noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto uudistaa strategiansa tavoitteenaan tuottaa ainutlaatuisia arjen kokemuksia datakeskeisessä maailmassa – arvonluonti kiihtyy ja yhtiö nostaa kasvu- ja tulostavoitteitaan

06 helmikuuta 2019

Tieto Oyj          Pörssitiedote          6.2.2019 klo 8.00

Tieto ottaa merkittävän askeleen uudistumisessaan vahvistaakseen sekä asiakkaidensa että yhtiön kilpailukykyä. Tieto vauhdittaa pohjoismaisten asiakkaiden design- ja datapohjaista innovointia ja uudistamista. Lisäksi yhtiö uudistaa työskentelytapansa ja johtamismallinsa.

Yritykset ja julkiset organisaatiot siirtävät investointiensa painopistettä uusien data-keskeisten palveluiden kehittämiseen luodakseen kilpailuetua tuovia asiakaskokemuksia. Toiminnan ketteryys, innovaatiot ja uudet datakeskeiset liiketoimintamallit ovat jatkossa asiakkaiden ja Tiedon kilpailukyvyn tärkeimmät ajurit. IT-palvelutarjoajille avautuu merkittäviä mahdollisuuksia yritysten uudelleensuunnatessa IT-investointejaan.

Tieto tukee asiakkaidensa innovaatiota ja jatkuvaa uudistamissykliä palveluilla, jotka kattavat palvelukokemusten suunnittelun, datan älykkään hyödyntämisen, arkkitehtuurin mukauttamisen sekä sovellusten uudistamisen. Digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämista tukeva liiketoiminta, jossa keskeinen tavoite on auttaa asiakkaita näiden ketterässä ja jatkuvassa innovoinnissa ja uudistamisessa, muodostavat niin asiakkaiden kuin Tiedon kilpailukyvyn ja kasvun ytimen. Mukautuvat hybridi-infrastruktuurit, jotka pohjautuvat johtaviin teknologia-alustoihin ja -kumppanuuksiin, takaavat liiketoiminnan ketteryyden ja kustannusten optimoinnin samalla kun ne tukevat asiakkaiden kriittisten palvelujen jatkuvuutta.

“Tänään julkistettu strategia jatkaa uudistumistamme, ja näemme mielenkiintoisia mahdollisuuksia datan ja teknologioiden vauhdittamassa maailmassa. Vahvistamalla ratkaisukeskeistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja siirtymällä verkostopohjaisiin työskentelytapoihin luomme yhdessä ainutlaatuisia arjen palvelukokemuksia. Uskomme, että tämä tavoite avaa uusia mahdollisuuksia ja luo merkityksellisemmän ja hauskemman työskentelykulttuurin sekä tukee asiakas- ja työntekijäkokemuksen myönteistä kehitystä myös jatkossa", sanoo toimitusjohtaja Kimmo Alkio.

Verkostopohjainen toimintamalli vauhdittaa uusien palvelujen lanseerausta

Tukeakseen ratkaisukeskeistä toimintamallia ja mahdollistaakseen kehittämisen yhdessä asiakkaan kanssa Tieto siirtyy verkostopohjaisiin ja yksinkertaistettuihin työskentelytapoihin ja uudistaa johtamismallinsa. Uusi malli tukee ketterien tiimien toimintaa tarjoten mahdollisuuden joustavasti tarttua asiakkaiden muuttuviin haasteisiin.

Tieto siirtyy yksinkertaistettuun toimintamalliin asteittain vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Keskeisimmillä markkinoilla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa otetaan käyttöön uusi Managing Partner -rooli, jonka tavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta, johtaa maakohtaisia verkostoja ja kiihdyttää Digital Experience -liiketoimintaa kussakin maassa.

Pääliiketoiminnat edelleen keskeisessä roolissa

Digitaaliseen asiakaskokemukseen keskittyvän liiketoiminnan lisäksi Tieto panostaa ohjelmistotuote-, infrastruktuuripalvelu- ja tuotekehitysliiketoimintoihin. Tiedon raportoitavat segmentit muodostuvat seuraavista liiketoiminnoista, joita erottavat näiden rooli asiakkaan datakeskeisen liiketoiminnan uudistamisessa, kilpailukyvyn ajurit sekä maantieteellinen painopiste ja strategia:

 • Digital Experience: pohjoismaisten asiakkaiden datakeskeisen innovaation ja uudistamisen ydin, mukaan lukien palvelukokemusten suunnittelu, älykäs datan hyödyntäminen, arkkitehtuurin mukauttaminen sekä sovellusten uudistaminen.
 • Hybrid Infra: hybridi-infrastruktuuriperusta, mukaan lukien kapasiteettipalvelut, hybridipilvipalvelut ja tietoturvapalvelut, varmistaa pohjoismaisten asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuuden ja uudistamisen. Tiedolla on vahva asema pohjoismaisten asiakkaiden monimutkaisten teknologiakokonaisuuksien hallinnassa.
 • Industry Software: johtavat toimialapohjaiset ohjelmistotuotteet. Tieto pyrkii kiihdyttämään ohjelmistoliiketoimintaansa valituilla keihäänkärkiratkaisuilla ja jatkaa maantieteellistä laajentumista kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden alueella.
 • Product Development Services: painopiste edelleen tuotekehityspalveluissa tavoitteena laajentaa kommunikaatiota ja datakeskeisyyttä asiakkaiden tuotteissa ja palveluissa. Palveluja tarjotaan globaalisti, ja asiakaskunnan laajentaminen tietoliikennesektorin ulkopuolelle jatkuu nykyisen strategian mukaisesti. 

Kohdennetut investoinnit ja toimintojen yksinkertaistaminen vahvistavat kilpailukykyä

Uuden strategian tavoitteena on parantaa Tiedon kilpailukykyä suuntaamalla investoinnit korkean kasvun digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin sekä panostamalla asiakasyhteistyön kehittämiseen ja ketteriin, itsenäisesti toimiviin tiimeihin. Yksinkertaistetun toimintamallin ansiosta asiakkaat saavat nopeammin käyttöönsä oikeanlaista osaamista samalla kun sisäisen koordinoinnin ja hallinnon tarve vähenee. Tieto arvioi, että toiminnan yksinkertaistaminen vaikuttaa noin 700 rooliin globaalisti ja mahdollistaa 30–35 milj. euron vuotuiset bruttosäästöt, jotka vaikuttavat tulokseen osittain jo vuonna 2019. Toiminnan suunnittelu jatkuu tulevina kuukausina, ja vaikutukset eri liiketoimintoissa ja maissa täsmentyvät prosessin aikana. Samanaikaisesti Tieto lisää investointeja designiin ja dataan pohjautuviin palveluihin ja arvioi, että näille alueille palkataan 2 500–3 000 osaajaa strategiakauden aikana.

Kasvu- ja kannattavuustavoitteita nostetaan – houkutteleva osinkopolitiikka ennallaan

Arvonmuodostuksen kiihdyttämisen myötä Tieto päivittää taloudellisia tavoitteitaan:

 • Yli 5 %:n kasvu (keskimäärin 2019–2022) – yrityshankinnat jatkuvat ja tukevat kasvua
 • Oikaistu liikevoittomarginaali 13 %1) – kasvu, yksikertaistettu toimintamalli ja automaatio keskeisimpinä ajureina
 • Nettovelka/EBITDA alle 2.0 pitkällä aikavälillä2)
 • Tavoitteena kasvattaa perusosinkoa absoluuttisesti vuosittain

1) Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvät aineettomat hyödykkeet, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

   Sisältää tammikuussa 2019 voimaan astuvan IFRS 16:n vaikutuksen

2) Tammikuussa 2019 voimaan astuvan IFRS 16:n mukainen – vastaa noin 1,5:ä ennen IFRS 16:ta 

Nimityksia Tiedon johdossa

Verkostopohjaisen toimintamallin mukaisesti Tiedon johtoryhmästä muodostetaan Tiedon uusi johtamisverkosto, jota johtaa yhtiön toimitusjohtaja Kimmo Alkio. Yhtiö on tehnyt seuraavat nimitykset, jotka astuvat voimaan 1.4., mukaan lukien uusi rooli, Head of Centers of Excellence, joka vastaa innovaatiosta, Tiedon uusien liiketoimintojen kiihdyttämisestä sekä globaaleista toimituskeskuksista.

 •  Satu Kiiskinen, Managing Partner, Suomi
 •  Håkan Dahlström, Managing Partner, Ruotsi
 •  Nimitys julkistetaan myöhemmin, Managing Partner, Norja
 •  Petteri Uljas, Head of Hybrid Infra
 •  Christian Segersven, Head of Industry Software
 •  Tom Leskinen, Head of Product Development Services
 •  Ari Järvelä, Head of Centers of Excellence
 •  Katariina Kravi, Chief of Talent and Culture
 •  Julius Manni, Chief of Experience
 •  Markus Suomi, Chief of Technology and Quality
 •  Kishore Ghadiyaram, Chief of Strategy
 •  Tomi Hyryläinen, Chief Financial Officer

Lisätietoja: 

Sijoittajat:
Tanja Lounevirta, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 321 7510, tanja.lounevirta(at)tieto.com

Media:
Kia Haring, Viestintäjohtaja, puh. 040 765 3700, kia.haring(at)tieto.com

TIETO OYJ

JAKELU

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.com 

Liitteet

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä