noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TIEDON osavuosikatsaus 4/2015 – Vahva tulos loppuvuonna – hyvä kehitys kaikilla liiketoiminta-alueilla

04 helmikuuta 2016

Tieto Oyj          TILINPÄÄTÖSTIEDOTE         4.2.2015, klo 8.00

 • IT-palveluiden orgaaninen kasvu 3 % viimeisellä neljänneksellä – Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet kasvun ajurina
 • Raportoitu liikevoittomarginaali 12 % parantuneen liiketoimintarakenteen ja Jatkuvien palveluiden automaatio-ohjelman ansiosta
 • Vakaa kehitys jatkuu Tuotekehityspalveluissa
 • Yritysostot nopeuttavat siirtymistä kasvuliiketoimintaan

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa

Neljännen neljänneksen avainluvut

IT-palvelut

 • Orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa oli 2,8 %
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 48,3 (32,5) milj. euroa eli 13,3 % (9,4) liikevaihdosta

Konserni

 • Orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa oli -2,9 % Tuotekehityspalveluiden alhaisemman liiketoimintavolyymin johdosta 
 • Neljännen neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 51,4 (44,4) milj. euroa eli 13,0 % (11,0) liikevaihdosta
 • Uusien tilausten määrä oli 641 (672) milj. euroa ja tilauskanta oli 2 030 (1 784) milj. euroa


Koko vuoden avainluvut

IT-palvelut

 • Orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa oli 2,7 %
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 136,2 (128,5) milj. euroa eli 10,3 % (9,9) liikevaihdosta

Konserni

 • Orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa oli -2,6 % Tuotekehityspalveluiden alhaisemman liiketoimintavolyymin johdosta 
 • Koko vuoden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 150,8 (150,2) milj. euroa eli 10,3 % (9,9) liikevaihdosta
 • Osinkoehdotus 1,10 (1,00) euroa osakkeelta, nousua 10 %, lisäosinko 0,25 (0,30) euroa
 • Osinkotuotto 5,5 %, ilman lisäosinkoa 4,4 %
   
10–12/2015 10–12/2014 1–12/2015 1–12/2014
Liikevaihto, milj. euroa 395,6   402,9   1 460,1   1 522,5  
   Muutos, % -1,8   -0,6   -4,1   -5,3  
   Orgaaninen muutos paikallisissa valuutoissa, % -2,9   0,9   -2,6   -1,1  
Liikevoitto (EBITA), milj. euroa 47,4   9,7   126,4   62,1  
Liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta 12,0   2,4   8,7   4,1  
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 46,8   9,5   125,2   61,1  
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 11,8   2,4   8,6   4,0  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä (EBIT)1), milj. euroa 51,4   44,4   150,8   150,2  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä (EBIT)1), % liikevaihdosta 13,0   11,0   10,3   9,9  
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa 34,4   6,7   90,5   35,0  
Osakekohtainen tulos, euroa 0,47   0,09   1,23   0,48  
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 67,1   90,2   132,6   167,9  
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 19,0   7,1   19,0   7,1  
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 20,4   9,8   20,4   9,8  
Käyttöomaisuusinvestoinnit ja yrityshankinnat, milj. euroa 32,7   12,9   136,7   43,5  
Korollinen nettovelka, milj. euroa 13,2   -59,2   13,2   -59,2  
Nettovelka/EBITDA 0,1   -0,4   0,1   -0,4  
Book-to-bill -suhdeluku 1,6   1,7   1,3   1,2  
Tilauskanta 2 030   1 784   2 030   1 784  
Henkilöstö 31.12. 13 083   13 720   13 083   13 720  

1) Ilman uudelleenjärjestelykuluja, myyntivoittoja/-tappioita, liikearvon alentumisia ja muita kertaluonteisia eriä


Koko vuoden 2016 näkymät

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoitto* (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (150,8 milj. euroa vuonna 2015).

*)Liikevoitto oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut kertaluonteiset erät


Toimitusjohtajan kommentti
Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

“Vuosi päättyi vahvaan vuosineljännekseen sekä IT-palveluiden kasvun että kannattavuuden kehityksen suhteen. Vuosineljännes oli jokaisella liiketoiminta-alueella hyvä, mikä on osoitus jatkuvasta kilpailukyvyn parantumisesta. Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteemme kasvoivat voimakkaasti ja kasvua kiihdytti Software Innovationin yritysosto. Samanaikaisesti palveluidemme automatisointi paransi merkittävästi toimintamme tehokkuutta, mikä näkyy Jatkuvien palveluiden yli 10 prosentin liiketoimintamarginaalissa. Lisäksi Tuotekehityspalveluiden vakaa kehitys jatkui.

Tukeaksemme pidemmän aikavälin kasvua ja innovaatioita olemme kasvattaneet vuotuisia investointeja uusien palveluiden kehittämiseen 40 miljoonasta eurosta 60 miljoonaan euroon viimeisen kahden vuoden aikana. Samanaikaisesti olemme onnistuneet parantamaan yhtiön kannattavuutta tavoitteidemme mukaisesti. Lisäksi vuoden 2015 aikana tekemämme kolme yritysostoa edistävät palveluidemme ja kulttuurin uudistumista. Rekrytoimme vuonna 2015 yhteensä noin 1800 henkilöä, joista noin 500 tukemaan kasvuliiketoimintoja. Pohjoismaihin rekrytoimamme yli 400 asiantuntijaa vahvistavat entisestään asemaamme johtavana neuvonantajana päämarkkina-alueellamme.

IT-ala jatkaa nopeaa muutosta luoden uusia mahdollisuuksia kasvuun ja innovaatioihin. Viime vuosina yhtiössämme tapahtuneen uudistumisen valossa odotamme paljon myös vuodelta 2016.”


Taloudellinen tulos palvelualueittain

Milj. euroa  Asiakas-myynti
10–12 /2015
 Asiakas-myynti
10–12 /2014
Muutos, % Liikevoitto,
10–12 /2015
Liikevoitto,
10–12 /2014
Jatkuvat palvelut 132 131 1 18,4 8,2
Konsultointi ja integraatiopalvelut 109 107 2 8,8 10,4
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 121 107 13 25,2 17,4
Tuotekehityspalvelut 33 58 -43 2,8 -4,4
Tukitoiminnot ja globaali johto -8,3 -22,1
Yhteensä 396 403 -2 46,8 9,5


Liikevoitto palvelualueittain

% Liikevoitto, % liikevaihdosta
10–12 /2015
Liikevoitto, % liikevaihdosta
10–12 /2014
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä1), % liikevaihdosta
10–12/2015
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä1), % liikevaihdosta
10–12/2014
Jatkuvat palvelut 13,9 6,2 13,0 6,9
Konsultointi ja integraatiopalvelut 8,1 9,8 10,3 9,5
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 20,8 16,3 21,4 18,3
Tuotekehityspalvelut 8,4 -7,5 9,4 20,5
Yhteensä 11,8 2,4 13,0 11,0

1) Ilman uudelleenjärjestelykuluja, myyntivoittoja/-tappioita, liikearvon alentumisia ja muita kertaluonteisia eriä


Orgaaninen muutos paikallisissa valuutoissa palvelualueittain 

Asiakasmyynti ml. yritysostojen ja valuuttojen vaikutus
10–12/2015
Asiakasmyynti ml. yritysmyyntien vaikutus
10–12/2014
Muutos, %
Jatkuvat palvelut 133 131 1
Konsultointi ja integraatiopalvelut 108 107 2
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 111 105 6
IT-palvelut 353 343 3
Tuotekehityspalvelut 33 54 -39
Yhteensä 386 397 -3


Asiakasmyynti toimialaryhmittäin

Milj. euroa Asiakasmyynti
10–12 /2015
Asiakasmyynti
10–12 /2014
Muutos, %
Finanssipalvelut 92 90 2
Teollisuus, kauppa ja logistiikka 78 82 -5
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 133 115 16
Tietoliikenne, media ja energia 59 59 -1
IT-palvelut 363 345 5
Tuotekehityspalvelut 33 58 -43
Yhteensä 396 403 -2


Orgaaninen muutos paikallisissa valuutoissa toimialaryhmittäin

Milj. euroa Asiakasmyynti ml. yritysostojen ja valuuttojen vaikutus
10–12/2015
Asiakasmyynti ml. yritysmyyntien vaikutus
10–12/2014
Muutos, %
Finanssipalvelut 93 90 4
Teollisuus, kauppa ja logistiikka 78 80 -3
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 121 115 6
Tietoliikenne, media ja energia 60 59 2
IT-palvelut 353 343 3
Tuotekehityspalvelut 33 54 -39
Yhteensä 386 397 -3


Lisätietoja:

Lasse Heinonen, talousjohtaja, puh. 020 726 6329, 050 393 4950, lasse.heinonen (at) tieto.com
Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 727 1725, 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com
 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 4.2.2016 klo 11.00 paikallista aikaa Tiedon toimitiloissa Helsingissä, osoite Aku Korhosen tie 2–6. Tilaisuus on englanninkielinen. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Lasse Heinonen.

Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Tiedon internetsivuilla. Webcast-lähetystä varten osallistujat tarvitsevat Adobe Flash version 10.1.0 tai uudemman. Tieto järjestää samassa yhteydessä puhelinkonferenssin, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Suomi: +358 (0)9 6937 9590
Ruotsi: +46 (0)8 5065 3937
Iso-Britannia: +44 (0)20 3427 1909
USA: +1212 444 0896
Osallistujakoodi: 7494938

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutaman minuutin ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa tilaisuuden jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet
 

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita. Tarjoamme myös tuotekehityspalveluita viestinnän ja sulautettujen teknologioiden alalla maailmanlaajuisesti. Vahvan toimialatuntemuksen, teknologiavision ja innovatiivisen ajattelun kautta Tieto innostaa ja haastaa asiakkaitaan löytämään uusia tapoja liiketoimintansa vauhdittamiseksi.

Tiedolla on vahva pohjoismainen perintö. Yhdistämme maailmanlaajuisen osaamisen paikalliseen läsnäoloon. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Liitteet

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä