noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY:n osavuosikatsaus 4/2019: Vahva neljäs neljännes - TietoEVRY:n integraatio etenee hyvin

14 helmikuuta 2020

  • Sulautuminen saatiin päätökseen neljännellä neljänneksellä - tavoitteena luoda Pohjoismaiden johtava yhtiö digitaalisten palvelujen alueella 
  • Tieto itsenäisenä yhtiönä: liikevaihdon kasvu 2 %, oikaistu liikevoittomarginaali yli 13 % - Hybrid Infra hyvän kannattavuuden ajurina
  • EVRY itsenäisenä yhtiönä: liikevaihdon kasvu 4 %, oikaistu liikevoittomarginaali yli 13 % - vahva tilauskanta finanssipalveluissa
  • Osinkoehdotus 1,27 euroa osakkeelta

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

Raportin sisältö

Vertailtavuuden parantamiseksi, tämä katsaus sisältää seuraavat osiot: 

  • Tieto ja EVRY itsenäisenä yhtiönä: taloudelliset tiedot vertailun helpottamiseksi sivuilla 6-10  liitteenä olevassa tilinpäätöstiedotteessa.
  • Näissä osioissa EVRY:n koko vuosi ja neljäs neljännes 2019 on raportoitu EVRY:n tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti lukuun ottamatta sulautumista seuraavaa jaksoa, joka on raportoitu TietoEVRY:n tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti. EVRY:n ja TietoEVRY:n tilipäätösperiaatteissa ei ole oleellisia eroja.  
  • Kaikki muut tämän katsauksen osat perustuvat TietoEVRY:n virallisiin taloudellisiin tietoihin, joissa EVRY on konsolidoitu TietoEVRY:yn 5.12. alkaen. Vertailulukuja ei ole muutettu sulautumisen johdosta.
  10–12/2019 10–12/2018 1–12/2019 1–12/2018
Liikevaihto, milj. euroa 542.8   421.9   1 734.0   1 599.5  
Muutos, % 28.7   3.0   8.4   3.6  
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 31.5   45.7   124.2   154.7  
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 5.8   10.8   7.2   9.7  
Oikaistu1) liikevoitto (EBIT), milj. euroa 71.4   51.0   196.4   168.0  
Oikaistu1) liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 13.1   12.1   11.3   10.5  
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa 12.0   35.6   79.1   123.2  
Osakekohtainen tulos, euroa 0.14   0.48   1.02   1.67  
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 128.3   81.7   278.4   174.2  
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 7.3   25.7   7.3   25.7  
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 6.8   20.9   6.8   20.9  
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa 17.9   16.7   51.4   45.0  
Yrityshankinnat, milj. euroa 175.0   4.3   175.7   14.5  
Korollinen nettovelka, milj. euroa 1 070.0   137.4   1 070.0   137.4  
Henkilöstö 31.12 23 996   15 190   23 996   15 190  

1) Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.
 

Koko vuoden 2020 näkymät

TietoEVRY arvioi, että sen vertailukelpoinen koko vuoden oikaistu1) liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (Tiedon ja EVRY:n yhdistetty oikaistu liikevoitto oli yhteensä 343,1 milj. euroa vuonna 2019).  

1) Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. 

Toimitusjohtajan kommentti
Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

"Olen ylpeä TietoEVRY:n vuoden neljännen neljänneksen hyvästä tuloksesta – tämä tapahtumarikas vuosi päättyi vahvaan kannattavuuteen. Vuoden tärkein tapahtuma oli EVRY:n ja Tiedon sulautuminen, joka saatettiin päätökseen 5.12.2019. Integraatio etenee aikataulussa ja odotamme innolla sulautumisen mukanaan tuomia etuja. 

Vuonna 2019 EVRY:n tulos oli vakaa ja liikevaihto kasvoi strategisilla alueilla. Vuoden aikana EVRY toteutti useita strategisia hankkeita voidakseen parantaa kannattavaa orgaanista kasvuaan. Olen iloinen siitä, että nämä hankkeet ovat onnistuneet hyvin. Vuoden lopussa yhtiöllä oli vahva tilauskanta etenkin finanssipalveluissa.  

Tiedon tulosparannus sai vauhtia toisella vuosipuoliskolla, ja vuoden neljäs neljännes oli vahva. Tiedon strateginen ja toiminnallinen uudistuminen vuoden 2019 toisella neljänneksellä toteutettiin onnistuneesti, mikä johti hyvään tulokseen konsernitasolla ja etenkin Hybrid Infra -liiketoiminnassa. Olen myös tyytyväinen Industry Software -liiketoiminnan parantuneeseen kasvuun.    

Pystyimme kiihdyttämään TietoEVRY:n integraatioprosessia neljännellä neljänneksellä, ja yhdistetyn yrityksen johtoryhmä nimitettiin lokakuussa. Integraation tahti kiihtyi odotetusti joulukuussa, kun sulautuminen sai viranomaisten hyväksynnän. Yhdistetyn TietoEVRY:n toimintamallin ja rakenteiden toimeenpano alkoi tammikuussa 2020. Arvioimme saavamme suurimman osan rakenteellisesta integraatiosta päätökseen vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. 

Olemme sitoutuneet 75 milj. euron ennakoituihin synergiahyötyihin, ja arviomme mukaan olemme vuoden loppuun mennessä 30-40 milj. euron kustannussäästövauhdissa. Yhdistetty innovointikykymme ja ratkaisuvalikoimamme antavat meille vahvan aseman digitalisaation edistämiseksi ja asiakkaittemme kilpailukyvyn parantamiseksi. Tämä mahdollistaa myös TietoEVRY:lle suuremman kasvupotentiaalin pitemmällä aikavälillä.  

Työntekijöidemme sitoutuminen ja ponnistelut, joilla he ovat edesauttaneet sulautumisen onnistumista, on tehnyt minuun suuren vaikutuksen. Jo integraatioprosessin aikana olemme hyötyneet yhteisistä arvoistamme, joita ovat avoimuus, läpinäkyvyys, monimuotoisuus ja jatkuva oppiminen. Useat saamamme tunnustukset osoittavat, että pystymme houkuttelemaan ja pitämään palveluksessamme parhaat osaajat. Tieto sijoittui muun muassa maailman kolmen tasa-arvoisimman teknologiayrityksen joukkoon Equileapin sukupuolten tasa-arvoa mittaavassa vertailussa, Ruotsissa Tieto sai EDGE Assessment -sertifikaatin ja Norjassa EVRY luokiteltiin SHE-indeksillä maan parhaaksi teknologiayritykseksi naisille.  

Kuluneen neljänneksen hyvän tuloksen sekä Tiedon ja EVRY:n sulautumisen ansiosta uskomme, että vuodesta 2020 tulee hyvin mielenkiintoinen ja että voimme tarjota digitaalista etumatkaa niin yrityksille kuin yhteiskunnalle.”

Tieto: tulos itsenäisenä yhtiönä vertailun helpottamiseksi

Tiedon liikevaihto kasvoi 2 % paikallisissa valuutoissa.

Tiedon taloudellinen kehitys loka-joulukuussa

  Liikevaihto, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa Muutos, % Oikaistu1) liikevoitto, milj. euroa Oikaistu1) liikevoitto, milj. euroa Oikaistu1) liikevoitto, % liikevaihdosta Oikaistu1) liikevoitto, % liikevaihdosta
  10–12/2019 10–12/2018 10–12/2019 10–12/2018 10–12/2019 10–12/2018
Digital Experience 122.6   129.8   -6   15.5   19.0   12.7   14.6  
Hybrid Infra 137.5   132.8   3   21.8   12.9   15.8   9.7  
Industry Software 124.6   122.2   2   20.6   22.0   16.5   18.0  
Product Development Services 37.9   36.2   4   3.8   3.7   10.1   10.1  
Segmentit yhteensä 422.5   421.1   0   61.7   57.5   14.6   13.6  
Muut toiminnot 0.4   0.8   -48   -4.4   -6.5      
Yhteensä 423.0   421.9   0   57.2   51.0   13.5   12.1  

EVRY: tulos itsenäisenä yhtiönä vertailun helpottamiseksi

EVRY:n avainlukuihin sisältyy koko jakso.

EVRY:n taloudellinen kehitys loka-joulukuussa

  Liikevaihto, milj. euroa1) Liikevaihto, milj. euroa Orgaaninen kasvu2), % Oikaistu3) liikevoitto, milj. euroa Oikaistu3) liikevoitto, milj. euroa Oikaistu3) liikevoitto, % liikevaihdosta Oikaistu3) liikevoitto, % liikevaihdosta
  10–12/2019 10–12/2018 10–12/2019 10–12/2018 10–12/2019 10–12/2018
EVRY Financial Services 97.5   94.7 7.3 13.0 12.7 13.4 13.4
EVRY Sweden 82.6   91.9 -4.6 5.9 5.7 7.1 6.3
EVRY Norway 139.5   134.6 8.3 16.0 16.3 11.4 12.1
Muut 35.6   33.2 - 12.8 14.5 35.9 43.6
Yhteensä 355.2 354.5 3.9 47.7 49.2 13.4 13.9

2) Oikaistu valuuttakurssivaikutuksilla sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksella, jotta luvut olisivat vertailukelpoisia EVRY:n aiemman raportoinnin kanssa.

Lisätietoja:
Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tieto.com
Kjell Arne Hansen, sijoittajasuhteet, puh. +47 9504 0372, kjell.hansen (at) tieto.com

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään perjantaina 14. helmikuuta 2020 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevt toimitusjohtaja Kimmo Alkio, EVRY:n entinen toimitusjohtaja Per Hove ja talousjohtaja Tomi Hyrylinen.Esittelyä voi seurataTietoEVRYn internetsivuilla.

Puhelinkonferenssin numerot

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
Norja: +47 235 002 43
Iso-Britannia: +44 333 300 08 04
USA: +1 631 913 14 22
Osallistujakoodi: 69530517#

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen. 

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

TIETOEVRY OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Oslo Börs
Media

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme.

Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90:ssä maassa. TietoEVRY:n liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Börsissä. www.tietoevry.com

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä