noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRYn hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä

23 joulukuuta 2019

TietoEVRY Oyj Pörssitiedote 23.12.2019 klo 11.00

TietoEVRYn hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä

TietoEVRYn hallitus on päättänyt kahdesta uudesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille suunnatusta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uudet kannustinjärjestelmät ovat Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2020–2022 ja Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2020–2022. Järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmien piiriin nimitetään noin 350 avainhenkilöä, mukaan lukien TietoEVRYn johtoryhmä.

Näiden uusien kannustinjärjestelmien perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan vuonna 2023 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Hallitus arvioi, että ohjelman puitteissa palkkioina toimitettavat osakkeet koostuvat markkinoilta hankittavista yhtiön osakkeista. Tämän vuoksi ohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä järjestelyllä ole osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta.  

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2020–2022

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 mahdollinen palkkio perustuu TietoEVRYn osakkeen kokonaistuottoon (TSR), yhtiön strategiseen kasvutavoitteeseen sekä osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Ansaintakriteereitä mitataan vuosina 2020–2022. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 631 000 TietoEVRYn osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2020–2022

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä. Palkkio maksetaan kolmen vuoden sitouttamisjakson (2020–2022) päättymisen jälkeen. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 299 000 TietoEVRYn osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.

Lisätietoja: 

Päivi Leiber, Head of Compensation & Benefits, puh. 040 568 6869, paivi.leiber (at) tieto.com

TietoEVRY Oyj

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Oslo Børs
Media

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme. 

Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90:ssä maassa. TietoEVRY:n liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä.
www.tietoevry.com

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä