noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Visma Public Oy: Aika siirtyä fyysisistä palvelimista ja kiinteistä kuluista skaalautuvaan yksityiseen pilvipalveluun

Visman Personec F -tuoteperheen sujuva siirto yksityiseen pilvipalveluun tuo joustavuutta ja tehokkuutta toimintaan

Tutustu ratkaisuun
Michal Hrancík

Head of Midrange, Power and x86

Haaste

Visman Personec F -tuoteperheen fyysinen palvelinratkaisu oli lähestymässä elinkaarensa loppua. Visma halusi lisää joustavuutta tuovan ratkaisun entistä paremmin vastaamaan niin asiakkaiden, liiketoiminnan kuin tuotekehityksen muuttuviin tarpeisiin.

Ratkaisu

Visma siirtyi fyysistä palvelimista pilvipalveluun – privaattipilvipohjaiseen IaaS-malliin (Infrastructure as a Service), jossa hyödynnetään IBM:n pilviteknologiaan ja -ratkaisuihin perustavaa TietoEVRYn Cloud on Power -ratkaisua.

Tutustu Cloud on Power-sovellukseen.

Asiakkaasta

Visma Public tarjoaa ohjelmistoratkaisuja kunta-, sote- ja koulutussektorille automatisoimalla talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon toimintoja.

Tutustu Vismaan.
Joustavuutta ja nopeutta kapasiteetin hallintaan, asiakkaiden, liiketoiminnan ja tuotekehityksen tarpeisiin vastaamiseen.

Joustavuutta liiketoimintaan

Joustavuutta ja nopeutta kapasiteetin hallintaan, asiakkaiden, liiketoiminnan ja tuotekehityksen tarpeisiin vastaamiseen.

IaaS-mallin ansiosta Visma saa ympäristönsä alustaratkaisuun liittyvät ylläpitotoimet kuukausihintaan sisältyvänä palveluna

Kaikki tarvittava palveluna

IaaS-mallin ansiosta Visma saa ympäristönsä alustaratkaisuun liittyvät ylläpitotoimet kuukausihintaan sisältyvänä palveluna

Yksi portaali, josta voi helposti seurata serveriresursseja ja nopeasti reagoida skaalautuviin tarpeisiin.

Tehokkuutta resurssien hallintaan

Yksi portaali, josta voi helposti seurata serveriresursseja ja nopeasti reagoida skaalautuviin tarpeisiin.

Raudasta pilvipalveluun siirtyminen toi joustavuutta Vismalle

Visma tarjoaa Personec F -tuoteperheellään palkka-ja henkilöstöhallinnon palveluita julkisen sektorin asiakkailleen. Personec F -ohjelmistolla hoidetaan merkittävä osa Suomen julkisen sektorin palkka- ja henkilöstöhallinnosta.

Personec F:n osalta Vismalla oli käytössään kolme fyysistä IBM Power8 -sukupolven serveriä. Palvelinten elinkaari ja meneillään oleva leasing-sopimus oli päättymässä ja eteen tuli kysymys palvelinten uusimisesta. Visman vaihtoehtoina olivat joko tehdä uusi usean vuoden leasing-sopimus tai siirtyä pilvipohjaiseen serveriratkaisuun.

Raudasta pilveen siirtyminen palveli tavoitteitamme niin liiketoiminnan, asiakkaiden palvelun kuin teknologisen kehityksen saralla.

Turo Juutilainen

Manager, Full-stack Coding & Production & Cloud, Visma Public Oy

Sujuva ja kitkaton siirtymä pilvipalveluun

Visma valitsi TietoEVRYn tarjoaman Cloud on Power -privaattipilviratkaisun, jossa hyödynnetään IBM:n pilviteknologioita ja -ratkaisuja. Tämä oli jatkoa yritysten pitkälle ja toimivalle yhteistyölle infrastruktuuripalveluissa.

Vaihto raudasta pilveen saman ympäristön sisällä oli myös sujuvampaa ja nopeampaa kuin siirto toiseen alustaan toisen palveluntarjoajan kanssa. Visman siirtyessä IBM:n rautaratkaisusta pilviratkaisuun ei siirtymässä vaadittu teknologista transformaatioita, mikä sujuvoitti siirtymää entisestään.

Siirtymistä pilvipalveluun puolsi vahvasti kapasiteetin joustavuus perinteiseen ratkaisuun verrattuna.

Projekti alkoi suunnitteluvaiheella, jossa muun muassa kartoitettiin Visman tarpeet ja toiveet sekä projektin rooli osana Visman laajempaa kehityksen tiekarttaa. Syntyneen kokonaiskuvan pohjalta TietoEVRY laati eri vaihtoehdot kustannuslaskelmineen etenemiselle, mistä Visma valitsi Cloud on Power -ratkaisun. Kaikki kolme palvelinta siirrettiin pilveen syksyn 2020 aikana yksi kerrallaan. Kolmannen palvelimen osalta alun perin siirron piti tapahtua kesällä 2021 leasing-sopimuksen päättyessä, mutta Visma oli niin tyytyväinen tehtyihin siirtoihin, että myös kolmas palvelin siirrettiin pilvipalveluun etuajassa alkuvuodesta 2021. Kaikki siirrot sujuivat suunnitelluissa aikatauluissa ilman rollback-toimenpiteitä. Siirrot ajoitettiin viikonloppuihin ja ne eivät käytännössä tuoneet lainkaan katkoja Personec F -järjestelmän toimivuuteen.

Yhteistyö koettiin erittäin toimivaksi Visman puolelta. Pyyntöihin vastattiin nopeasti ja tiketit hoidettiin viiveettömästi. Lisäksi TietoEVRYn tarjoamaa teknistä asiantuntijuutta IBM-ratkaisuista, proaktiivista kommunikaatiota ja ratkaisukeskeistä otetta läpi yhteistyön kiitettiin.

Yhteistyömme TietoEVRYn kanssa on todella sujuvaa. Tiimin asiantuntijuus, ratkaisukeskeisyys ja kommunikaatio todella näkyvät kaikessa.

Turo Juutilainen

Manager, Full-stack Coding & Production & Cloud, Visma Public

Pilvipalvelussa kapasiteetin lisääminen onnistuu minuuteissa, ei päivissä

Privaattipilveen siirtymän myötä Visma ei ole sidottu vuosiksi fyysisten palvelinten leasing-sopimukseen, vaan TietoEVRY tarjoaa privaattipilvipalvelimia IaaS (Infrastructure as a Service)-palveluna. Näin Visma saa tarvittavan infrastruktuurin joustavasti palveluna. Lisäksi Visma pääsi eroon myös virtualisointikerroksesta ja tämän ylläpito- ja päivitysvastuusta sekä serverien ylläpitovastuusta ja päivityksistä huolehtimisesta näiden sisältyessä TietoEVRYn tarjoamaan IaaS-palveluun. IaaS-pilvipalvelun ansiosta kustannukset ovat entistä paremmin ennustettavissa, minkä lisäksi siirtyminen raudasta pilveen toi Vismalle välittömiä kustannushyötyjä.

Pilvipalveluun vaihdon myötä Vismalla on käytössään selkeämpi kokonaisuus, josta voidaan yhdestä portaalista seurata serveriresursseja, ja tarvittaessa jakaa ja suuntaa resursseja tarvittaviin kohteisiin. Modernisoinnin yhteydessä rautapuoli päivittyi Power 8:sta Power 9:iin, ja näin Vismalla on aina tuorein teknologia käytettävissään.

Joustavuus näkyy myös kapasiteetin osalta. Lisäkapasiteettia tarvittaessa palvelinten rauta-aikana tämä tarkoittaisi lisäpalvelinraudan tilaamista, jossa voi mennä päivistä viikkoihin. Automatisoitu palvelinten asennus myös nopeuttaa kapasiteetin kasvattamista. Pilvipalveluna kapasiteetin kasvattaminen tai pienentäminen onnistuu lennosta ja aika lasketaan minuuteissa, ei päivissä. Fyysinen rauta ei jousta liiketoiminnan, asiakkaiden tarpeiden ja tuotekehityksen tarpeiden kannalta pilven veroisesti. Pilvipalvelun myötä kasvanut nopeus ja joustavuus tukee kasvun mahdollisuuksia ja mahdollistaa Visman entistä nopeamman reagoinnin asiakkaidensa kasvaviin tarpeisiin ja oman toiminnan skaalaamiseen.

Lisätietoja:

Tutustu IBM-osaajiimme 

Tutustu Cloud on Power -palveluihimme 

Lue lisää pilviaiheisista blogeistamme englanniksi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä