noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tiedon hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä

04 helmikuuta 2016

Tieto Oyj PÖRSSITIEDOTE 4.2.2016 klo 11.00

Tiedon hallitus on päättänyt kahdesta uudesta Tieto Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille suunnatusta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uudet kannustinjärjestelmät ovat Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2016–2018 ja Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2016–2018. Järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmien piiriin nimitetään noin 150 avainhenkilöä, mukaan lukien Tiedon johtoryhmä.

Näiden uusien kannustinjärjestelmien perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan vuonna 2019 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Hallitus arvioi, että ohjelman puitteissa palkkioina toimitettavat osakkeet koostuvat markkinoilta hankittavista yhtiön osakkeista. Tämän vuoksi ohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä järjestelyllä ole osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta.  

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2016–2018

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2016–2018 mahdollinen palkkio perustuu Tiedon osakkeen kokonaistuottoon (TSR), yhtiön strategiseen kasvutavoitteeseen sekä osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Ansaintakriteereitä mitataan vuosina 2016–2018. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2016–2018 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 430 000:ta Tiedon osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2016–2018

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2016–2018 palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä. Palkkio maksetaan kolmen vuoden sitouttamisjakson (2016–2018) päättymisen jälkeen. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2016–2018 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 50 000:ta Tiedon osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.

TIETO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Nina Lönnquist, Head of Compensation & Benefits, puh. 040 7505804, nina.lonnquist (at) tieto.com

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Tukholma
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita. Tarjoamme myös tuotekehityspalveluita viestinnän ja sulautettujen teknologioiden alalla maailmanlaajuisesti. Vahvan toimialatuntemuksen, teknologiavision ja innovatiivisen ajattelun kautta Tieto innostaa ja haastaa asiakkaitaan löytämään uusia tapoja liiketoimintansa vauhdittamiseksi.

Tiedolla on vahva pohjoismainen perintö. Yhdistämme maailmanlaajuisen osaamisen paikalliseen läsnäoloon. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä