noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto jatkaa palvelujen ja osaamisen uudistamista – vaikutuksia myös henkilöstöön

13 tammikuuta 2015

Tieto Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.1.2015 klo 9.00 

Digitalisointi muuttaa yhtiöiden toimintaa merkittävästi ja mahdollistaa Tiedolle sekä sen asiakkaille uusia liiketoimintamalleja, joissa tietotekniikka on keskeisessä asemassa. Tieto vahvistaa ja uudistaa palvelujaan ja osaamistaan voidakseen varmistaa johtavan aseman tässä kehityksessä. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää rekrytointeja uusilla osaamisalueilla sekä olemassa olevien resurssien sopeuttamista.  

Tiedon tavoitteena on olla edelläkävijä toimitusten tehokkuudessa sekä korkealaatuisten palveluiden tarjoajana. Yhtiö hyödyntää jatkossa uuden teknologian mahdollistamia palvelumalleja, jotka pohjautuvat palvelujen standardointiin ja automaation. Tästä johtuen Tieto on käynnistänyt henkilöstöneuvottelut, jotka vaikuttavat enintään 500 henkilöön Suomessa ja enintään 340 henkilöön muissa maissa, ennen kaikkia Ruotsissa ja Tšekin tasavallassa.  Suunnitellut henkilöstövähennykset vaikuttavat Jatkuvat palvelut (enintään 650) sekä Konsultointi ja Integraatiopalvelut (enintään 190) -palvelualueisiin. Vähennysten odotetaan tapahtuvan vuoden 2015 aikana.

Samanaikaisesti Tieto jatkaa investointejaan kasvualueisiin. Voidakseen kasvaa markkinoita nopeammin pitkällä aikavälillä Tieto jatkaa rekrytointeja ja työntekijöidensä uudelleenkouluttamista uusille palvelualueille. Yhtiö arvioi kasvattavansa työpaikkojen määrää uusilla osaamisalueilla vuonna 2015 useilla sadoilla, sisältäen merkittäviä määriä myös Pohjoismaissa.

Digitalisointi ja asiakaskokemus tulevaisuuden menestystekijät

Ainutlaatuinen asiakaskokemus, joka uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien myötä tulee mahdolliseksi, on tulevaisuudessa kilpailukyvyn edellytys yrityksille ja yhteisöille. Digitalisointi tarjoaa uusia mahdollisuuksia yrityksille, mukaan lukien tietotekniikan palveluyritykset, joilla on kriittinen rooli tässä muutoksessa. Tiedolla on fokusoituneen strategiansa ja sen vahvan toteutuksen ansiosta hyvät edellytykset hyödyntää nämä mahdollisuudet. Yhtiö vahvistaa ja uudistaa palvelujaan ja osaamistaan proaktiivisesti voidakseen olla asiakkaiden luotettu kumppani liiketoiminnan digitalisoinnissa. Tämä kehitys on käynnistynyt investoinneilla uusiin kasvualueisiin sekä infrastruktuurin ja sovelluspalveluiden teollistamiseen. Toiminnan standardointi ja automatisointi parantavat Tiedon tarjoamaa asiakaskokemusta sekä palvelujen nopeutta ja laatua merkittävästi. Tieto arvioi investointien parantavan sen kilpailukykyä ja vahvistavat sen markkina-asemaa ydinmarkkinoilla.  

“Tiedon uudistaminen jatkuu automatisoituja palveluja hyödyntämällä uusien teknologioiden tarjoamien mahdollisuuksien mukaisesti. Siirtyminen perinteisistä palveluista uusiin on kasvun avain, mutta se myös muuttaa osaamisrakenteitamme. Vaikka rekrytoimme ja uudelleen koulutamme henkilöstöämme kasvuliiketoimintoihin, meidän on valitettavasti myös vähennettävä useita tehtäviä perinteisissä palveluissa. Tieto uudistuu aktiivisesti voidakseen toimia johtavassa asemassa pohjoismaisten yritysten ja yhteiskunnan digitalisoinnissa. Uskon, että onnistumme parantamaan sekä asiakkaidemme että omaa kilpailukykyämme. Samanaikaisesti meidän tulee tukea työntekijöitämme tässä jatkuvassa muutoksessa", sanoo toimitusjohtaja Kimmo Alkio.

Tiedon kilpailukyvyn paraneminen ja vakaa taloudellinen kehitys jatkuvat

Jatkuvissa palveluissa suunniteltujen henkilöstövähennysten odotetaan toteutuvan toisen neljänneksen loppuun mennessä. Konsultointi ja integraatiopalvelut -palvelualueella suunnitellut vähennykset toteutetaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Tieto noudattaa kussakin maassa paikallista lainsäädäntöä ja paikallisia käytäntöjä. Suomessa Tieto käynnistää prosessin tekemällä ehdotuksen henkilöstön edustajille 13.1.2015.

Tieto arvioi kirjaavansa noin 35 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja näihin toimenpiteisiin liittyen, pääasiassa vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Yhtiö arvioi toimenpiteiden johtavan noin 50 milj. euron bruttosäästöihin vuositasolla vaikkakin uuden osaamisen palkkaaminen kasvualueille osittain vähentää säästöjen myönteistä vaikutusta. Noin puolet säästöistä odotetaan vaikuttavan vuoden 2015 kulupohjaan, pääasiassa vuoden toisella puoliskolla.  

Tieto odottaa sekä IT-palvelujen liikevaihdon että konsernin kannattavuuden vakaan kehityksen jatkuvan. Yhtiö tarjoaa lisäohjeistusta vuodelle 2015 5.2. julkaistavassa tilinpäätöstiedotteessaan.  


Lisätietoja medialle:
Kia Haring, Ulkoisesta viestinnästä vastaava johtaja, puh. 040 765 3700, kia.haring (at) tieto.com

Lisätietoja sijoittajille:
Lasse Heinonen, talousjohtaja, puh. 02072 66329, 050 393 4950, lasse.heinonen (at) tieto.com
 

TIETO OYJ

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikkapalveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille ja tuotekehityspalveluita viestintäteknologian ja sulautettujen järjestelmien alueella. Yhtiön tuotekehitysliiketoiminta ja toimituskeskukset toimivat maailmanlaajuisesti. Tieto on sitoutunut kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa tietotekniikan ja vahvan toimiala- ja asiakasymmärryksen avulla, sekä auttaa asiakkaitaan löytämään uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan muutoksessa. Me Tiedossa uskomme jatkuvaan kehittymiseen ja työmme tuloksiin.

Tieto on perustettu vuonna 1968, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 14 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaqissa Helsingissä ja Tukholmassa. Lisätietoja osoitteessa www.tieto.fi.


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä