noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Digitaliseerimine ei ole ühekordne tegevus

15 mai 2019

Digitaliseerimise vajaduses ei kahtle ilmselt ettevõtete juhtidest enam keegi. Mis loom see digiaudit või digidiagnostika siis on ja millist praktilist kasu selles võiks olla?

Heiti MeringDigiaudit keskendub suurema efektiivsuse võimaluste otsimisele läbi tänaste tehnoloogiliste võimaluste. Selle analüüsi tulemuseks on metoodiline hinnang ettevõtte hetkeolukorrale koos kokkulepetega protsesside muutmise ja juhtimise, võimaliku ajakava ja indikatiivse eelarve osas.

Tootmisettevõte peab saama keskenduda oma põhitegevusele ja IT kui tugiteenus peab seda tugevalt toetama. Ei ole ettevõtet, kes kasutaks vaid üht tarkvara ja sageli ei moodusta need süsteemid ettevõtte tarneahela juhtimiseks ühtset tervikut. Eri aegadel soetatud seadmed ja tarkvarad ei ole omavahel sageli ühendatavad. Iga andmete ühest süsteemist teise sisestamise töökoht tähendab protsessis takistust, vigade allikat ja infokadu. Teisalt kohtab sageli ka ettevõttes kasutusel oleva majandustarkvara puhul puudusi, mis tulenevad selle ebamõistlikust seadistusest või kasutamata jäetud funktsionaalsusest.

Eestis on IT ettevõtete seas vaid väike osa neid, kes päriselt tootmisega kokku puutunud ja on võimelised andma nõu, mida saab mõõta rahas. Kui kiire ülevaate saab ettevõttest mõne päevaga, siis põhjalikum protsessidest ja tehnilistest lahendustest ülevaate saamine nõuab paari nädalat või isegi kuud.

Ühelt poolt on inimene andmete sisestamisel pudelikaelaks ja läbi selle ebaefektiivsuse allikaks. Teisalt kaasneb liigse automatiseeritusega sõltuvus sensoritest, algoritmidest, riist- ja tarkvarast. Kogemus ütleb, et mida rohkem on erinevaid tehnoloogilisi komponente, seda suurem on võimalus, et ühes neist tekib tõrge. Ettevõtte suurus ja protsessi keerukus on määrav, kui kaugele on mõistlik minna infosüsteemide arendamisel ja millist väärtust see annab kasumi, käibe või ettevõtte laienemisele.

Ka mikroettevõtetel oleks võimalus leida võimalusi kiiremaks kasvuks, kui viia nende juhtimine ühiste süsteemide alla, koondada protsesse ühiseks müügitegevuseks või jagada tellimusi omavahelisteks allhangeteks suuremate koondtellimuste täitmisel. Tänases olukorras, kus tööjõud on piiratud, oleks ühine digilahenduste kasutamine parim võimalus ärivõimaluste laiendamiseks ja kasumi suurendamiseks.

Kui oled huvitatud lähemalt tutvuma Tieto võimalustega Sinu ettevõtte jaoks loodud digilahenduste osas, tule meile külla või külasta esindust Industry 4.0 in Practice konverentsil Tallinnas, 29. mail, innovatsioonikeskuses Mectory.

Jaga Facebookis Jaga Twitteris Jaga LinkedIn'is