noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevryn koko vuoden tulosnäkymät

Näkymät vuodelle 2024

Julkistettu 15.2

Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan 0–3 % (vuoden 2023 liikevaihto 2 851,4 milj. euroa).

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA3)) on 12,0–13,0 % (12.6 % vuonna 2023).

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla.

2) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

3) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Näkymät vuodelle 2023

Julkistettu 26.10

Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan noin 4 % (vuoden 2022 liikevaihto 2 928,1 milj. euroa).

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA3)) on 12,6–13,0 % (13,0 % vuonna 2022).

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

2) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

3) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja

Julkistettu 19.9.

Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan noin 4 % (vuoden 2022 liikevaihto 2 928,1 milj. euroa).       Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA3)) on 12,6-13,0 % (13,0 % vuonna 2022).

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

2) Oikaisuerät sisältää uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

3) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja

Julkistettu 21.7.

Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan 5–7 % (vuoden 2022 liikevaihto 2 928,1 milj. euroa).
Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA3)) on 13,0–13,5 % (13,0 % vuonna 2022).


1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla
2) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä
muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
3) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden
poistoja
4) Oikaistu valuuttakurssien ja liiketoimintamyyntien vaikutuksella
5) Vuoden 2023 toisella puoliskolla laskutettava määrä oikaistuna valuuttakurssien ja
liiketoimintamyyntien vaikutuksella.

Julkistettu 4.5.

Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan 5–7 % (vuoden 2022 liikevaihto 2 928,1 milj. euroa).
Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA) on 13,0–13,5 % (13,0 % vuonna 2022).

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla
2) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Julkistettu 15.2.

Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan 5–7 % (vuoden 2022 liikevaihto 2 928,1 milj. euroa).
Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA) on 13,0–13,5 % (13,0 % vuonna 2022).

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla
2) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

 

Näkymät vuodelle 2022

Julkistettu 27.10. 

Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen kasvun1) olevan 5-6 % (vuoden 2021 liikevaihto 2 823,4 milj. euroa). Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA) on 12,8-13,1 % (13,0 % vuonna 2021).

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla
2) Oikaisuerät sisältää uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Julkistettu 20.10.

Päivitetty taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022:
Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen kasvun1)  olevan 5-6 % (vuoden 2021 liikevaihto 2 823,4 milj. euroa). Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA) on 12,8-13,1 % (13,0 % vuonna 2021).

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla
2) Oikaisuerät sisältää uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Julkistettu 22.7.

Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan 3–5 % (vuoden 2021 liikevaihto 2 823,4 milj. euroa). Aiemmin yhtiö arvioi kasvun olevan 2–4 %. Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA) on 13,1–13,6 % (13,0 % vuonna 2021). 

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla 
2) Oikaisuerät sisältää uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

22.7. Tietoevry nostaa vuoden 2022
ohjeistustaan liikevaihdon kasvun osalta

Pohjautuen vahvaan liikevaihdon kasvuun vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla (orgaaninen1) kasvu 4,6 %) sekä yhtiön arvioon liikevaihdon kehityksestä vuoden toisella puoliskolla Tietoevry nostaa ohjeistustaan kasvun osalta. Yhtiö arvioi liikevaihdon orgaanisen1) kasvun olevan vuonna 2022 3–5 % (aiemmin 2–4 %). Tietoevryn ohjeistus kannattavuuden osalta säilyy ennallaan.

Päivitetty taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022:

Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan 3–5 % (vuoden 2021 liikevaihto 2 823,4 milj. euroa). Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA) on 13,1–13,6 % (13,0 % vuonna 2021).

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla
2) Oikaisuerät sisältää uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

Julkistettu 5.5.

Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan 2–4 % (vuoden 2021 liikevaihto 2 823,4 milj. euroa). Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA) on 13,1–13,6 % (13,0 % vuonna 2021).


1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla
2) Oikaisuerät sisältää uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

Julkistettu 17.2. 

Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan 2–4 % (vuoden 2021 liikevaihto 2 823,4 milj. euroa). Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA) on 13,1–13,6 % (13,0 % vuonna 2021).


1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla
2) Oikaisuerät sisältää uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

Näkymät vuodelle 2021

Julkistettu 26.10.

TietoEVRY arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan -1 % – +2 %2) (vuoden 2020 liikevaihto 2 786,4 milj. euroa). Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali (oikaistu EBITA)3) nousee 13–14 %:iin (12,7 % vuonna 2020)

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla
2) Riippuu merkittävästi Covid-19-pandemian kehityksestä. Oletuksena normaali liiketoimintaympäristö vuoden 2021 kolmannesta neljänneksestä alkaen.
3) Oikaistu EBITA on täysin vertailukelpoinen aiemmin raportoidun oikaistun EBIT:n kanssa. Kummankin määritelmän mukaan liikevoitto on oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot,
arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - muiden aineettomien hyödykkeiden poistot sisältyvät liikevoittoon.

Julkistettu 20.7.

TietoEVRY arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan -1 % – +2 %2) (vuoden 2020 liikevaihto 2 786,4 milj. euroa). Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali (oikaistu EBITA)3) nousee 13–14 %:iin (12,7 % vuonna 2020).

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla
2) Riippuu merkittävästi Covid-19-pandemian kehityksestä. Oletuksena normaali liiketoimintaympäristö vuoden 2021 kolmannesta neljänneksestä alkaen.
3) Oikaistu EBITA on täysin vertailukelpoinen aiemmin raportoidun oikaistun EBIT:n kanssa. Kummankin määritelmän mukaan liikevoitto on oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot,
arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - muiden aineettomien hyödykkeiden poistot sisältyvät liikevoittoon.

Julkistettu 29.4.

TietoEVRY arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan -1 % – +2 %2) (vuoden 2020 liikevaihto 2 786,4 milj. euroa). Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali (oikaistu EBITA)3) nousee 13–14 %:iin (12,7 % vuonna 2020).

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla
2) Riippuu merkittävästi Covid-19-pandemian kehityksestä. Oletuksena normaali liiketoimintaympäristö vuoden 2021 kolmannesta neljänneksestä alkaen.
3) Oikaistu EBITA on täysin vertailukelpoinen aiemmin raportoidun oikaistun EBIT:n kanssa. Kummankin määritelmän mukaan liikevoitto on oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot,
arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - muiden aineettomien hyödykkeiden poistot sisältyvät liikevoittoon.

Julkistettu 17.2.

TietoEVRY arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan -1 % – +2 %2) (vuoden 2020 liikevaihto 2 786,4 milj. euroa). Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali (oikaistu EBITA)3) nousee 13–14 %:iin (12,7 % vuonna 2020).

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla
2) Riippuu merkittävästi Covid-19-pandemian kehityksestä. Oletuksena normaali liiketoimintaympäristö vuoden 2021 kolmannesta neljänneksestä alkaen.
3) Oikaistu EBITA on täysin vertailukelpoinen aiemmin raportoidun oikaistun EBIT:n kanssa. Kummankin määritelmän mukaan liikevoitto on oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot,
arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - muiden aineettomien hyödykkeiden poistot sisältyvät liikevoittoon.

 

Näkymät vuodelle 2020

Julkistettu 27.10.

TietoEVRY arvioi, että sen vertailukelpoinen koko vuoden oikaistu1) liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (Tiedon ja EVRY:n yhdistetty oikaistu liikevoitto oli yhteensä 341,7 milj. euroa vuonna 2019).

1) Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

20.10. TietoEVRY palauttaa tulos-ohjeistuksensa vuodelle 2020

 

TietoEVRY peruutti 27.3. ohjeistuksensa vuodelle 2020 Covid-19-pandemiaan liittyvistä epävarmuustekijöistä johtuen. Koska näkyvyys koko vuoden kannattavuuteen on parantunut, yhtiö palauttaa ohjeistuksensa vuodelle 2020.

Koko vuoden 2020 näkymät

TietoEVRY arvioi, että sen vertailukelpoinen koko vuoden oikaistu1) liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (Tiedon ja EVRY:n yhdistetty oikaistu liikevoitto oli yhteensä 341,7 milj. euroa vuonna 2019).

1) Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Julkistettu 24.7.

Covid-19-pandemiasta johtuen TietoEVRYn päämarkkinoiden talouskehitykseen liittyy tällä hetkellä merkittäviä epävarmuustekijöitä. Nämä epävarmuustekijät huomioon ottaen, yhtiön ei tällä hetkellä ole mahdollista arvioida pandemian vaikutuksia kannattavuuteensa. Tästä johtuen
TietoEVRY peruutti 27.3. ohjeistuksensa koko vuodelle. Yhtiö antaa ohjeistusta kuluvalle vuodelle, kun näkyvyys markkinoiden kehitykseen toisella vuosipuoliskolla paranee ja merkittävä epävarmuus hälvenee.

TietoEVRY on peruuttanut ohjeistuksensa vuodelle 2020

Covid-19-pandemiasta johtuen TietoEVRYn päämarkkinoiden talouskehitykseen liittyy tällä hetkellä merkittäviä epävarmuustekijöitä. Nämä epävarmuustekijät huomioon ottaen, yhtiön ei tällä hetkellä ole mahdollista arvioida pandemian vaikutuksia kannattavuuteensa. Tästä johtuen TietoEVRY peruutti 27.3. ohjeistuksensa koko vuodelle. Yhtiö antaa ohjeistusta kuluvalle vuodelle, kun näkyvyys markkinoiden kehitykseen paranee ja merkittävä epävarmuus hälvenee.

Julkistettu 14.2.

TietoEVRY arvioi, että sen vertailukelpoinen koko vuoden oikaistu 1) liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (Tiedon ja EVRY:n yhdistetty oikaistu liikevoitto oli yhteensä 343,1 milj. euroa vuonna 2019).

1) Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

Aiemmin julkaistut tulosohjeistukset ovat saatavilla englanninkielisellä sivustollamme.

 

 

 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä