noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TIEDON osavuosikatsaus 2/2015 – IT-palveluissa hyvää kasvua – kilpailukyky vahvistuu edelleen

22 heinäkuuta 2015

Tieto Oyj           OSAVUOSIKATSAUS          22.7.2015, klo 8.00

 • IT-palveluiden kasvu lähes 3 % – tulos odotusten mukainen
 • Jatkuvien palveluiden automatisointiohjelma etenee suunnitellusti
 • Software Innovationin osto vahvistaa Tiedon kilpailukykyä
 • Tuotekehityspalveluiden kehitys vakaata

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa

Toisen neljänneksen avainluvut

 • Orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa oli -3,3 % Tuotekehityspalveluiden alhaisemman liiketoimintavolyymin johdosta  
 • IT-palveluissa orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa oli 2,7 %.
 • Uusien tilausten määrä oli 340 (398) milj. euroa ja tilauskanta oli 1 737 (1 550) milj. euroa
 • Toisen neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 30,1 (30,0) milj. euroa eli 8,3 % (7,8) liikevaihdosta
   
   
  4–6/2015 4–6/2014 1–6/2015 1–6/2014
Liikevaihto, milj. euroa 363,8   386,4   729,4 773,4  
   Muutos, % -5,8   -7,3   -5,7 -8,0  
   Orgaaninen muutos paikallisissa valuutoissa, % -3,3   -1,3   -3,3  -1,3  
Liikevoitto (EBITA), milj. euroa 23,2   21,7         37,2 56,1  
Liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta 6,4   5,6   5,1  7,3  
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 23,1   21,5   37,0  55,5  
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 6,3   5,6   5,1  7,2  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä (EBIT) 1), milj. euroa 30,1   30,0   60,8  64,5  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä (EBIT) 1), % liikevaihdosta 8,3   7,8   8,3  8,3  
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa 17,4   16,5   26,5  41,1  
Osakekohtainen tulos, euroa 0,24   0,23   0,36  0,56  
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 12,4   16,6   49,1  66,6  
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 4,5   15,3   4,5  15,3  
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 7,5   14,8   7,5  14,8  
Investoinnit, milj. euroa 10,6   7,1   22,2  20,5  
Korollinen nettovelka, milj. euroa 5,3   30,3   5,3  30,3  
Nettovelka/EBITDA 0,0   0,2   0,0  0,2  
Book-to-bill -suhdeluku 0,9   1,0   1,1  1,1  
Tilauskanta 1 737 1 550 1 737 1 550
Henkilöstö 30.6. 12 949 14 126 12 949 14 126

1) Ilman myyntivoittoja, liikearvon alentumisia ja uudelleenjärjestelykuluja
 

Koko vuoden 2015 näkymät ennallaan
Tieto arvioi, että sen koko vuoden liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä paranee edellisvuoden tasosta (150,2 milj. euroa vuonna 2014).


Toimitusjohtajan kommentti
Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

”Olen tyytyväinen IT-liiketoimintamme kasvuun toisella vuosineljänneksellä. Kannattavuutemme kehittyi odotusten mukaisesti ja liiketoimintamarginaali parantui hieman, vaikka jatkoimme investointeja pitkän aikavälin kasvuun. Näemme kehityksen todisteena vahvistuneesta kilpailukyvystämme makrotaloudellisen tilanteen ollessa edelleen suhteellisen haastava.

Omien palveluidemme digitalisointi jatkuu odotustemme mukaisesti. Jatkuvien palveluiden automatisointiohjelma edistyy suunnitellusti ja uskomme hyötyjen asiakkaillemme realisoituvan vuoden toisella puoliskolla. Lisäksi ohjelmistopohjainen automatisaatioasteen kasvattaminen edistää tehokkuuden parantumista.

Olen tyytyväinen Tuotekehityspalvelut-alueen kehitykseen. Nykyinen liiketoiminta, lukuun ottamatta yhden asiakkaan aiempaa päätöstä sisäistää tuotekehityksensä, on kehittynyt suotuisasti ja toteutetut tehostamistoimet ovat luoneet terveen kustannusrakenteen.

Asiakkaidemme liiketoiminta on muutoksessa ja uudet teknologiat mahdollistavat liiketoimintaprosessien jatkuvan parantamisen. Kesäkuussa julkistettu Software Innovationin osto vahvistaa Tiedon asemaa Pohjoismaiden johtavana digitalisaatiokumppanina ja kiihdyttää kasvuamme erityisesti Norjassa. Software Innovation on tunnustettu vahvasta asemastaan sisällönhallintaratkaisujen alueella Pohjoismaissa, minkä ansiosta voimme laajentaa niin palvelutarjoomaamme kuin asiakaskuntaamme.

Toisen neljänneksen jälkeen olemme hyvässä vauhdissa muokatessamme Tietoa kilpailukykyisemmäksi aktiivisten investointien, automaation ja uusien palveluiden avulla.”
 

Taloudellinen tulos palvelualueittain

Milj. euroa  Asiakas-myynti
4–6/2015
 Asiakas-myynti
4–6/2014
Muutos, % Liikevoitto, 
4–6/2015
Liikevoitto, 
4–6/2014
Jatkuvat palvelut 131 132 -1 3,1 7,6
Konsultointi ja integraatiopalvelut 101 97 5 8,5 6,1
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 98 97 1 10,8 15,0
Tuotekehityspalvelut 33 60 -45 5,7 -2,3
Tukitoiminnot ja globaali johto -5,0 -4,8
Yhteensä 364 386 -6 23,1 21,5


Liikevoitto palvelualueittain

% Liikevoitto, %
liikevaihdosta    4–6/2015
Liikevoitto, % liikevaihdosta 
4–6/2014
Liikevoitto
ilman kertaluonteisia
eriä1), %
liikevaihdosta
4–6/2015
Liikevoitto
ilman kertaluonteisia
eriä1), %
liikevaihdosta
4–6/2014
Jatkuvat palvelut 2,4 5,8 7,6 5,8
Konsultointi ja
integraatiopalvelut
8,4 6,3 8,6 7,4
Toimialakohtaiset
ohjelmistotuotteet
11,0 15,3 12,2 15,6
Tuotekehityspalvelut 17,1 -3,8 9,6 6,1
Yhteensä 6,3 5,6 8,3 7,8
1) Ilman myyntivoittoja, liikearvon alentumisia ja uudelleenjärjestelykuluja


Orgaaninen muutos paikallisissa valuutoissa palvelualueittain

Milj. euroa Asiakasmyynti ml.
yritysostojen ja
valuuttojen vaikutus
4–6/2015
Asiakasmyynti ml.
yritysmyyntien vaikutus
4–6/2014
Muutos, %
Jatkuvat palvelut 132 132 1
Konsultointi ja integraatiopalvelut 102 97 6
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 100 97 3
IT-palvelut 335 326 3
Tuotekehityspalvelut 34 55 -39
Yhteensä 369 386 -3


Asiakasmyynti toimialaryhmittäin

Milj. euroa Asiakasmyynti
4–6/2015
Asiakasmyynti
4–6/2014
Muutos, %
Finanssipalvelut 88 84 4
Teollisuus, kauppa ja logistiikka 77 78 0
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 107 104 2
Tietoliikenne, media ja energia 58 60 -3
IT-palvelut                        330 326 1
Tuotekehityspalvelut 33 60 -45
Yhteensä 364 386 -6


Orgaaninen muutos paikallisissa valuutoissa toimialaryhmittäin

Milj. euroa Asiakasmyynti ml.
yritysostojen ja
valuuttojen vaikutus
4–6/2015
Asiakasmyynti ml.
yritysmyyntien vaikutus
4–6/2014
Muutos, %
Finanssipalvelut 89 84 6
Teollisuus, kauppa ja logistiikka 78 78 0
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 108 104 4
Tietoliikenne, media ja energia 60 60 -1
IT-palvelut 335 326 3
Tuotekehityspalvelut 34 55 -39
Yhteensä 369 386 -3


Johtoryhmä

Tuotekehityspalvelut-alueen johtaja Antti Vasara on päättänyt siirtyä uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle. Tom Leskinen, joka toimii liiketoimintayksikön johtajana Tuotekehityspalveluissa, on nimitetty alueen uudeksi johtajaksi. Hän raportoi toimitusjohtaja Kimmo Alkiolle. Muutokset astuvat voimaan 1.8.2015.

Lisätietoja:
Lasse Heinonen, talousjohtaja, puh. 020 726 6329, 050 393 4950, lasse.heinonen (at) tieto.com
Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 727 1725, 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com


Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille
järjestetään 22.7.2015 klo 11.00 Suomen aikaa Tiedon toimitiloissa Helsingissä, osoite Aku Korhosen tie 2–6. Tilaisuus on englanninkielinen. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Lasse Heinonen.

Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Tiedon internetsivuilla.  Webcast-lähetystä varten osallistujat tarvitsevat Adobe Flash version 10.1.0 tai uudemman. Tieto järjestää samassa yhteydessä puhelinkonferenssin, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Suomi: +358 (0)9 6937 9590
Ruotsi: +46 (0)8 5065 3937
Iso-Britannia: +44 (0)20 3427 1909
USA: +1212 444 0896
Osallistujakoodi: 8765732

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutaman minuutin ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet


Tieto
on Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita. Tarjoamme myös tuotekehityspalveluita viestinnän ja sulautettujen teknologioiden alalla maailmanlaajuisesti. Vahvan toimialatuntemuksen, teknologiavision ja innovatiivisen ajattelun kautta Tieto innostaa ja haastaa asiakkaitaan löytämään uusia tapoja liiketoimintansa vauhdittamiseksi.

Tiedolla on vahva pohjoismainen perintö. Yhdistämme maailmanlaajuisen osaamisen paikalliseen läsnäoloon. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 13 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Liitteet

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä