noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TIEDON osavuosikatsaus 1/2018 – Vahva alku vuodelle

26 huhtikuuta 2018

  • Kasvu paikallisissa valuutoissa 6 %, orgaaninen kasvu 3 %
  • Erinomainen kannattavuus Teknologiapalvelut ja uudistaminen sekä Tuotekehityspalvelut -alueilla
  • Toimialaratkaisut -alueella uudistaminen etenee – investoinnit jatkuvat
  • Tilauskanta tukee vuoden 2018 kasvutavoitteita  

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

Ensimmäisen neljänneksen avainluvut

Vuoden 2017 luvut tässä osavuosikatsauksessa on oikaistu IFRS 15 -standardin käyttöönotosta johtuen.

IT-palvelut

  • Liikevaihdon kasvu oli 3,0 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 5,8 %
  • Oikaistu liikevoitto oli 35,2 (34,4) milj. euroa eli 9,5 % (9,5) liikevaihdosta

Konserni

  • Liikevaihdon kasvu oli 3,4 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 6,2 %
  • Oikaistu liikevoitto oli 36,6 (35,6) milj. euroa eli 9,0 % (9,0) liikevaihdosta 
  • Paikallisissa valuutoissa vuoden 2018 tilauskanta tukee Tiedon kasvutavoitteita kuluvalle vuodelle 
1–3/2018 1–3/2017
Liikevaihto, milj. euroa  406,3
393,1
Muutos, %  3,4
7,0
 Muutos paikallisissa valuutoissa, %  6,2
6,9
Liikevoitto (EBITA), milj. euroa   41,3
25,7
Liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta   10,2
6,5
Liikevoitto (EBIT), milj, euroa 1)  37,3
22,0
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 1)  9,2
5,6
Oikaistu 1) 2) liikevoitto (EBIT), milj. euroa 36,6
35,6
Oikaistu 1) 2) liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta  9,0
9,0
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa 29,9
15,9
Osakekohtainen tulos, euroa  0,41
0,22
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa  61,5
79,7
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 30,7
25,3
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 29,2
25,8
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa  8,2 9,3
Yrityshankinnat, milj. euroa  9,9
-
Korollinen nettovelka, milj. euroa  100,7
38,0
Nettovelka/EBITDA   0,5  0,2
Tilauskanta  1 787 1 864
Henkilöstö 31.3.     14 581
13 822

1) ensimmäinen neljännes sisältää 1,3 (1,1) milj. euroa yritysostoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja
2) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

Koko vuoden 2018 näkymät ennallaan

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu1) liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (161,4 milj. euroa2) vuonna 2017).

1) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät
2) oikaistu IFRS 15 -oikaisun johdosta

Toimitusjohtajan kommentti

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

”Vuosi käynnistyi vahvasti liikevaihtomme kasvaessa markkinoita nopeammin ja liikevoittomme parantuessa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kehitys oli erityisen hyvää sovelluspalveluissa ja tuotekehityspalveluissa samalla kun valuuttakurssit ja lyhyempi neljännes vaikuttivat kielteisesti yhtiön liikevaihtoon että kannattavuuteen. Siirrymme nopeasti digitaaliseen maailmaan ja hyvänä esimerkkinä tästä on norjalaisen Kraft Bankin kanssa solmimamme sopimus. Autamme asiakasta ottamaan käyttöön uusia teknologioita – mukaan lukien tekoäly ja koneoppiminen.

Keskeisten toimialaratkaisujemme uudistaminen etenee ja tuomme markkinoille jatkossa uuden sukupolven ohjelmistotuotteita osana terveydenhuollon sekä pankki- ja energiaratkaisujamme. Uskomme teknologia-investointien tukevan Toimialaratkaisut -palvelualueen myönteistä kehitystä.

Konsultoinnin ja datakeskeisten palvelujen kysyntä on vilkasta ja tavoitteenamme on kiihdyttää kasvua näillä alueilla. Viime vuonna toteutettu Avega-yritysosto sekä hiljattain toteuttamamme konsultointiliiketoimintamme tiiviimpi integrointi vahvistavat asemaamme konsultointivetoisella markkinalla.

Tavoitteemme on olla asiakkaidemme paras kumppani liiketoimintojen uudistamisessa. Viimeisimmät yritysostomme, mukaan lukien Petroztreamz öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä tietoturvaratkaisuja toimittava NSEC Ruotsissa, vahvistavat osaamistamme sekä kilpailukykyämme. Jatkamme datan ja uusien teknologioiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä asiakkaidemme eduksi.”

Taloudellinen tulos palvelualueittain

Milj. euroa  Asiakas-myynti 1–3/2018 Asiakas-myynti
1–3/
2017 
Muutos, %  Liikevoitto
1–3/2018
 
Liikevoitto
1–3/2017
 
Teknologiapalvelut ja uudistaminen  198,8 197,7 1 22,9 14,6
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus  50,2 39,3 28 2,7 2,2
Toimialaratkaisut  123,2 124,5 -1 11,2 6,3
Tuotekehityspalvelut  34,1 31,9 7 4,3 4,2
Tukitoiminnot ja globaali johto  - - -3,8 -5,3
Yhteensä  406,3 393,1 3 37,3 22,0

Liikevoitto palvelualueittain

% Liikevoitto, % liike-vaihdosta
1–3/2018
 
Liikevoitto,% liike-vaihdosta
1–3/2017
 
Oikaistu1) liikevoitto,% liike-vaihdosta
1–3/2018
 
Oikaistu1) liikevoitto,% liike-vaihdosta
1–3/2018
 
Teknologiapalvelut ja uudistaminen  11,5 7,4 11,6 10,9
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus   5,3 5,7 5,5 7,1
Toimialaratkaisut  9,1 5,0 7,6 8,0
Tuotekehityspalvelut  12,6 13,1 12,7 13,6
Yhteensä  9,2 5,6 9,0 9,0
1) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erätAsiakasmyynti toimialaryhmittäin

Milj. euroa  Asiakasmyynti
1–3/2018
 
Asiakasmyynti
1–3/2017
 
Muutos, % 
Finanssipalvelut  96,4 96,0 0
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 132,8 127,6 4
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut  142,9 138,0 4
IT-palvelut  372,1 361,6 3
Tuotekehityspalvelut  34,1 32,0 7
Yhteensä  406,3 393,1 3

Yritysostojen vaikutus palvelualueittain

Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
1–3/2018
 
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
1–3/2018
 
Teknologiapalvelut ja uudistaminen  3 3
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus   31 -3
Toimialaratkaisut  3 4
IT-palvelut  6 2
Tuotekehityspalvelut  11 11
Yhteensä  6 3

Yritysostojen vaikutus toimialaryhmittäin

Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
1–3/2018
 
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
1–3/2018
 
Finanssipalvelut  3 1
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi  7 5
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut  6 0
IT-palvelut  6 2
Tuotekehityspalvelut  11 11
Yhteensä  6 3

Lisätietoja:
Lasse Heinonen, talousjohtaja, puh. 020 726 6329, 050 393 4950, lasse.heinonen (at) tieto.com

Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 727 1725, 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään torstaina 26. huhtikuuta 2018 klo 10.00 Suomen aikaa. Analyytikot ja media voivat osallistua tilaisuuteen myös Tiedon toimitiloissa Tukholmassa, osoite Fjärde Bassänvägen 15.

Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Lasse Heinonen. Esittelyä voi seurata Tiedon internetsivuilla. Tätä varten osallistujat tarvitsevat Adobe Flash version 10.1.0 tai uudemman. Puhelinkonferenssin yhteystiedot ovat seuraavat:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
USA: +1 719 457 1036
Osallistujakoodi: 4404154

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 14 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä