noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset 22.3.2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

26 tammikuuta 2016

Tieto Oyj        PÖRSSITIEDOTE                26.1.2016, klo 10.00

Tieto Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

1 Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja nykyisten hallituksen jäsenten Kurt Jofsin, Sari Pajarin, Markku Pohjolan, Endre Rangnesin, Jonas Synnergrenin ja Lars Wollungin valitsemista uudelle toimikaudelle. Lisäksi uusiksi jäseniksi nimitystoimikunta ehdottaa Johanna Lammista ja Harri-Pekka Kaukosta. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Eva Lindqvist ja Teuvo Salminen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Markku Pohjolan uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Johanna Lamminen (s. 1966) työskentelee toimitusjohtajana Gasum Oy:ssä, joka tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteeseen. Hän on aiemmin toiminut johtavissa tehtävissä Danske Bank Oyj:ssä, Evli Pankki Oyj:ssä ja SSH Communications Security Oyj:ssä. Johannalla on tekniikan lisensiaatin tutkinto Tampereen teknillisestä yliopistosta, minkä lisäksi hän on suorittanut MBA-tutkinnon Helsingin teknillisessä korkeakoulussa.

Harri-Pekka Kaukonen (s. 1963) on toiminut viimeksi toimitusjohtajana Sanoma Oyj:ssä, joka on eurooppalainen kuluttajamedia- ja oppimisratkaisuja tarjoava yhtiö. Hän on aiemmin työskennellyt useissa tehtävissä Fazer-konsernissa, mm. konsernin varatoimitusjohtajana. Ennen Fazeria Kaukonen toimi osakkaana ja muissa tehtävissä konsulttiyhtiö McKinseyllä. Koulutukseltaan Harri-Pekka on tekniikan tohtori.

Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä tulevat nähtäviksi myös Tiedon internet-sivulle www.tieto.com/cv.

Edellä olevan lisäksi yhtiön henkilöstö valitsee kaksi varsinaista hallituksen jäsentä ja kummallekin henkilökohtaisen varajäsenen. Henkilöstön edustajien toimikausi on kahden vuoden mittainen. Esa Koskinen (varajäsen Ilpo Waljus) ja Anders Palklint (varajäsen Robert Spinelli) on valittu hallitukseen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018 saakka.

2 Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille samansuuruisia vuosipalkkioita kuin edellisenä vuonna: puheenjohtaja 83 000 euroa, varapuheenjohtaja 52 500 euroa ja hallituksen jäsen 34 500 euroa. Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta. Tieto-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Tieto Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2016 julkistuksesta. Ehdotuksen mukaan varsinainen yhtiökokous päättäisi osakkeiden hankkimisesta suoraan hallituksen jäsenten lukuun, mikä katsotaan asianmukaiseksi tavaksi hankkia osakkeita sisäpiirisäännöksiä noudattaen. Toimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen osakeomistuksen lisääminen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua.

3 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010 päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä suurimpien osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin suomalaiseen ja ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 31.8.2015 rekisteröityjen omistustietojen perusteella.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016 ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:

Martin Oliw, osakas, Cevian Capital AB,
Kari Järvinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy,
Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
Timo Sallinen, sijoitusjohtaja (listatut arvopaperit), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, ja
Markku Pohjola, hallituksen puheenjohtaja, Tieto Oyj.

Nimitystoimikunta raportoi varsinaiselle yhtiökokoukselle toimikunnan työskentelystä.

Lisätietoja:
Jouko Lonka, lakiasiainjohtaja, puh. 020 727 8182, 0400 424 451, etunimi.sukunimi (at) tieto.com

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita. Tarjoamme myös tuotekehityspalveluita viestinnän ja sulautettujen teknologioiden alalla maailmanlaajuisesti. Vahvan toimialatuntemuksen, teknologiavision ja innovatiivisen ajattelun kautta Tieto innostaa ja haastaa asiakkaitaan löytämään uusia tapoja liiketoimintansa vauhdittamiseksi.

Tiedolla on vahva pohjoismainen perintö. Yhdistämme maailmanlaajuisen osaamisen paikalliseen läsnäoloon. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä