noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY tahab jõuda naiste ja meeste võrdse osakaaluni

22 aprill 2021

TietoEVRYl on kavas jõuda üheksa aastaga selleni, et pooled töötajaskonnast oleksid naised. IT-ettevõttena on seda eesmärki keskmisest keerulisem saavutada, ent juba tänaseks on ettevõtte globaalsest töötajaskonnast naisterahvad 29% ja Eestis 27%.

TietoEVRY Eesti personalijuht Sigrid Mõisavald sõnas, et mitmekesisus kollektiivis on nii ärilise edu saavutamisel kui inspireeriva töökeskkonna loomisel üheks võtmeteguriks. „Täna on rahvusvaheline “Naised ITs” päev. Sellele tuleb tõesti tähelepanu juhtida, sest naised on IT-sektoris selgelt alaesindatud. Tuues enam tüdrukuid IT-erialasid õppima ja rohkem naisi IT-ettevõtetesse tööle, saame lisaks mitmekesisuse suurendamisele töötajaskonnas pikemalt ette vaadates leevendada ka valdkonda juba täna pitsitavat tööjõupuudust.” rääkis Mõisavald. Ta lisas, et ehkki TietoEVRY eesmärki võib naiste tänast madalat esindatust silmas pidades julgeks pidada, ei ole selles valdkonnas võimalik ambitsioonikaid eesmärke seadmata ka tulemusi saavutada.

“Meie plaanid hõlmavad mõõdetavate ja läbipaistvate eesmärkide seadmist soolisele tasakaalule ärivaldkondade kaupa, samuti mõlemast soost järeltulijate määramist juhtivatele ametikohtadele. Ma julgustaks omalt poolt naisi rohkem valima IT valdkonna erialasid nii ülikoolis, kursustena kui ka iseseisvaks teadmiste omandamiseks. Tihti arvavad naised ise, et tegu on meeste valdkonnaga ning ei hakatagi väga sügavalt seda varianti kaaluma. Praktika on näidanud, et naised on IT ametikohtadelt samaväärselt edukad kui mehed ning lihtsalt peaksid olema julgemad, et see teekond ette võtta. IT valdkond on tegelikult väga lai ning leidub ametikohti ka nendele, kes sooviksid teha koodi kirjutamise kõrval midagi muud,“ rääkis ta.

Juba täna on TietoEVRY Eesti üksus kogu grupi tasandil teenäitajaks, sest pooled ettevõtte inimeste juhtidest on naised. Samuti on Eesti ettevõtte juhtkonna liikmetest naissoost enam kui pool. Tänane naistöötajate tase ettevõttes - 27% - on pisut suurem valdkonna keskmisest Eestis. “Nende näitajatega eristume juba praegu maskuliinsusele kalduval IT-ettevõtete maastikul. Töötame süsteemselt selle nimel, et naiste osakaal meie kollektiivis kasvaks,” rääkis Mõisavald. Samas ei hakka ettevõte kvoodipoliitika alusel töötajaid värbama. “Värbame inimesi endiselt ametikohale sobivuse järgi, arvestades nende kogemusi ja teadmisi, ent kui tegu on võrdväärsete kandidaatidega, püüame valiku langetada mitmekesisust toetavas suunas,” lisas ta.

TietoEVRY avalikustas globaalsed mitmekesisuse ja kaasatuse eesmärgid, mis on osa uuest jätkusuutlikkuse kavast. Konkreetse eesmärgina võrdõiguslikkuse edendamiseks on plaanis saavutada 2026. aastaks 40% naisprofessionaalide osakaal üleilmses kollektiivis ning 2030. aastaks tõsta see 50% töötajaskonnast.

TietoEVRY usub mitmekesisusse ka laiemalt. „Inimeste mitmekesisus, väljendugu see soolises identiteedis, etnilises päritolus, usulises taustas või veendumustes, erivajaduses või vanuses, on ettevõttele väärtuslik. Usume, et eduka innovatsiooni eelduseks on mitmekesised vaatenurgad,” rääkis Mõisavald. TietoEVRY on alates aastast 2018. esimese IT-ettevõttena Eesti Inimõiguste Keskuse ja Sotsiaalministeeriumi poolt välja antava mitmekesisuse märgise “Austame erinevusi” omanik, mis eeldab konkreetsete mitmekesisuse põhimõtete olemasolu, mõõdikuid ja nende täitmist jälgivat töögruppi.

 

TietoEVRY loob ettevõtetele ja ühiskonnale digitaliseerimise kaudu eeliseid. Oleme juhtiv digitaalsete teenuste ja tarkvaraettevõte Põhjamaades, mille tugevuseks on rahvusvahelise kogemuse sidumine kohaloluga kliendi juures. TietoEVRY annab kogu maailmas tööd 24 000 eksperdile, teenindades tuhandeid ettevõtteid ja avaliku sektori kliente enam kui 90 riigis. Rohkem kui 25-aastase ajalooga ettevõttena keskendume Eestis tarkvaraarendusele, äriprotsesside ja infosüsteemide automatiseerimisele, IT-taristu teenustele ning pangandustarkvara tootearendusele ja müügile.

 

Lisainfo

Sigrid Mõisavald

Personalijuht

Jaga Facebookis Jaga Twitteris Jaga LinkedIn'is