen.” 
  

Taloudellinen kehitys

(Vertailukelpoiset taloudelliset tiedot)

Liike-
vaihto,
milj. euroa
Liike-
vaihto,
milj. euroa
Muutos,
%
Orgaa-
ninen kasvu,
%2)
Oikaistu1)
liike-
voitto,
milj. euroa
Oikaistu1)
liike-
voitto,
milj. euroa
Oikaistu1)
liike-
voitto,
% liike-
vaihdosta
Oikaistu1)
liike-
voitto,
% liike-
vaihdosta
1–3/2020 1–3/2019 1–3/2020 1–3/2019 1–3/2020 1–3/2019
Digital Experience 123.4 129.7 -5 -4 15.6 19.3 12.6 14.9
Hybrid Infra 134.7 129.0 4 6 16.0 8.9 11.8 6.9
Industry Software 117.1 112.7 4 7 12.1 14.0 10.3 12.5
Product Development Services 37.8 36.8 3 5 4.6 4.5 12.1 12.3
EVRY 331.2 340.8 -3 3 34.8 33.8 10.5 9.9
    Finanssipalvelut 86.7 91.0 -5 1 7.0 9.7 8.1 10.6
    Ruotsi 77.9 82.8 -6 -4 3.9 3.1 5.0 3.8
    Norja 154.4 154.1 0 8 17.9 16.1 11.6 10.4
    Muut 12.2 12.9 - - 5.9 5.0 - -
Segmentit yhteensä 744.2 748.9 -1 3 83.0 80.6 11.2 10.8
Muut toiminnot 0.0 0.3 -100 - -4.9 -5.8 - -
Yhteensä 744.2 749.2 -1 3 78.2 74.7 10.5 10.0

1) Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.
2) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

 

Lisätietoja:

Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com

Kjell Arne Hansen, sijoittajasuhteet, puh. +47 9504 0372, kjell.hansen (at) tietoevry.com

 

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään tiistaina 28. huhtikuuta 2020 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen. Esittelyä voi seurata TietoEVRYn internetsivuilla.

Puhelinkonferenssin numerot

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651

Norja: +47 235 002 43
Iso-Britannia: +44 333 300 08 04
USA: +1 631 913 14 22
Osallistujakoodi: 54836932#

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen. 

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.
 

TIETOEVRY OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Oslo Börs
Media

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme.

Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90:ssä maassa. TietoEVRY:n liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Börsissä. www.tietoevry.com

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä