noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kuidas saab IT aidata Balti energiaturgu tõhusamalt ja turvalisemalt juhtida?

Tietoevry Create’i Baltikumi energiamajanduse juht Artūrs Šulmanis

06 detsember 2023

Balti riikidel on vaja üheskoos tänapäevase tehnoloogia abil oma energiasüsteeme täiustada. Me peame olema nutikad ja leidma rohkem võimalusi koostööks regionaalsel tasandil, et luua turvaline, tõhus ja jätkusuutlik energiatulevik.

ArursSulmanis.jpg

Tehnoloogiapõhises maailmas on Baltikum energeetikas IT abil juba suuri samme teinud. Siin on oluline roll IT-ettevõtetel, kes aitavad innovatsiooni energeetikasse tuua. Sobilike uuenduslike kasutusele võtmine meie piirkonnas aitab kaasa siinsete inimeste teenindamisele targemate ja tõhusamate energialahendustega. IT-lahendused energeetikas soodustavad suuremat standardiseerimist ja kasvatavad turu läbipaistvust. Need võimaldavad teha strateegilisi otsuseid energia tootmise, hoiustamise ja impordi osas, mis omakorda tähendavad lõpptarbija– inimese ja ettevõtte – jaoks turvalisemat, kvaliteetsemat ja soodsamat teenust.

Vaikne abiline – võrgutasakaalu süsteem

Üks kaasaegse energiasektori nurgakividest on võrgutasakaalu haldussüsteem, mis on meie elektrivõrkude töökindluse loomisel ja säilitamisel ääretult oluline. See IT-lahendustel põhinev süsteem töötab vaikselt taustal, tagades, et toodetud energia hulk on kooskõlas tarbimisega, vältides nii elektriraiskamist ja katkestusi. See tagab võrgutasakaalu mitte ainult ühe riigi tasandil, vaid hõlbustab ka suhtlust naaberriikide elektriülekandesüsteemide operaatoritega.

Sellised IT-uuendused aitavad kaasa turu paindlikkuse ja stabiilsuse kasvatamisele. Näiteks Tietoevryga koostöös välja töötatud keskse teabesüsteemi kasutuselevõtt võrgu tasakaalu haldamiseks võimaldab vähendada kavandatud ja tegelike elektrimahtude vahelisi tasakaalustamatusi. Süsteem on loodud kogu Baltikumi jaoks ja on aitab tagada jätkusuutliku piiriülese elektrisüsteemi tasakaalustamise.

Nutikas energiandmete haldamine ja energiaallikate ühendamine

Nutikas energiandmete haldamine on strateegiliselt tähtis mitte ainult riiklikul tasandil, vaid ka jätkusuutliku ettevõtluse seisukohast, kuna sellel on oluline mõju ettevõtete kasumlikkusele. Energiandmete haldamine hõlmab süstemaatilist andmete kogumist, analüüsi ja tõlgendamist, et ettevõtted saaksid teha teadlikke otsuseid energia tarbimise ja kulude vähendamise osas. See võimaldab omakorda suunata ressursse muudesse valdkondadesse, olgu selleks näiteks uute teenuste-toodete loomine või olemasolevate arendamine. Pakkudes ettevõtetele pilvelahendusi, mis tagavad energiaalase teabe säilitamise, valideerimise, analüüsi ja aruandluse, on IT-ettevõtted partneriks pidevalt muutuval energiaturul.

Hajutatud energiahaldus on veel üks valdkond, kus nutitehnoloogiast kasu on. See hõlmab erinevatest allikatest pärineva energiatootmise juhtimist, olgu tegu taastuvatest allikatest või muul moel toodetud energiaga, ja selle integreerimist ühtseks energiavooks meie elektrivõrkudes. Nutikas energiahaldus vähendab vajadust saata energiat pikkade vahemaade taha, säästes nii kulusid kui ka energiat. Kuna läheme aina enam üle taastuvenergiale, muutub hajutatud energia haldamine üha olulisemaks. Nutivõrgud, mis suudavad hallata muutuvaid energiavoogusid erinevatest taastuvatest allikatest, olgu selleks tuul, päike või vesi, on jätkusuutlikuenergeetikaga tuleviku jaoks väga vajalikud. Selle kõige loomise ja tõhusa haldamise aluseks on nutikad IT-lahendused.

Ühine energiatulevik vajab edasisi samme

Balti riigid valmistuvad oma energiasüsteemide sünkroniseerimiseks Mandri-Euroopa võrguga aastal 2025. See on kriitilise tähtsusega otsus meie riikide energiavarustuse stabiilsuse ja julgeoleku seisukohast, mis viib meie süsteemid kooskõlla Euroopa standarditega. See tähendab ühtlasi ka suuremat vajadust kasutada kohalikke tasakaalustavaid ressursse. Seetõttu on vaja kasvatada Lätis, Leedus ja Eestis energiasüsteemide paindlikkust. Selle saavutamisele aitab omakorda kaasa hajutatud energiahaldus, mis võimaldab energiaressursse turunõudluse rahuldamiseks koondada jaaitab samal ajal osaleda paindlikult energiaturgudel, näiteks ülekandesüsteemi operaatorite korraldatud reservturgudel.

Hoolimata juba tehtud olulistest otsustest jagub ikka ka muresid. Näiteks on selge, et Baltikum vajabenergeetikas suuremat standardiseeritust, kuna erinevad tehnoloogiad ja nende kasutuselevõtu tasemedvõivad takistada tõhususe ja turvalisuse suurendamist. Siin saab esile tõsta Lätit, kes on standardiseerimisel sammu võrra naabritest ees.

Erinevatel IT-uuendustel on selge praktiline piiride ülene mõju üle kogu Baltikumi. Need ei ole ainult teoreetilised kontseptsioonid, vaid päris lahendused, mis parandavad inimeste igapäevaelu, tagades stabiilse energiavarustuse, suurendades turvalisust ja võimaldades taastuvate energiaallikate efektiivset kasutamist. Kokkuvõttes vähendavad nutikad ja tõhusad IT-lahendused potentsiaalselt ka energia hinda lõpptarbijatele.

Balti riigid ei pruugi olla maailma energiainnovatsiooni eestvedajad, kuid me peame tegema koostööd ja kiirendama nutikate IT-lahenduste kasutuselevõttu, et tulevikus saaksime kasu stabiilsest ja turvalisest elektrivarustusest ning mõistlikust elektrihinnast.

Jaga Facebookis Jaga Twitteris Jaga LinkedIn'is