noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Järgmine "tiigrihüpe" on reaalajas äri

24 oktoober 2018

Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu (ITL) ja e-arve operaatorite ühisprojektiga pandi alus reaalajas äritehinguteks ning astuti samm kogu reaalaja majanduse visiooni elluviimiseks.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) ja e-arve operaatorite eestvedamisel on projektiga Internet of Business (IoB) pandud nurgakivi reaalajas äritehinguteks ning astutud pikk samm kogu reaalaja majanduse visiooni elluviimiseks. ITL-i juhatuse liikme Seth Lackman’i sõnul on liit reaalaja majanduse visiooniga juba pikka aega tegelenud ning IoB projekt on kindel märk selle jätkusuutlikkusest.

E-arve operaatorid Telema, Omniva, Tieto Estonia, Tieto Finland koos Eesti ja Läti erialaliitudega on ühtse ja avatud konsortsiumina kokku leppinud baasprintsiibid ning standardid äritehingute info vahendamiseks masinloetaval kujul. Projekti abil võttis Eesti riik kasutusele ühtse Euroopa e-arve standardi ning liitus rahvusvahelise andmevahetusvõrgustikuga PEPPOL. Lisaks loodi võimekus e-arvete edastuskanalina kasutada Eesti X-teed.

„IoB projekt on loonud Eesti ettevõtetele head lähtekohad ülejäänud Euroopaga automatiseeritud arveldusprotsessile üleminekuks,“ tutvustas projekti tulemusi Seth Lackman. „Põhjamaad ning Eesti on küll e-arvelduse osas maailmas esirinnas, kuid selle positsiooni säilitamiseks on vaja tempot tõsta. Euroopa Liidu eesmärk võtta aastaks 2020 kasutusele valdavalt e-arved nõuab meie poolt ambitsioonikaid eesmärke ning just seda reaalaja majanduse visioon kahtlemata on,“ ütleb ITL-i juhatuse liige.

Euroopaga samal sihikindlal kursil püsib ka Eesti– ligi 90% siinsetest riigiasutustest ja kohalikest omavalitsustest on suutelised juba e-arvet vastu võtma. Lähitulevikus peaks jõustuma ka seadus, mille tulemusel on avaliku sektori asutustele võimalik arveid saata vaid masinloetaval e-arve kujul.

Telema arendusjuht Toomas Veersoo tervitab riigi püüdlust andmevahetust ja e-arveldust automatiseerida, mis uuringute põhjal on ligi kuus korda kiirem ning kuni 80% soodsam kui PDF-või paberarvete käsitlemine. Veersoo sõnul on Eesti avaliku sektori puhul välja arvutatud, et täielik e-arvetele üleminek võimaldaks riigil säästa ligikaudu 2,5 miljonit eurot aastas. Lisaks ressursisäästlikkusele on lihtsa töö automatiseerimine ka võimalus kasvava tööjõupuudusega võitlemisel.

Järgmises Internet of Business reaalaja majanduse projektis on plaanis haaret laiendada ning kaasata konsortsiumisse ka majandustarkvara pakkujad, et luua Euroopa standardile vastavate e-arvete võimekus raamatupidamistarkvaradesse. Sarnaselt esimesele projektile tehakse ka eelseisvate projektide tulemid ja juhendmaterjalid avalikuks.

Võimalusi piiriüleste arvete saatmiseks saab uurida oma e-arve operaatorilt või mõnelt IoB projekti partnerilt. Lisaks Telemale, Omnivale ja Tietole on PEPPOL ühendus olemas Fitekil, kes on avaldanud soovi ka IoB projekti konsortsiumiga liituda. „Järjest kasvav partnerite võrgustik näitab, et reaalaja majanduse visioonis nähakse väga suurt perspektiivi, mille elluviimiseks on isegi suured konkurendid valmis seljad kokku panema,“ tõdes Tieto Estonia äriarendusjuht Kaido Heinsalu.

Internet of Business projekti kaasrahastati CEF Telecom eInvoicing 2016 programmi raames The Innovation and Networks Executive Agency (INEA) poolt.

Jaga Facebookis Jaga Twitteris Jaga LinkedIn'is