noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto julkistaa uuden strategiansa – kiihdyttää innovaatiota ja kasvua

17 maaliskuuta 2016

Tieto Oyj          PÖRSSITIEDOTE         17.3.2016 klo 9.00

Tieto julkistaa uuden strategiansa 2016–2020. Yhtiön tavoitteena on olla Pohjoismaiden johtava ohjelmisto- ja palveluyritys ja asiakkailleen paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Aiemman strategiakauden saavutuksiin pohjautuen Tieto kiihdyttää innovaatiota ja kasvua Pohjoismaissa ja sen ulkopuolella. Vaikka yhtiö kasvattaa investointejaan, etenkin ohjelmistoliiketoiminnassa, yhtiö uskoo suotuisan kannattavuuskehityksen jatkuvan ja pitää houkuttelevan osinkopolitiikkansa ennallaan.

Tieto arvioi informaation olevan tulevaisuudessa suurin, jatkuvasti kasvavan yhteiskunnallisen ja taloudellisen lisäarvon tuottaja. Tiedon tavoitteena on saavuttaa tässä muutoksessa keskeinen asema. Yhtiö julkistaa strategian, jonka pohjalta se voi tulevaisuudessa hyödyntää datakeskeisen maailman tarjoamat merkittävät mahdollisuudet.

Digitalisaation vauhdin kiihtyessä uusien datakeskeisten innovaatioiden ja asiakkaiden liiketoiminnan ja tietotekniikan uudistamiseen liittyvä kysyntä kasvaa nopeasti. Tieto parantaa kilpailukykyään ja nopeuttaa kasvuaan seuraavien strategisten valintojen avulla:

 • Palvelut, jotka kasvattavat asiakkaalle tuotettua lisäarvoa
 • Johtava asema Pohjoismaissa ja kansainvälinen kasvu
 • Yhdessä innovoiminen ja ekosysteemien tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Tiedon uusi strategia perustuu kilpailukykyisiin toimialapohjaisiin ohjelmistotuotteisiin ja toimialatuntemukseen, jotka ovat yhtiölle samalla keskeisiä erottautumistekijöitä, sekä kattavaan palvelutarjontaan, teollistettuihin palvelutoimituksiin ja kasvaneeseen tehokkuuteen ja toiminnan fokukseen. 

"Vuoden 2012 strategiajulkistuksen jälkeen olemme aktiivisesti uudistaneet Tietoa ja nyt olemme valmiita kiihdyttämään innovaatiota ja kasvua. Olemme lisänneet investointeja tulevaisuuden kasvuliiketoimintoihin, rekrytoineet uusia osaajia ja perustaneet kolme sisäistä start-upia. Vaikka lisäämme investointeja, jotka tukevat korkeampia kasvutavoitteitamme, samalla uskomme yhtiön hyvän taloudellisen kehityksen jatkuvan, sanoo toimitusjohtaja Kimmo Alkio.

“Tavoitteemme on olla Pohjoismaiden johtava ohjelmisto- ja palveluyritys. Edistyksellisten teknologioiden, ohjelmistotuotteiden ja toimintamallien pohjalta tarjoamme asiakkaille kiinnostavia uusia mahdollisuuksia uudistaa omaa liiketoimintaansa ja olla mukana kehittämässä uusia innovaatioita”, Alkio jatkaa.

Palveluja kiihdyttämään asiakkaalle tuotettua lisäarvoa

Kuluttajakäyttäytymisen jatkuvasti muuttuessa ja uusien teknologioiden tarjotessa rajattomasti uusia mahdollisuuksia Tiedon asiakkailla on kaksijakoinen haaste. Asiakkaiden tulee sekä parantaa nykyisen liiketoiminnan tehokkuutta että kehittää uusia, innovatiivisia palveluita.

Tieto tukee asiakkaita

 • kokonaisvaltaisilla toimialaratkaisuilla, jotka perustuvat johtaviin ohjelmistotuotteisiin, järjestelmäintegraatioon ja kumppanuuksiin. Ottamalla laajemman roolin asiakkaan arvoketjussa Tieto auttaa asiakkaitaan optimoimaan liiketoimintaprosesseja ja nopeuttamaan kasvua. Toimialaratkaisujen valikoima, joilla Tieto erottautuu kilpailijoistaan, kattaa kaikki toimialaryhmät ja voi vaihdella strategiakauden aikana.
 • asiakkaiden teknologia-alustojen aktiivisella uudistamisella nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Standardoitujen palveluarkkitehtuurien, palveluintegraation ja hallinnan (SIAM), kognitiivisten teknologioiden ja pilvipalvelujen avulla asiakkaat voivat jatkuvasti tehostaa liiketoimintaansa, ottaa käyttöön uusia teknologioita nopeammin ja saavuttaa hyvän tuoton tietotekniikkainvestoinneilleen.
 • innovoimalla yhdessä asiakkaiden kanssa uusia datakeskeisiä liiketoimintamalleja, joissa voidaan hyödyntää datakeskeisen talouden tarjoamia mahdollisuuksia ja jotka luovat asiakkaille uutta liiketoimintaa.

Johtava asema Pohjoismaissa ja kansainvälistä kasvua toimialaratkaisuissa

Tiedon kasvu pohjautuu markkinaosuuden kasvattamiseen Pohjoismaissa, etenkin Ruotsissa, ja yhtiö keskittyy pohjoismaisiin yrityksiin ja julkiseen sektoriin. Kasvua tuetaan myös laajentamalla nykyisillä markkinoilla vahvoiksi osoittautuneiden, valittujen toimialaratkaisujen myyntiä kansainvälisesti. Lisäksi laajentuminen lähimarkkinoille kattaen yhtiön koko palvelukokonaisuuden on mahdollista strategiakauden loppupuolella.

Investoinnit yhdessä tekemiseen ja globaaleihin osaamisverkostoihin

Tieto investoi työtapoihin ja teknologioihin, joiden avulla se voi aktiivisesti kehittää uusia innovaatioita yhdessä kumppaneiden, asiakkaiden ja avoimien, globaalien tietoverkostojen kanssa sekä tehostaa osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Tämä edistää sovellusten nopeampia lanseerauksia, lisää työntekijöiden mahdollisuuksia kehittyä sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan tehokasta hallintaa, mikä voi osaltaan vähentää uudelleenjärjestelyn tarvetta ja kustannuksia.

Tuotekehityspalvelut-yksikkö nopeuttaa ja tehostaa edelleen tuotekehitystä  

Tuotekehityspalvelut-yksikkö tarjoaa johtaville maailmanlaajuisille asiakkaille nopeaa ja tehokasta tuotekehitystä tietoliikenneverkkolaitteiden alueella, puolijohdesektorilla ja kulutuselektroniikassa. Tuotekehityspalvelut laajentaa myös toimintaansa uusille tuotekehitysalueille digitalisaation ja langattomien lyhyen ja pitkän kantaman teknologioiden osaamisen avulla. Digitalisaatio eteneekin nopeimmin liitettävien laitteiden ja älyliikenteen alueella. Tuotekehityspalveluiden osuus Tiedon liikevaihdosta on noin 10 %.

Kannattavuustavoitteet ja osinkopolitiikka säilyvät ennallaan

Tiedon tavoitteena on edelleen tarjota hyvää tuottoa osakkeenomistajille pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden pohjalta:

 • IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu (keskimäärin)
 • Raportoitu liikevoitto (EBIT) 10 % liikevaihdosta
 • Yhtiön tavoitteena on kasvattaa osinkoa absoluuttisesti vuosittain
 • Nettovelka/EBITDA enintään 1,5 pitkällä aikavälillä.

Tiedon tavoitteena on kasvaa markkinoita nopeammin ja orgaanisesti vähintään markkinoiden mukaisesti. Aiemmin määritettyjen kasvualueiden lisäksi yhtiö investoi valittuihin nykyisillä markkinoilla vahvoiksi osoittautuneisiin toimialaratkaisuihin. Tämä valikoima sisältää alkuvaiheessa yli kymmenen ratkaisua ja se voi vaihdella strategiakauden aikana. Kannattavuuden paranemisen odotetaan jatkuvan. Myönteinen kehitys perustuu yli 10 %:n oikaistuun liikevoittomarginaaliin ja toiminnan uudelleenjärjestelytarpeen asteittaiseen normalisoitumiseen. Liikevoittomarginaalin paranemista tukevat lähinnä kasvu, tuottavuuden jatkuva paraneminen ja liiketoimintarakenteen kehittyminen. Uusien palveluiden kehittämiskustannusten odotetaan pysyvän alle 5 %:ssa liikevaihdosta, mikä on hieman enemmän kuin aiempina vuosina. Kuluja ei aktivoida taseeseen. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan jatkossakin olevan alle 4 % liikevaihdosta.

Uuden strategian mukainen liiketoimintarakenne

Tukeakseen strategian toteuttamista Tieto uudistaa toimintansa rakennetta. Uusi rakenne astuu voimaan heinäkuun alussa. Rakenne pohjautuu toimialaryhmiin, jotka vastaavat markkinatoiminnoista, ja palvelualueisiin ensisijaisina raportointisegmentteinä. Kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus laaditaan uuden raportointirakenteen pohjalta. 

Toimialaryhmät

 • Finanssipalvelut
 • Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi
 • Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut

Palvelualueet

 • Teknologiapalvelut ja uudistaminen
 • Toimialaratkaisut mukaan lukien datakeskeiset liiketoiminnot, jotka toimivat itsenäisesti – virtuaalinen palvelualue, joka toimii toimialaryhmien sisällä
 • Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus – virtuaalinen palvelualue, joka toimii toimialaryhmien sisällä
 • Tuotekehityspalvelut – itsenäinen yksikkö, jonka tavoitteena on globaali kasvu.

Uusi johtoryhmä

Tiedon johtoryhmä koostuu 1.7.2016 alkaen seuraavista henkilöistä:

Kimmo Alkio, toimitusjohtaja
Håkan Dahlström, Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Lasse Heinonen, talousjohtaja
Per Johanson, Finanssipalvelut
Ari Järvelä, Datakeskeiset liiketoiminnot
Ari Karppinen, teknologiajohtaja
Satu Kiiskinen, Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut
Katariina Kravi, henkilöstöhallinto
Tom Leskinen, Tuotekehityspalvelut
Cristina Petrescu
, Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi

Cristina Petrescu toimii tällä hetkellä Tiedon sähköteollisuudesta vastaavana johtajana. Cristinalla (M.Sc, synt. 1968) on pitkä kokemus eri johtotehtävistä ja hän on ollut Tiedon palveluksessa vuodesta 2002 lähtien. ”Cristinan vahvuuksia on kyky uudistaa liiketoimintaa ja hänellä on laaja-alainen kokemus eri toimialoilta niin ohjelmistotuotteiden kuin palvelujen alueella. Hänen johtamistaitonsa ja pitkä tausta yhtiössä tuovat lisäarvoa julkiselle ja terveydenhuollon sektoreille Pohjoismaissa. Olen iloinen voidessani toivottaa hänet tervetulleeksi johtoryhmään,” sanoo Kimmo Alkio.   

”Odotan innolla aloittamista uudessa tehtävässäni, jossa näen hyviä mahdollisuuksia kiihdyttää digitalisaatiota julkisella sektorilla ja terveydenhuollon ja hyvinvoinnin alueella. Tiedon strategian mukaisesti vahvistamme innovointia yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, mikä tarjoaa hyvät mahdollisuudet luoda arvoa miljoonien ihmisten elämään Pohjoismaissa,” Petrescu sanoo.

Nykyinen johtoryhmä jatkaa 30.6.2016 saakka. Lisätietoa nykyisestä kokoonpanosta saatavilla osoitteessa tieto.fi.


Lisätietoja
Sijoittajat: Lasse Heinonen, talousjohtaja, puh. 020 726 6329, 050 393 4950, lasse.heinonen(at)tieto.com
Media: Kia Haring, viestintäjohtaja, puh. 040 7653700, kia.haring(at)tieto.com

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä