noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TIEDON osavuosikatsaus 3/2017 – Hyvä tuloskehitys – asiakaskokemus parantunut merkittävästi

24 lokakuuta 2017

  • Liikevaihdon kasvu yli 4 % – kysyntä jatkuu vakaana
  • Liikevoittomarginaali lähes 12 % – kannattavuus parani kaikilla liiketoiminta-alueilla ja Toimialaratkaisuissa marginaali yli 14 %
  • Ennätyskorkea asiakaskokemus (Net Promoter Score) – panostukset tuottavat tulosta  
  • Julkinen ostotarjous Avegan koko osakekannasta lokakuussa – tavoitteena kasvun vauhdittaminen Ruotsissa

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

Kolmannen neljänneksen avainluvut

IT-palvelut

  • Liikevaihdon kasvu oli 3,8 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 4,0 %
  • Oikaistu liikevoitto oli 39,0 (33,7) milj. euroa eli 12,0 % (10,7) liikevaihdosta

Konserni

  • Liikevaihdon kasvu oli 4,2 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 4,5 %
  • Oikaistu liikevoitto oli 41,2 (35,4) milj. euroa eli 11,6 % (10,4) liikevaihdosta
  • Uusien tilausten määrä oli 271 (406) milj. euroa. Book-to-bill -suhdeluku oli 0,8 (1,2)
7–9/2017 7–9/2016 1–9/2017 1–9/2016
Liikevaihto, milj. euroa  354,9
340,5
1 133,6
1 089,0
Muutos, %  4,2 1,6
4,1
2,3
Muutos paikallisissa valuutoissa, %  4,5 2,2
4,7
3,1
Liikevoitto (EBITA), milj. euroa   45,0
38,6
102,6
105,9
Liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta   12,7
11,3
9,1
9,7
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa1)  41,1 35,1
91,2
95,7
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta1)  11,6 10,3
8,0
8,8
Oikaistu1) 2) liikevoitto (EBIT), milj. euroa 41,2 35,4
112,2
102,7
Oikaistu1) 2) liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta  11,6 10,4
9,9
9,4
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa 34,3 27,3
71,0
73,0
Osakekohtainen tulos, euroa  0,46
0,37
0,96
0,99
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa  10,8 13,8
84,4
47,0
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 23,6
24,4
23,6
24,4
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 21,0
22,6
21,0
22,6
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa  9,1 16,0
39,4
37,2
Korollinen nettovelka, milj. euroa  161,4
136,4 161,4
136,4
Nettovelka/EBITDA   0,8 0,7
0,8
0,7
Book-to-bill -suhdeluku  0,8
1,2 0,9
1,0
Tilauskanta  1 689 1 722 1 689
1 722
Henkilöstö 30.9.     13 851
13 758 13 851
13 758

1)kolmas neljännes sisältää 1,0 (0,8) milj. euroa ja yhdeksän kuukauden jakso 3,1 (2,2) milj. euroa yritysostoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja
2)oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

Koko vuoden 2017 näkymät ennallaan

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu1) liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (152,2 milj. euroa vuonna 2016).

1)oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

Toimitusjohtajan kommentti

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

“Olemme tyytyväisiä kolmannen neljänneksen vahvaan tulokseen – etenkin kun kehitys oli myönteistä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Kasvu oli vakaata, yli 4 prosenttia, ja kannattavuus oli hyvä liikevoittomarginaalin noustessa lähes 12 prosenttiin. Viimeaikainen kehitys osoittaa, että keskittyminen valittuihin ratkaisuihin ja strategian toteutukseen luo asiakkaillemme lisäarvoa ja parantaa samalla Tiedon kilpailukykyä. 

Kuluneella neljänneksellä Toimialaratkaisut saavutti odotetusti hyvän tuloksen. Kasvu oli 8 prosenttia ja liikevoittomarginaali yli 14 prosenttia. Näiden ratkaisujen ansiosta Tieto erottautuu markkinoilla, ja jatkamme myös tulevaisuudessa investointeja ohjelmistopohjaisten tuotteiden tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin. Kasvuliiketoiminnoistamme erityisen ilahduttavaa on digitaalisen asiakaskokemuksen ratkaisujen kehitys, joiden myynti kasvoi yli 30 prosenttia.

Julkistimme 23. lokakuuta julkisen ostotarjouksen ruotsalaisesta konsultointiyrityksestä Avegasta. Yhtiöllä on noin 350 työntekijää ja odotamme yrityskaupan toteutuessaan vahvistavan osaamistamme Ruotsin konsultointilähtöisillä markkinoilla. Tämä on looginen askel strategiassamme, jonka mukaan haluamme olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Kaupan odotetaan saatavan päätökseen tämän vuoden loppupuolella.

Tulokset viimeisimmässä asiakastyytyväisyystutkimuksessamme kehittyivät vahvasti ja tärkein mittari Net Promoter Score nousi ennätystasolle. Tavoitteenamme on ollut vahvistaa asiakaspalvelua ja arvonluontia asiakkaillemme ja on ilahduttavaa nähdä, että pitkäaikainen panostuksemme laatuun ja asiakaskokemukseen alkaa tuottaa tulosta. Tämä tarjoaa meille hyvän lähtökohdan jatkaa asiakaskokemuksen, kilpailukykymme ja markkina-asemamme vahvistamista.”

Taloudellinen tulos palvelualueittain

Milj. euroa  Asiakas-
myynti
 7–9/2017
Asiakas-
myynti
7–9/2016
Muutos, % Liike-
voitto
7–9/2017
Liike-
voitto
7–9/2016
Teknologiapalvelut ja uudistaminen  180 179 1 25,0 24,2
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus   32 30 7 0,7 -0,2
Toimialaratkaisut  114 106 8 16,6 13,0
Tuotekehityspalvelut  29 26 10 2,2 1,7
Tukitoiminnot ja globaali johto  -3,4 -3,5
Yhteensä  355 341 4 41,1 35,1

Liikevoitto palvelualueittain

% Liike-voitto,
% liike-vaihdosta
7–9/2017
Liike-voitto,
% liike-vaihdosta
7–9/2016
Oikaistu1) liikevoitto,
% liikevaihdosta
7–9/2017
Oikaistu1) liikevoitto,
% liikevaihdosta
7–9/2016
Teknologiapalvelut ja uudistaminen  13,9 13,5 13,8 13,4
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus   2,3 -0,6 2,8 -4,9
Toimialaratkaisut  14,5 12,3 14,4 12,5
Tuotekehityspalvelut  7,6 6,4 7,5 6,5
Yhteensä  11,6 10,3 11,6 10,4
1) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

Asiakasmyynti toimialaryhmittäin

Milj. euroa  Asiakasmyynti
7–9/2017
Asiakasmyynti
7–9/2016
Muutos, %
Finanssipalvelut  92 88 5
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 112 106 6
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut  122 121 0
IT-palvelut  326 315 4
Tuotekehityspalvelut  29 26 9
Yhteensä  355 341 4

Yritysostojen vaikutus palvelualueittain

Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
7–9/2017
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
7–9/2017
Teknologiapalvelut ja uudistaminen  0,8 0,8
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus   7,3 7,3
Toimialaratkaisut  8,6 6,0
IT-palvelut  4,0 3,1
Tuotekehityspalvelut  10,5 10,5
Yhteensä  4,5 3,7

Yritysostojen vaikutus toimialaryhmittäin

Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
7–9/2017
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
7–9/2017
Finanssipalvelut  5,2 2,2
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi  6,5 6,4
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut  0,7 0,6
IT-palvelut  4,0 3,1
Tuotekehityspalvelut  10,5 10,5
Yhteensä  4,5 3,7


Lisätietoja:

Lasse Heinonen, talousjohtaja, puh. 020 726 6329, 050 393 4950, lasse.heinonen (at) tieto.com
Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 727 1725, 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille
järjestetään tiistaina 24. lokakuuta 2017 klo 10.00 Suomen aikaa. Analyytikot ja media voivat osallistua tilaisuuteen myös Tiedon toimitiloissa Tukholmassa, osoite Fjärde Bassänvägen 15.


Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Lasse Heinonen. Esittelyä voi seurata Tiedon internetsivuilla. Tätä varten osallistujat tarvitsevat Adobe Flash version 10.1.0 tai uudemman. Puhelinkonferenssin yhteystiedot ovat seuraavat:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
USA: +1 719 457 1036
Osallistujakoodi: 4404154

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä