noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tiedon hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä

27 helmikuuta 2018

Tieto Oyj            PÖRSSITIEDOTE 27.2.2018       klo 10.00

Tiedon hallitus on päättänyt kahdesta uudesta Tieto Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille suunnatusta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uudet kannustinjärjestelmät ovat Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2018–2020 ja Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2018–2020. Järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmien piiriin nimitetään noin 250 avainhenkilöä, mukaan lukien Tiedon johtoryhmä.

Näiden uusien kannustinjärjestelmien perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan vuonna 2021 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Hallitus arvioi, että ohjelman puitteissa palkkioina toimitettavat osakkeet koostuvat markkinoilta hankittavista yhtiön osakkeista. Tämän vuoksi ohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä järjestelyllä ole osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta.  

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2018–2020 

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2018–2020 mahdollinen palkkio perustuu Tiedon osakkeen kokonaistuottoon (TSR), yhtiön strategiseen kasvutavoitteeseen sekä osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Ansaintakriteereitä mitataan vuosina 2018–2020. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2018–2020 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 470 000:ta Tiedon osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2018–2020 

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2018–2020 palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä. Palkkio maksetaan kolmen vuoden sitouttamisjakson (2018–2020) päättymisen jälkeen. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2018–2020 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 70 000:ta Tiedon osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.

Lisätietoja: 

Päivi Leiber, Head of Compensation & Benefits,
puh. 040 568 6869, paivi.leiber (at) tieto.com

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 14 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.com 

Liitteet

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä