noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TIEDON osavuosikatsaus 1/2016 – Hyvää kasvua IT-palveluissa – kannattavuuden paraneminen jatkui

26 huhtikuuta 2016

Tieto Oyj           OSAVUOSIKATSAUS          26.4.2016, klo 8.00

  • Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet kasvun ajurina – linjassa yhtiön tavoitteeseen laajentaa ohjelmistoliiketoimintaa
  • Hyvä kehitys Tuotekehityspalveluissa
  • Yhtiö julkistanut uuden strategian – tavoitteena kiihdyttää innovaatiota ja kasvua

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa

Ensimmäisen neljänneksen avainluvut

IT-palvelut

  • Liikevaihdon kasvu oli 6,0 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 7,0 %
  • Oikaistu liikevoitto oli 29,1 (24,2) milj. euroa eli 8,6 % (7,6) liikevaihdosta

Konserni

  • Liikevaihdon kasvu oli 0,5 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 1,4 %
  • Oikaistu liikevoitto oli 31,5 (30,7) milj. euroa eli 8,6 % (8,4) liikevaihdosta
  • Uusien tilausten määrä laski ennakoidusti johtuen uusien sopimusten ajoituksesta ja oli 325 (430) milj. euroa – tilauskanta oli 1 907 (1 819) milj. euroa.
     
1–3/2016 1–3/2015
Liikevaihto, milj. euroa 367,5   365,6  
   Muutos, % 0,5   -5,5  
   Muutos paikallisissa valuutoissa, % 1,4   -3,2  
Liikevoitto (EBITA), milj. euroa 1) 31,6   17,2  
Liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta 8,6   4,7  
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 28,3   13,9  
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 7,7   3,8  
Oikaistu 2) liikevoitto (EBIT), milj. euroa 31,5   30,7  
Oikaistu 2) liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 8,6   8,4  
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa 21,5   9,1  
Osakekohtainen tulos, euroa 0,29   0,12  
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 46,9   36,7  
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 25,7   4,5  
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 27,2   7,7  
Käyttöomaisuusinvestoinnit ja yrityshankinnat, milj. euroa 9,4   11,6  
Korollinen nettovelka, milj. euroa -21,3   -85,9  
Nettovelka/EBITDA -0,1   -0,6  
Book-to-bill -suhdeluku 0,9   1,2  
Tilauskanta 1 907  1 819 
Henkilöstö 31.3. 13 200   13 456 

1) sisältää kaikkien aineettomien erien poiston; aiemmin lukuun sisältyivät vain yritysostoihin liittyvät aineettomat erät
2) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät


Koko vuoden 2016 näkymät

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu 1) liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (150,8 milj. euroa vuonna 2015).

1) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät


Toimitusjohtajan kommentti
Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

”Tiedon vuosi alkoi hyvin – IT-palveluiden kasvu kiihtyi ja kannattavuus parani. Kasvua tukivat myös viimeaikaiset yritysostomme. On rohkaisevaa, että useat liiketoimintamme kasvavat markkinoita nopeammin. Kulunut neljännes oli erityisen vahva Finanssipalveluissa sekä Julkisen sektorin, terveydenhuollon ja hyvinvoinnin toimialalla.Tämä hyvä kehitys oli nähtävissä myös Toimialakohtaisissa ohjelmistotuotteissamme, jossa kasvu oli vahvaa, 13 %. Myös pilvipalveluissa 72 %:n kasvu on osoitus hyvästä kilpailukyvystä.

Kuluneen neljänneksen kehityksemme on linjassa hiljattain julkistamiemme strategisten valintojen kanssa. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa ja dynaamiset markkinat digitalisaatiohankkeineen avaavat uusia mahdollisuuksia sekä asiakkaillemme että meille. Ohjelmistopohjaiset toimialaratkaisut yhdessä kasvuinvestointiemme ja pilvipalveluiden kanssa tarjoavat meille mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia. Jatkamme investointejamme uusiin teknologioihin ja kasvuun, ja samanaikaisesti pyrimme edelleen jatkuvasti parantamaan yhtiön kannattavuutta ja ylläpitämään houkuttelevaa osinkopolitiikkaa.

Samalla kun haemme uusia innovaatioita ja kasvua, meillä on aktiivinen rooli avoimen ekosysteemin rakentamisessa – tarjoten myös kaikille tietolaisille inspiroivia mahdollisuuksia osallistua tähän tavoitellessamme asemaa asiakkaidemme parhaana kumppanina liiketoiminnan uudistamisessa.”


Taloudellinen tulos palvelualueittain

Milj. euroa  Asiakasmyynti
1–3/2016
 Asiakasmyynti
1–3/2015
Muutos, % Liikevoitto
1–3/2016
Liikevoitto
1–3/2015
Jatkuvat palvelut 129 126 2 10,8 -8,3
Konsultointi ja integraatiopalvelut 102 99 3 5,6 8,2
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 107 94 13 13,8 12,6
Tuotekehityspalvelut 29 47 -37 2,6 6,5
Tukitoiminnot ja globaali johto -4,7 -5,0
Yhteensä 367 366 1 28,3 13,9


Liikevoitto palvelualueittain

% Liikevoitto, % liikevaihdosta
1–3/2016
Liikevoitto, % liikevaihdosta
1–3/2015
Oikaistu
liikevoitto 1), % liikevaihdosta
1–3/2016
Oikaistu
liikevoitto 1), % liikevaihdosta
1–3/2015
Jatkuvat palvelut 8,4 -6,6 8,7 3,6
Konsultointi ja integraatiopalvelut 5,5 8,3 6,8 10,8
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 13,0 13,3 13,3 13,4
Tuotekehityspalvelut 9,0 14,0 8,4 14,0
Yhteensä 7,7 3,8 8,6 8,4

1) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät


Asiakasmyynti toimialaryhmittäin

Milj. euroa Asiakasmyynti
1–3/2016
Asiakasmyynti
1–3/2015
Muutos, %
Finanssipalvelut 88 84 5
Teollisuus, kauppa ja logistiikka 79 78 2
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 118 101 17
Tietoliikenne, media ja energia 53 57 -7
IT-palvelut 338 319 6
Tuotekehityspalvelut 29 47 -37
Yhteensä 367 366 1


Yritysostojen vaikutus palvelualueittain

Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
1–3 /2016
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
1–3 /2016
Jatkuvat palvelut 2,4 2,4
Konsultointi ja integraatiopalvelut 3,2 -1,3
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 15,8 5,8
IT-palvelut 7,0 2,6
Tuotekehityspalvelut 37,5 37,5
Yhteensä 1,4 -2,5


Yritysostojen vaikutus toimialaryhmittäin

Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
1–3 /2016
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
1–3 /2016
Finanssipalvelut 6,3 6,3
Teollisuus, kauppa ja logistiikka 1,8 0,1
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 17,7 6,5
Tietoliikenne, media ja energia -4,4 -6,8
IT-palvelut 7,0 2,6
Tuotekehityspalvelut -37,5 -37,5
Yhteensä 1,4 -2,5


Lisätietoja:

Lasse Heinonen, talousjohtaja, puh. 020 726 6329, 050 393 4950, lasse.heinonen (at) tieto.com
Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 727 1725, 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com
 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 26.4.2016 klo 11.00 Suomen aikaa Tiedon toimitiloissa Tukholmassa, osoite Fjärde Bassängvägen 15. Tilaisuus on englanninkielinen. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Lasse Heinonen.

Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Tiedon internetsivuilla. Webcast-lähetystä varten osallistujat tarvitsevat Adobe Flash version 10.1.0 tai uudemman. Tieto järjestää samassa yhteydessä puhelinkonferenssin, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)203 043 2002
USA: +1 719 325 2131
Osallistujakoodi: 6304748

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutaman minuutin ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.
 

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet
 

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Liitteet

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä