noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Internet of Business: standardiseerides majandustehingu info

02 veebruar 2020

Projekti Internet of Business (IoB) eesmärgiks on arendada turvaline ja standardiseeritud reaalaja majanduse kontseptsioonil põhinev võrgustik, kus kõik äritehingud toimivad digitaalselt, suures osas automatiseeritult ja reaalajas.

IoB projekt on saanud toetust nii Interreg Baltic Sea Region Seed Money programmist 2016 aastal kui ka CEF Telecom 2016 Programme: eInvoicing programmist 2017 aastal. 2020 aastal jätkuvad projekti tegevused CEF Telecom 2019 Programme: eInvoicing programmi toetuse abil.

Projekti elluviimise periood: 01.02.2020 – 31.01.2021

Projekti partnerid
• MTÜ ITL Digital Lab
• Tieto Estonia AS
• Fitek AS
• Columbus Eesti AS
• BCS Itera AS
• Account Studio OÜ
• SimplBooks OÜ
• OÜ Skriining
• Eesti Raamatupidajate Kogu

Projekti põhitegevused
• Projekti käigus võetakse kasutusele XBRL GL standard majandustehingu info standardiseerimiseks, juurutatakse standard juba olemasolevatesse tarkvara- ja teenusepakkujate süsteemidesse ning kaardistatakse Euroopa e-arve standardi (EU Norm) vastu. Lisaks töötatakse esmakordselt välja teenus MyCompanyData, mis võimaldab riigile esitatavaid aruandeid (KMD ja TSD) saata XBRL GL formaadis. Selle tulemusel tehakse esimene samm reaalajas majanduse suunas, kus majandustehingu info ühes teenusepakkuja süsteemis on üheselt arusaadav ka teise teenusepakkuja süsteemile. Ühtlasi ollakse vastavuses Euroopa Komisjoni e-arve direktiivis 2014/55/EU esitatud nõuetega ning võimaldatakse riigisisene ja piiriülene usaldusväärne äritehingute toimimine nii era- kui avaliku sektori vahel.

• Viiakse läbi XBRL GL standardi eelanalüüs ja kaardistamine tehinguinfo vastu (sh EU Norm) võttes arvesse varasemalt läbiviidud projektide tulemusi ja kontseptsioone (Aruandlus 3.0, NSG3, TALTIO, MyData, etc), tehes tihedat koostööd Statistikaametiga ning hinnates võimalusi kasutada info vahetuseks innovaatilisi tehnoloogiaid (nt plokiahela tehnoloogiat). Tulemuseks on tehnilise kirjelduse dokument koos juhendmaterjaliga, mida saab korduvkasutada nii Eesti siseselt kui ka piiriüleselt teistes EU riikides, kuna nii XBRL GL kui ka EU Norm on laialt kasutusel olevat standardid.

• Eestis korraldatakse projekti raames kaks-kolm seminari: 2020 aasta kevadel on juba planeeritud rahvusvaheline RTE sümpoosium, milles räägitakse laiemalt RTE-st nii Eestis kui mujal riikides, tutvustatakse käesoleva projekti sisu, eesmärke ja planeeritud tulemusi. Lisaks on planeeritud seminarid XBRL GL standardi lähemaks tutvustamiseks ning muudatusteks, mis kaasnevad projekti partnerite süsteemides pärast projekti ellu viimist.

Projekti tegevuste elluviimist toetab The Innovation and Networks Executive Agency (INEA).

Projekti kontakt:
Sirli Heinsoo
Internet of Business projektijuht
sirli.heinsoo@itl.ee
+372 5645 6002

Jaga Facebookis Jaga Twitteris Jaga LinkedIn'is