noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset 23.3.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

01 helmikuuta 2017

Tieto Oyj         PÖRSSITIEDOTE                  1.2.2017 klo 14.00

Tieto Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

1 Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja nykyisten hallituksen jäsenten Kurt Jofsin, Harri-Pekka Kaukosen, Johanna Lammisen, Sari Pajarin, Endre Rangnesin ja Jonas Synnergrenin valitsemista uudelle toimikaudelle. Lisäksi uusiksi jäseniksi nimitystoimikunta ehdottaa Timo Ahopeltoa ja Jonas Wiströmiä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Markku Pohjola ja Lars Wollung ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Kurt Jofsin valintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Timo Ahopelto (s. 1975) on perustajaosakkaita Lifeline Venturesissa, joka on suomalainen terveys-, peli- ja teknologia-alan kasvuyrityksiin keskittynyt pääomasijoitusrahasto. Hän oli perustajaosakas ja toimitusjohtaja CRF Healthissa, joka on lääketeollisuuden alalla sähköisiä potilaslähtöisiä ilmoitusmenettelyjä (electronic Patient Reported Outcomes) tarjoava yritys. Hän on myös toiminut Euroopan ensimmäisen mainosrahoitteisen mobiilioperaattori Blykin strategiajohtajana. Hän on lisäksi aiemmin työskennellyt konsulttina McKinseyllä ja tutkijana Nokian tutkimuskeskuksessa ja Helsingin teknillisessä korkeakoulussa. Timo on hallituksen jäsen useissa yhtiöissä ja yhteisöissä, kuten Elinkeinoelämän valtuuskunnassa (EVA), Tekesissä ja teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushissa. Timo on valmistunut tekniikan maisteriksi Helsingin teknillisestä korkeakoulusta.

Jonas Wiström (s. 1960) työskentelee toimitusjohtajana ÅF Ångpanneföreningenissä, joka on energia-, teollisuus- ja infrastruktuurisektoreita palveleva insinööri- ja konsulttiyritys. Hän on aiemmin toiminut vastaavissa johtotehtävissä muun muassa Prevas AB:ssä, Silicon Graphics AB:ssä ja Sun Microsystemsissä, missä hän oli Ruotsin maajohtaja. Hän on hallituksen puheenjohtaja Ratos AB:ssä, joka on pohjoismaisiin keskikokoisiin yrityksiin sijoittava ruotsalainen kehitysyhtiö. Hän on myös Teknikföretagenin ja IVA Business Executives Councilin hallituksen varapuheenjohtaja ja Business Sweden and ICC’n hallituksen jäsen. Jonaksella on diplomi-insinöörin tutkinto Royal Institute of Technologystä.

Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä tulevat nähtäviksi myös Tiedon internet-sivulle www.tieto.fi/cv.

Edellä olevan lisäksi yhtiön henkilöstö valitsee kaksi varsinaista hallituksen jäsentä ja kummallekin henkilökohtaisen varajäsenen. Henkilöstön edustajien toimikausi on kahden vuoden mittainen. Esa Koskinen (varajäsen Ilpo Waljus) ja Anders Palklint (varajäsen Robert Spinelli) on valittu hallitukseen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018 saakka.

2 Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille seuraavia vuosipalkkioita: puheenjohtaja 91 000 euroa, varapuheenjohtaja 55 000 euroa ja hallituksen jäsen 36 000 euroa. Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta. Tieto-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Tieto Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2017 julkistuksesta. Ehdotuksen mukaan varsinainen yhtiökokous päättäisi osakkeiden hankkimisesta suoraan hallituksen jäsenten lukuun, mikä katsotaan asianmukaiseksi tavaksi hankkia osakkeita sisäpiirisäännöksiä noudattaen. Toimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen osakeomistuksen lisääminen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua.

3 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010 päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä suurimpien osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin suomalaiseen ja ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 31.8.2016 rekisteröityjen omistustietojen perusteella.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:

Martin Oliw, osakas, Cevian Capital AB,

Kari Järvinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy,

Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,

Satu Huber, toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja

Markku Pohjola, hallituksen puheenjohtaja, Tieto Oyj.

Nimitystoimikunta raportoi varsinaiselle yhtiökokoukselle toimikunnan työskentelystä. 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä