noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TIEDON osavuosikatsaus 3/2015 – Hyvä kannattavuus ja parantunut kasvu IT-palveluissa

22 lokakuuta 2015

Tieto Oyj           OSAVUOSIKATSAUS          22.10.2015, klo 8.00  

  • IT-palveluiden orgaaninen kasvu 5 % – Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet ja lisämyynti nykyisille asiakkaille kasvun ajureina
  • Suotuisa kannattavuuskehitys IT-palveluissa – investoinnit uusiin palveluihin ja osaamiseen jatkuneet
  • Tuotekehityspalvelujen liiketoiminta vakaa onnistuneen sopeutuksen jälkeen

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa

Kolmannen neljänneksen avainluvut

IT-palvelut

  • IT-palveluissa orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa oli 5,1 %.
  • IT-palveluissa liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 36,8 (36,8) milj. euroa eli 12,0 % (12,5) liikevaihdosta

Konserni

  • Orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa oli -0,6 % Tuotekehityspalveluiden alhaisemman liiketoimintavolyymin johdosta  
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 38,6 (41,3) milj. euroa eli 11,5 % (11,9) liikevaihdosta
  • Uusien tilausten määrä oli 490 (395) milj. euroa ja tilauskanta oli 1 864 (1 558) milj. euroa
     
7–9/2015 7–9/2014 1–9/2015 1–9/2014
Liikevaihto, milj. euroa 335,1   346,2   1 064,5   1 119,6  
   Muutos, % -3,2   -4,1   -4,9   -6,8  
   Orgaaninen muutos paikallisissa valuutoissa, % -0,6   -2,6   -2,4   -1,7  
Liikevoitto (EBITA), milj. euroa 41,7   -3,7   79,0   52,4  
Liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta 12,4   -1,1   7,4   4,7  
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 41,4   -3,9   78,4   51,6  
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 12,4   -1,1   7,4   4,6  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä (EBIT)1), milj. euroa 38,6   41,3   99,4   105,8  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä (EBIT) 1), % liikevaihdosta 11,5   11,9   9,3   9,5  
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa 29,6   -12,8   56,1   28,3  
Osakekohtainen tulos, euroa 0,40   -0,17   0,76   0,39  
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 16,4   11,1   65,5   77,7  
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 13,8   8,7   13,8   8,7  
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 14,8   10,4   14,8   10,4  
Investoinnit, milj. euroa 81,8   10,1   104,0   30,6  
Korollinen nettovelka, milj. euroa 57,7   25,7   57,7   25,7  
Nettovelka/EBITDA 0,4   0,2   0,4   0,2  
Book-to-bill -suhdeluku 1,5   1,1   1,2   1,1  
Tilauskanta 1 864 1 558 1 864 1 558
Henkilöstö 30.9. 13 179 13 878 13 179 13 878

1) Ilman myyntivoittoja, liikearvon alentumisia ja uudelleenjärjestelykuluja
 

Koko vuoden 2015 näkymät ennallaan
Tieto arvioi, että sen koko vuoden liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä paranee edellisvuoden tasosta (150,2 milj. euroa vuonna 2014).


Toimitusjohtajan kommentti
Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

”Voimme olla tyytyväisiä kolmannen neljänneksen tulokseemme. Kasvu pääliiketoiminnassamme IT-palveluissa oli kuluneella neljänneksellä vahvempaa kuin moneen vuoteen. Viiden prosentin kasvu yhdistettynä vahvaan tilauskantaan osoittaa, että kilpailukykymme on hyvä Pohjoismaissa. Kolmannella neljänneksellä erityisesti ohjelmistotuotteet sekä Konsultointi ja integraatiopalvelut -alue kasvoivat markkinaa nopeammin. Lisäksi Tuotekehityspalvelut-yksikön toiminta vakiintui ja voitimme uutta liiketoimintaa puolijohdealueella sekä identifioimme useita uusia mahdollisuuksia.

Voidaksemme hyödyntää digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet jatkamme investointeja uusiin palveluihin. Olemme jatkaneet rekrytointeja ja investointeja start-up –liiketoimintoihimme kiihdyttääksemme uusien palvelujen kasvua ja innovaatioita. Aiemmin tänä vuonna käynnistetty Jatkuvien palveluiden automatisointiohjelma etenee myös suunnitellusti ja on jo tuonut toivottuja tehokkuusparannuksia. Taloudellinen tuloksemme kehittyy edelleen suotuisasti, vaikka investoinnit palveluidemme kehittämiseen ovat jatkuneet korkealla tasolla ja valuuttakurssimuutokset ovat olleet meitä vastaan – näiden kokonaisvaikutuksen ollessa vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana yhteensä yli 20 milj. euroa.

Toteutimme raportointijaksolla sekä vuotuisen asiakastyytyväisyyskyselyn että henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn. Molempien tulokset vahvistivat Tiedon myönteistä uudistumista. Olen erityisen iloinen siitä, että työntekijöidemme tyytyväisyys ja sitoutuminen on vahvistunut merkittävästi. Se luo vahvan pohjan tarjota työntekijöillemme mielenkiintoisia työtehtäviä ja luoda asiakkaillemme uusia innovaatioita.”


Taloudellinen tulos palvelualueittain
 

Milj. euroa  Asiakas-myynti
7–9/2015
 Asiakas-myynti
7–9/2014
Muutos, % Liikevoitto,
7–9/2015
Liikevoitto,
7–9/2014
Jatkuvat palvelut 122 121 1 16,7 11,0
Konsultointi ja integraatiopalvelut 88 84 5 4,4 7,2
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 96 91 6 24,0 20,3
Tuotekehityspalvelut 29 51 -43 0,6 -37,4
Tukitoiminnot ja globaali johto -4,2 -5,0
Yhteensä 335 346 -3 41,4 -3,9 


Liikevoitto palvelualueittain
 

% Liikevoitto, % liikevaihdosta
7–9/2015
Liikevoitto, % liikevaihdosta
7–9/2014
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä1),
% liikevaihdosta
7–9/2015
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä1),
% liikevaihdosta
7–9/2014
Jatkuvat palvelut 13,7 9,0 13,8 9,1
Konsultointi ja integraatiopalvelut 5,0 8,6 5,9 11,6
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 24,9 22,4 18,7 22,3
Tuotekehityspalvelut 2,1 -73,0 6,2 8,9
Yhteensä 12,4 -1,1 11,5 11,9

1) Ilman myyntivoittoja, liikearvon alentumisia ja uudelleenjärjestelykuluja
 

Orgaaninen muutos paikallisissa valuutoissa palvelualueittain 

Milj. euroa  Asiakasmyynti ml. yritysostojen ja
valuuttojen vaikutus
7–9/2015
Asiakasmyynti ml.
yritysmyyntien vaikutus
7–9/2014
Muutos, %
Jatkuvat palvelut 124 121 2
Konsultointi ja integraatiopalvelut 90 84 7
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 97 91 8
IT-palvelut 310 295 5
Tuotekehityspalvelut 29 47 -37
Yhteensä 339 342 -1


Asiakasmyynti toimialaryhmittäin

Milj. euroa Asiakasmyynti
7–9/2015
Asiakasmyynti
7–9/2014
Muutos, %
Finanssipalvelut 83 77 7
Teollisuus, kauppa ja logistiikka 73 73 0
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 98 91 8
Tietoliikenne, media ja energia 53 54 -2
IT-palvelut 306 295 4
Tuotekehityspalvelut 29 51 -43
Yhteensä 335 346 -3


Orgaaninen muutos paikallisissa valuutoissa toimialaryhmittäin

Milj. euroa Asiakasmyynti ml. yritysostojen ja
valuuttojen vaikutus
7–9/2015
Asiakasmyynti ml.
yritysmyyntien vaikutus
7–9/2014
Muutos, %
Finanssipalvelut 85 78 10
Teollisuus, kauppa ja logistiikka 74 73 1
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 97 91 6
Tietoliikenne, media ja energia 55 54 2
IT-palvelut 310 295 5
Tuotekehityspalvelut 29 47 -37
Yhteensä 339 342 -1


Lisätietoja:
Lasse Heinonen, talousjohtaja, puh. 020 726 6329, 050 393 4950, lasse.heinonen (at) tieto.com
Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 727 1725, 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com


Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 22.10.2015 klo 11.00 Suomen aikaa Tiedon toimitiloissa Tukholmassa, osoite Fjärde Bassängvägen 15. Tilaisuus on englanninkielinen. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Lasse Heinonen.

Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Tiedon internetsivuilla. Webcast-lähetystä varten osallistujat tarvitsevat Adobe Flash version 10.1.0 tai uudemman. Tieto järjestää samassa yhteydessä puhelinkonferenssin, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Suomi: +358 (0)9 6937 9590
Ruotsi: +46 (0)8 5065 3937
Iso-Britannia: +44 (0)20 3427 1909
USA: +1212 444 0896
Osallistujakoodi: 8765732

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutaman minuutin ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa tilaisuuden jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet
 

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita. Tarjoamme myös tuotekehityspalveluita viestinnän ja sulautettujen teknologioiden alalla maailmanlaajuisesti. Vahvan toimialatuntemuksen, teknologiavision ja innovatiivisen ajattelun kautta Tieto innostaa ja haastaa asiakkaitaan löytämään uusia tapoja liiketoimintansa vauhdittamiseksi.

Tiedolla on vahva pohjoismainen perintö. Yhdistämme maailmanlaajuisen osaamisen paikalliseen läsnäoloon. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Liitteet

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä