noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto vahvistaa kilpailukykyään ja jatkaa investointejaan innovaatioihin ja kasvuun – Suomessa käynnistetään henkilöstöneuvottelut

17 tammikuuta 2017

Tieto Oyj   PÖRSSITIEDOTE  17.1.2017 klo 9.00 Markkinat edellyttävät samanaikaisesti sekä yhä vahvempaa tuottavuutta että uusia innovaatioita. Vastatakseen tähän haasteeseen Tieto käynnistää toimenpiteitä, joilla se parantaa kilpailukykyään ja mahdollistaa investoinnit innovaatioihin jatkossakin. Samalla yhtiö vahvistaa asemaansa asiakkaidensa liiketoiminnan uudistamisen kumppanina.

Osana pitkän aikavälin uudistumistaan ja tarvetta parantaa yhtiön tuottavuutta ja hintakilpailukykyä Tieto on tänään käynnistänyt Suomessa yt-neuvottelut, joiden arvioidaan koskevan enintään 250 henkilöä. Näistä enintään 180 kohdistuu Teknologiapalvelut ja uudistaminen -palvelualueelle ja loput pääasiassa Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi -toimialaryhmään sekä tukitoimintoihin. Toimenpiteet perustuvat lisääntyneeseen palvelujen standardointiin, ja ne ovat jatkoa vuonna 2015 käynnistetylle globaalille automaatio-ohjelmalle. Suomessa suunniteltujen henkilöstövähennysten odotetaan pääosin toteutuvan kesäkuun loppuun mennessä. 

“Olemme uudistaneet yritystämme menestyksellisesti viime vuosina. Samanaikaisesti toimialamme uudistuu nopeassa tahdissa automaation asteittaisen lisääntymisen ollessa yksi muutoksen ajureista. Jotta voimme varmistaa kykymme investoida uusiin teknologioihin ja palveluihin jatkossakin, meidän tulee jatkaa hintakilpailukykymme ja tuottavuutemme parantamista. Muutos merkitsee valitettavasti myös henkilöstövähennyksiä samalla kun luomme uusia työpaikkoja. Koska nopeasti digitalisoituva maailma muuttaa tarvittavia taitoja ja osaamista, tuemme aktiivisesti kaikkia työntekijöitämme tässä muutoksessa,” toimitusjohtaja Kimmo Alkio sanoo. 

Tiedolla on tällä hetkellä palveluksessaan lähes 14 000 asiantuntijaa, joista noin 3 600 Suomessa. Yhtiö jatkaa investointejaan innovaatioihin kasvuliiketoiminnoissaan, mukaan lukien start-upit. Suomessa Tieto rekrytoi viime vuonna noin 300 uutta asiantuntijaa, esimerkiksi toimiala- ja sovelluskonsultteja, arkkitehtejä ja ohjelmistokehittäjiä. Yhtiö investoi vuosittain noin 120 milj. euroa uusien palveluiden ja konesalikeskustensa kehittämiseen. 

Yhtiö pyrkii lisäksi optimoimaan tuottavuuttaan ja kustannusrakennettaan globaalisti. Tieto arvioi, että näiden toimenpiteiden johdosta yhtiö saavuttaa yhteensä lähes 40 milj. euron vuotuiset bruttosäästöt, mukaan lukien Suomessa mahdollisesti toteuttavat henkilöstövähennykset. Säästöistä yli 20 milj. euroa odotetaan vaikuttavan vuoden 2017 kustannuspohjaan, pääasiassa toisella vuosipuoliskolla, ja näin tukevan yhtiön odotuksia vakaan taloudellisen kehityksen jatkumisesta.  

Vuonna 2017 Tiedon uudelleenjärjestelyjen tarve perustuu automaatioon, muuhun tuottavuuden parantamiseen sekä tarpeeseen uudistaa yhtiön osaamista kysynnän mukaisesti. Tieto arvioi, että koko vuoden 2017 uudelleenjärjestelyjen kulut ovat 1–2 % konsernin liikevaihdosta. Vuoden 2017 näkymiä käsitellään 2.2. julkaistavassa tilinpäätöstiedotteessa.  

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä