noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TIEDON osavuosikatsaus 3/2018  Vahva kasvu ja hyvä kannattavuus

24 lokakuuta 2018

  • Kasvu paikallisissa valuutoissa 7 %, orgaaninen kasvu 5 %
  • Vahva kehitys Teknologiapalvelut ja uudistaminen sekä Tuotekehityspalvelut -alueilla
  • Toiminnan tehostaminen kompensoi valuuttakurssien negatiivisen vaikutuksen

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

Kolmannen neljänneksen avainluvut

Vuoden 2017 luvut tässä osavuosikatsauksessa on oikaistu IFRS 15 -standardin käyttöönotosta johtuen.

IT-palvelut

  • Liikevaihdon kasvu oli 2,7 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 6,3 %
  • Oikaistu liikevoitto oli 41,2 (42,4) milj. euroa eli 12,3 % (13,0) liikevaihdosta

Konserni

  • Liikevaihdon kasvu oli 3,4 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 7,3 %
  • Oikaistu liikevoitto oli 41,6 (41,1) milj. euroa eli 11,3 % (11,6) liikevaihdosta
  • Paikallisissa valuutoissa vuoden 2018 tilauskanta tukee Tiedon kasvutavoitteita kuluvalle vuodelle
7–9/
2018
7–9/
2017
1–9/
2018
1–9/
2017
Liikevaihto, milj. euroa 367,1 355,0 1 177,6
   1 133,8
   Muutos, % 3,4
4,3
3,9
4,1
   Muutos paikallisissa valuutoissa, % 7,3
4,5
7,1
4,7
Liikevoitto (EBITA), milj. euroa 43,8
45,0
121,5
     102,7
Liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta 11,9
12,7
10,3
   9,1
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa [1] 40,4
         41,1
109,0
      91,2
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta [1] 11,0
11,6
9,3
        8,0
Oikaistu [1] [2] liikevoitto (EBIT), milj. euroa 41,6
41,1
113,0
   112,2
Oikaistu [1] [2] liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 11,3
11,6
9,6
9,9
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa 33,0
         34,2
87,6
    71,0
Osakekohtainen tulos, euroa 0,45
0,46
1,19
0,96
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 18,7
10,8
92,5
     84,4
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 27,8
23,5
27,8
23,5
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 23,5
21,0
23,5
21,0
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa 8,7
9,1
       28,2     39,4
Yrityshankinnat, milj. euroa              -
             -        12,2            -
Korollinen nettovelka, milj. euroa 199,7
       161,4  199,7
     161,4
Nettovelka/EBITDA 1,0
0,8
1,0
        0,8
Tilauskanta 1 564 1 689       1 564 1 689
Henkilöstö 30.9.     15 109
13 851 15 109
13 851

[1] kolmas neljännes sisältää 1,4 (1,0) milj. euroa yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja
[2] oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
  

Koko vuoden 2018 näkymät ennallaan

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu[1] liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (161,4 milj. euroa vuonna 2017).

[1] oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Toimitusjohtajan kommentti

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

”Olemme tyytyväisiä vahvaan kasvuumme. Näemme runsaasti mahdollisuuksia hyödyntää laajaa palvelutarjoamaamme design-lähtöisestä konsultoinnista data-analytiikkaan, pilvipalveluihin sekä kriittisten infrastruktuurien ja sovellusten modernisointiin. Kattavat palvelumme ja ohjelmistoratkaisumme yhdistettynä kohdennettuihin investointeihin ovat muodostaneet vakaan kasvualustan, jonka myönteinen vaikutus näkyi neljänneksellä etenkin Teknologiapalvelut ja uudistaminen- sekä Tuotekehityspalvelut -alueilla.

Olemme tyytyväisiä operatiiviseen kannattavuuteemme, joka kehittyi odotustemme mukaisesti kuluneella neljänneksellä. Toiminnan tehostamisen ja palvelutoimitusten automatisoinnin ansiosta olemme pystyneet kompensoimaan valuuttamuutosten vaikutuksia, jotka ovat tänä vuonna vaikuttaneet tulokseemme negatiivisesti.

Ilahduttava saavutus oli myös, että vuosittaisen tutkimuksemme mukaan asiakkaidemme tyytyväisyys Tietoon on vahvistunut nyt neljättä vuotta peräkkäin. Saavutimme uuden ennätystason Net Promoter Score -mittarilla tarkasteltuna ja tavoitteenamme on olla globaalistikin toimialamme parhaimmistossa. Nämä tulokset ovat mahdollisia kaikkien työntekijöidemme ansiosta ja pohjaavat avoimuutta korostavaan ’Open Source’ -yrityskulttuuriimme. Olemmekin saaneet tunnustusta myös houkuttelevana ja innovatiivisena työnantajana – näistä viimeisimmin sijoitus maailman top 25 -yritysten joukkoon Equileapin tasa-arvoa mittaavassa 2018 Gender Equality Rankingissä. Teknologiayrityksistä Tiedon sijoittuminen oli maailmanlaajuisesti korkein. Viimeaikainen kehityksemme tarjoaa hyvän pohjan kiihdyttää uudistumistamme ja innovaatioita.”

Taloudellinen tulos palvelualueittain

Milj. euroa Asiakas-myynti
7–9/2018
Asiakas-myynti
7–9/
2017
Muutos, % Liike- voitto
7–9/
2018
Liike-voitto
7–9/
2017
Teknologiapalvelut ja uudistaminen 173,4 171,8 1 23,5 23,0
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 51,5 42,3 22 1,6 3,6
Toimialaratkaisut 110,1 112,1 -2 15,7 15,8
Tuotekehityspalvelut 31,9 28,8 11 3,1 2,1
Tukitoiminnot ja globaali johto - - - -3,5 -3,5
Yhteensä 367,1 355,0 3 40,4 41,1

Liikevoitto palvelualueittain

% Liike-voitto,% liike-vaihdosta
7–9/2018
Liike-voitto,% liike-vaihdosta
7–9/2017
Oikaistu[1] liikevoitto,% liike-vaihdosta
7–9/2018
Oikaistu[1] liikevoitto,% liike-vaihdosta
7–9/2017
Teknologiapalvelut ja uudistaminen 13,6 13,4 13,8 13,5
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 3,1 8,4 2,8 8,2
Toimialaratkaisut 14,2 14,1 14,3 14,1
Tuotekehityspalvelut 9,7 7,3 9,9 7,2
Yhteensä 11,0 11,6 11,3 11,6

[1] oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Asiakasmyynti toimialaryhmittäin

Milj. euroa Asiakasmyynti
7–9/2018
Asiakasmyynti
7–9/2017
Muutos, %
Finanssipalvelut 88,2 92,2 -4
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 120,8 112,3 8
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut 126,2 121,7 4
IT-palvelut  335,1 326,2 3
Tuotekehityspalvelut 31,9 28,8 11
Yhteensä 367,1 355,0 3

Yrityshankintojen vaikutus palvelualueittain

Kasvu, %
(paikallisissa
valuutoissa)
7–9/2018
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa
valuutoissa)
7–9/2018
Teknologiapalvelut ja uudistaminen 4 4
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus   26 5
Toimialaratkaisut  2 4
IT-palvelut  6 4
Tuotekehityspalvelut  18 18
Yhteensä  7 5

Yrityshankintojen vaikutus toimialaryhmittäin

Kasvu, %
(paikallisissa
valuutoissa)
7–9/2018
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa
valuutoissa)
7–9/2018
Finanssipalvelut  -1 -2
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi  12 11
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut  7 2
IT-palvelut  6 4
Tuotekehityspalvelut  18 18
Yhteensä  7 5

  
Lisätietoja:

Janne Salminen, va. talousjohtaja, puh. 020 727 0707, 050 359 8521, janne.salminen (at) tieto.com
Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 727 1725, 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään keskiviikkona 24. lokakuuta 2018 klo 10.00 Suomen aikaa. Analyytikot ja media voivat osallistua tilaisuuteen myös Tiedon toimitiloissa Tukholmassa, osoite Fjärde Bassängvägen 15.

Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja va. talousjohtaja Janne Salminen. Esittelyä voi seurata Tiedon internetsivuilla. Tätä varten osallistujat tarvitsevat Adobe Flash version 10.1.0 tai uudemman. Puhelinkonferenssin yhteystiedot ovat seuraavat:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
USA: +1 929 477 0324
Osallistujakoodi: 4404154

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä