noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Markkinat mahdollisuuksia täynnä

Vahvaa kasvua pilvinatiivi- sekä datakeskeisissä kehitys- ja konsultointipalveluissa

Pilvinatiiveihin ja datalähtöisiin teknologioihin siirtyminen on edelleen keskiössä, kun asiakkaat tavoittelevat ketteryyttä, tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä pyrkivät varmistamaan toimintojensa tietoturvallisuuden ja vikasietoisuuden. Pilvipalvelut muodostavat yhä perustan liiketoiminnan ketteryydelle, ja data tukee kilpailukykyä niin tuotteiden kuin asiakkaiden oman toiminnan osalta. Pilvinatiivien ja datakeskeisten palveluiden, mukaan lukien tekoäly, kysynnän odotetaan pysyvän vahvana, ja niiden markkinoiden arvioidaan kasvavan yli 10 %.

Arvioimme, että generatiivinen tekoäly tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen sekä asiakkaiden osalta että yhtiön omassa toiminnassa. Generatiivisella tekoälyllä odotetaan olevan merkittäviä vaikutuksia, jotka lisäävät tuottavuutta ja parantavat asiakkaille tarjottavien ohjelmistotuotteiden ja palveluiden laatua. Nopeuttaaksemme kehitystä työskentelemme aktiivisesti ja tehokkaasti yhdessä eri toimialojen asiakkaiden ja laajentuvan kumppaniverkoston kanssa, ja tavoitteenamme on löytää ja toteuttaa generatiivisen tekoälyn konkreettisia hyötyjä.

Asiakkaiden tavoitteena on myös parantaa omien palvelujensa käyttäjäkokemusta, mikä tarjoaa uusia liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia. Asiakkaat painottavat datan suvereniteettia, tietoturvaa ja liiketoiminnan jatkuvuutta ottaessaan pilviteknologioita käyttöön, ja monipilviratkaisuista on tulossa oletusarvo. Asiakkaiden hankintapäätöksissä heijastuu nykyisessä markkinatilanteessa varovaisuutta. Ulkoistuspalveluiden ja niihin liittyvien pilvitransformaatiopalveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana, mikä osaltaan vaikuttaa perinteisten palveluiden kysyntään laskevasti ja näiden markkinoiden arvioidaan supistuvan noin 10 %. Palveluntarjoajiin kohdistuu asiakkaiden vaatimuksia hintojen alentamisesta, mikä rajoittaa mahdollisuuksia kasvattaa hintoja ja katteita lyhyellä aikavälillä.

 

 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä