noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Yhtiöjärjestys

Ohjeistus ja sääntely ovat toimintamme perusta

1. Yhtiön nimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Tietoevry Oyj suomeksi, Tietoevry Abp ruotsiksi ja Tietoevry Corporation englanniksi.

Yhtiön kotipaikka on Espoo.


2. Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on informaatioteknologiaan liittyvien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen ja tarjoaminen sekä niihin liittyvä muu liiketoiminta. Lisäksi yhtiö harjoittaa edellä mainittuihin liiketoimintoihin liittyvää huolto-, palvelu- ja konsultointitoimintaa. Yhtiö voi luoda, hankkia ja lisensoida aineetonta omaisuutta ja ohjelmistoja sekä harjoittaa muuta teollista ja kaupallista liiketoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa suoraan, tytär- ja osakkuusyritysten sekä yhteisyritysten välityksellä. Yhtiö voi omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja yhtiön toimialaa tukevaa sijoitus- ja rahoitustoimintaa.


3. Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai muutoin estyy toimimasta puheenjohtajana kesken toimikauden, hallitus valitsee uuden puheenjohtajan.


4. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää.


5. Yhtiön edustaminen

Kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä tai kullakin heistä yhdessä toimitusjohtajan kanssa on oikeus edustaa yhtiötä.

Hallitus voi antaa edustamisoikeuden yhtiön palveluksessa oleville siten, että nämä toimivat kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.


6. Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHTtilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä


7. Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla se yhtiön kotisivuilla.


8. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.


9. Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään viimeistään osakeyhtiölaissa määrättynä päivänä.

Kokouksessa on:

päätettävä

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. vahvistetun taseen mukaisen voiton ja muun vapaan oman pääoman käyttämisestä,
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, ja
5. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

6. hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet, ja
7. tilintarkastaja.


10. Yhtiökokouspaikka ja osallistumistapa

Yhtiökokous voidaan pitää hallituksen päätöksen mukaisesti joko Helsingissä tai Espoossa.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti osakeyhtiölaissa tarkoitettua päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

 


11. Yhtiökokouksessa äänestäminen

Kukaan osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa äänestää enemmällä kuin yhdellä viidesosalla (1/5) kokouksessa edustetusta äänimäärästä.


12. Tilikausi

Yhtiön tilikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä.


13. Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä