noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

10 syyskuuta 2019

Tieto Oyj        PÖRSSITIEDOTE        10.9.2019, klo 8.30

Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä suurimpien osakkeenomistajien vuosittain nimeämästä jäsenestä sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyivät suomalaiseen ja ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 31.8.2019 rekisteröityjen omistusten perusteella. Osakkeenomistajat, jotka halusivat osallistua toimikuntatyöskentelyyn, nimesivät seuraavat jäsenet:

Martin Oliw, osakas, Cevian Capital AB

Petter Söderström, sijoitusjohtaja, Solidium Oy

Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Satu Huber, toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja

Kurt Jofs, hallituksen puheenjohtaja, Tieto Oyj.

Suurimman osakkeenomistajan nimeämä jäsen toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana, ellei toimikunta toisin päätä.

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010 päätti perustaa toistaiseksi voimassaolevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Toimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Toimikunnan työjärjestys on nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Osana Tieto Oyj:n ja EVRY ASA:n välisen rajat ylittävän sulautumisen hyväksymistä Tieto Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 3.9.2019 tehdä kertaluonteisen poikkeuksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksestä. Päätöksen mukaisesti nykyisestä työjärjestyksestä poiketen oikeus nimittää jäseniä nimitystoimikuntaan, joka valmistee ehdotuksia vuonna 2020 pidettäviä yhtiökokouksia varten ja, mikäli sulautuminen on pantu täytäntöön ennen vuoden 2019 loppua, myös vuonna 2019 pidettäviä yhtiökokouksia varten, on hallituksen puheenjohtajalla ja niillä neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity osakasluetteloon EVRY:n ja Tiedon sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivää välittömästi seuraavana päivänä tai, mikäli tämä ei ole arkipäivä, ensimmäisenä rekisteröintipäivää seuraavana arkipäivänä.

Lisäksi sen mahdollisuuden varalta, että sulautumisen täytäntöönpano ei ole tapahtunut 1.1.2020 mennessä, yhtiökokous päätti, että nimitystoimikunnalla olisi kohtuullinen aika valmistella ehdotuksensa ennen vuoden 2020 varsinaista yhtiökokousta sen sijaan, että sillä olisi aikaa tammikuun 2020 loppuun asti ja että tässä tapauksessa nimitystoimikunta julkaisee ehdotuksensa niin pian kuin käytännössä mahdollista.

Lisätietoja:

Esa Hyttinen, apulaislakiasiainjohtaja, puh. 040 766 6196, etunimi.sukunimi (at) tieto.com

JAKELU

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Liitteet

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä