noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tiedon integroitu vuosikertomus 2017 julkaistu

28 helmikuuta 2018

Tiedon integroitu vuosikertomus 2017 julkaistu

Tieto Oyj                TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS              28.2.2018, klo 12.00

Tieto Oyj:n vuosikertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Katsaus sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu yhtiön internetsivuilla www.tieto.fi/sijoittajille sekä tämän tiedotteen liitteenä. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Tiedon vuosikertomus sisältää myös vastuullisuusraportin. Yhtiö julkaisi yhdistetyn raportin ensimmäistä kertaa vuosi sitten, heijastaen vastuullisuusteemojen kiinnostavuuden kasvua kaikkien sidosryhmien keskuudessa.

Tiedon 2020 vastuullisuusohjelma keskittyy kolmeen pitkän aikavälin tavoitteeseen: ympäristövaikutusten minimointi, eettinen edelläkävijyys, sekä arvonluonti kaikille sidosryhmille. Vastuullisuusohjelma 2020 tukee Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita. Vastuullisuusraportti on PricewaterhouseCoopers Oy:n varmentama.

Tieto on julkaissut integroidun raportin myös verkkovuosikertomuksena. Kertomus löytyy osoitteesta www.tieto.com/ar2017.

Lisätietoja:
Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com
#tietoinvestors

Kia Haring, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 765 3700, kia.haring (at) tieto.com

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 14 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.com 

Liitteet

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä