noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Uusien raportointistandardien ja liiketoimintasiirtojen vaikutus Tiedon raportointiin

28 maaliskuuta 2018

Tieto Oyj        PÖRSSITIEDOTE        28.3.2018 klo 12.00

Tieto on 1.1.2018 ottanut käyttöön uudet standardit IFRS 9 ’Rahoitusinstrumentit’ ja IFRS 15 ‘Myyntituotot asiakassopimuksista’ sekä muutoksen standardiin IFRS 2 ’Osakeperusteiset maksut’. Vuoden 2018 ensimmäinen osavuosikatsaus, joka julkaistaan 26.4., laaditaan muutetun ja uusien standardien mukaisesti. Vuoden 2017 uudet vertailuluvut on esitetty liitteessä.

Vuoden 2017 vertailulukuihin vaikuttavat myös sisäiset liiketoimintasiirrot Teknologiapalvelut ja uudistaminen -palvelualueelta Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus -alueelle. Siirrot toteutetaan 1.4. ja siirtyvien liiketoimintojen vuotuinen liikevaihto on noin 40 milj. euroa. Vuoden 2017 vertailuluvut julkaistaan ennen toisen neljänneksen päättymistä.

Tiedon tavoitteena on hyödyntää konsultointilähtöisten markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja parantaa asiakkaan saamaa lisäarvoa, minkä lisäksi tavoitteena on varmistaa hyvä käyttöaste. Tämän johdosta yhtiö on päättänyt integroida yhtiön konsultointi- ja integraatioliiketoiminnot aiempaa tiiviimmin. Tällä hetkellä liiketoiminnan konsultointitoimintoja johdetaan kustakin toimialaryhmästä. Ari Järvelä on nimitetty Tiedon Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus -alueen johtajaksi. Hän jatkaa myös nykyisessä tehtävässään Datakeskeiset liiketoiminnot-alueen johtajana sekä Tiedon johtoryhmän jäsenenä.

Tiedon vuoden 2017 vertailuluvut IFRS 9:n ja IFRS 15:n pohjalta

IFRS 15 -standardin vaikutus vuoden 2017 konsernitason liikevaihtoon on 0,2 milj. euroa ja liikevoittoon -0,1 milj. euroa. Muutos vaikuttaa pääasiassa Teknologiapalvelut ja uudistaminen -palvelualueeseen. IFRS 9 -standardin vaikutus yhtiön omaan pääomaan vuoden 2018 avaavassa taseessa on 0,4 milj. euroa (negatiivinen). Kokonaisuudessaan vaikutukset, sisältäen sekä IFRS 9 että IFRS 15, avaavan taseen omaan pääomaan ovat 0,2 milj. euroa (positiivinen). IFRS 2 standardimuutoksella ei ole vaikutusta 2017 vertailulukuihin. Vuoden 2017 taloudellinen raportointi pohjautuu muutettuihin lukuihin. Liitteenä olevissa taulukoissa esitetään vain muuttuneet erät. Taulukot ovat myös saatavissa Excel-muodossa osoitteessa www.tieto.com/Investors. 

Lisätietoja:
Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com


TIETO OYJ

JAKELU

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 14 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi


Liitteet

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä