noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tiedon hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä

03 helmikuuta 2017

Tieto Oyj         PÖRSSITIEDOTE 3.2.2017   klo. 10.00

Tiedon hallitus on päättänyt kahdesta uudesta Tieto Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille suunnatusta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uudet kannustinjärjestelmät ovat Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2017–2019 ja Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2017–2019. Järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmien piiriin nimitetään noin 150 avainhenkilöä, mukaan lukien Tiedon johtoryhmä.

Näiden uusien kannustinjärjestelmien perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan vuonna 2020 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Hallitus arvioi, että ohjelman puitteissa palkkioina toimitettavat osakkeet koostuvat markkinoilta hankittavista yhtiön osakkeista. Tämän vuoksi ohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä järjestelyllä ole osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta.  

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2017–2019

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2017–2019 mahdollinen palkkio perustuu Tiedon osakkeen kokonaistuottoon (TSR), yhtiön strategiseen kasvutavoitteeseen sekä osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Ansaintakriteereitä mitataan vuosina 2017–2019. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2017–2019 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 430 000:ta Tiedon osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2017–2019

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2017–2019 palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä. Palkkio maksetaan kolmen vuoden sitouttamisjakson (2017–2019) päättymisen jälkeen. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2017–2019 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 50 000:ta Tiedon osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.

Lisätietoja:
Nina Lönnquist, Head of Compensation & Benefits, puh. 040 7505804, nina.lonnquist (at) tieto.com

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä