noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset 21.3.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

23 tammikuuta 2019

Tieto Oyj                PÖRSSITIEDOTE                        23.1.2019 klo 12.00

Tieto Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

1 Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille seuraavia vuosipalkkioita: puheenjohtaja 98 000 euroa (nykyisin 91 000), varapuheenjohtaja 58 000 euroa (nykyisin 55 000) ja hallituksen jäsen 38 000 euroa (nykyisin 36 000). Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta. Tieto-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen osakeomistuksen lisääminen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua. Kunkin hallituksen jäsenen odotetaan kerryttävän viiden vuoden ajanjaksolla Tiedossa osakeomistuksen, joka ylittää jäsenen yhden vuosipalkkion euromäärän.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina. Valittu hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita palkkion seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

(i)            Ei käteispalkkiota, 100 prosenttia osakkeina

(ii)           25 prosenttia käteisenä, 75 prosenttia osakkeina

(iii)          50 prosenttia käteisenä, 50 prosenttia osakkeina

(iv)          75 prosenttia käteisenä, 25 prosenttia osakkeina, tai

(v)           100 prosenttia käteisenä, ei osakepalkkiota.

Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Jos palkkiota ei sisäpiirisääntelyn, hallituksen jäsenyyden päättymisen tai muun hallituksen jäseneen liittyvän syyn johdosta voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan kokonaan rahana.

2 Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan.

3 Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa nykyisten hallituksen jäsenten Kurt Jofsin, Harri-Pekka Kaukosen, Timo Ahopellon, Liselotte Hägertz Engstamin, Johanna Lammisen ja Endre Rangnesin valitsemista uudelle toimikaudelle. Lisäksi uusiksi jäseniksi nimitystoimikunta ehdottaa Tomas Franzénia ja Niko Pakalénia. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Jonas Synnergren on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Kurt Jofsin uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Tomas Franzén (s. 1962), Ruotsin kansalainen, on hallitusammattilainen ja toimii tällä hetkellä muun muassa Bonnier News Group AB:n, Bonnier Broadcasting AB:n ja Adlibris AB:n hallituksen puheenjohtajana sekä Dustin AB:n sekä Axel Johnson AB:n hallituksen jäsenenä. Hän on aiemmin toiminut toimitusjohtajana muun muassa Bonnier AB:ssa, Com Hem AB:ssa, Eniro AB:ssa sekä Song Networks Holding AB:ssa. Tomas Franzén on koulutukseltaan diplomi-insinööri Linköpingin teknillisestä korkeakoulusta.

Niko Pakalén (s. 1986), Suomen ja Ruotsin kansalainen, työskentelee osakkaana Cevian Capital AB:ssä, joka toimii sijoitusneuvonantajana kansainväliselle sijoitusyhtiö Cevian Capitalille. Hän on aiemmin työskennellyt Danske Bankin Corporate Finance –yksikössä Associatena. Niko Pakalén on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä tulevat nähtäviksi myös Tiedon verkkosivuille www.tieto.com/cv.

Edellä olevan lisäksi yhtiön henkilöstö valitsee kaksi varsinaista hallituksen jäsentä ja kummallekin henkilökohtaisen varajäsenen. Henkilöstön edustajien toimikausi on kahden vuoden mittainen. Esa Koskinen (varajäsen Ilpo Waljus) ja Robert Spinelli (varajäsen Anders Palklint) on valittu hallitukseen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020 saakka.

4 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010 päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä suurimpien osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin suomalaiseen ja ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 31.8.2018 rekisteröityjen omistustietojen perusteella.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019 ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:

Martin Oliw, osakas, Cevian Capital AB,

Petter Söderström, sijoitusjohtaja, Solidium Oy,

Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,

Satu Huber, toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja

Kurt Jofs, hallituksen puheenjohtaja, Tieto Oyj.

Nimitystoimikunta raportoi varsinaiselle yhtiökokoukselle toimikunnan työskentelystä.

Lisätietoja:

Esa Hyttinen, apulaislakiasiainjohtaja puh. 020 727 1764, 040 766 6196, esa.hyttinen (at) tieto.com

TIETO OYJ

JAKELU

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.com

Liitteet

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä