noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto Estonia on Eesti esimene mitmekesisuse märgisega hinnatud IT-ettevõte

22 märts 2018

21. märtsil toimunud pidulikul vastuvõtul anti Tietole esmakordselt Eestis üle mitmekesisuse märgis. See teeb Tietost esimese IT-ettevõtte, kes selle eksklusiivse märgise pälvis.

Eesti Inimõiguste Keskuse hinnangul mõistab Tieto noorema põlvkonna ootusi ja väärtusi ning püüab neile võimaldada parimaid lahendusi, muuhulgas pakkudes paindlikkust lastega peredele ja soovides selle nimel ka edaspidi tööd teha. Tieto tugevuseks ja eripäraks on see, et toetatakse nii abielu- kui kooselupaare nende soost sõltumata, andes neile võrdsed õigused traditsiooniliste peremudelite kõrval.

Eesti Inimõiguste Keskuse ja Sotsiaalministeeriumi poolt välja antud mitmekesisuse märgis “austame erinevusi” on seotud juba olemasolevate mitmekesisuse kokkuleppe ja mitmekesisuse päevaga, mis tagab antud temaatika fookuses hoidmise.

Märgis aitab eristada ettevõtteid ja organisatsioone, kes mitmekesisuse ja kaasatusega igapäevaselt ja regulaarselt tegelevad. Lisaks sellele panustavad märgise saanud ettevõtted ühiskonda ning väärivad seega tunnustust.

Lisaks aitab märgis tööotsijal leida tööandja, kelle juures on hea töötada. 55% Eesti elanike jaoks on mitmekesisust ja võrdset kohtlemist väärtustav ettevõte või organisatsioon atraktiivne tööandja.

 

Kontakt

Sigrid Mõisavald

Personalijuht

Jaga Facebookis Jaga Twitteris Jaga LinkedIn'is