noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Alustati põllumajanduse suurandmete süsteemi loomist

27 september 2018

Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Tieto Estonia AS ja E-Agronom OÜ on alustanud projektiga, mille eesmärgiks on välja selgitada, milline peaks olema elektroonilise põllumajanduse suurandmete süsteemi lahendus.

Programmi eesmärgiks on andmete efektiivse kasutamise abil luua majanduslikku lisandväärtust põllumajandustootmises, toetada täppispõllumajanduse arengut ja keskkonnahoidlikku põllumajandust.

Programmi I etapp kestab 1 aasta, mille vältel viiakse läbi teostatavusuuring põllumajanduse suurandmete kasutamise tegevusvaldkonnas. I etapi ühisteks täitjateks on Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Tieto Estonia AS ja E-Agronom OÜ. Hankeleping sõlmiti 10. septembril 2018.

• Teostatavusuuringu eesmärgiks on välja selgitada, milline peaks olema elektroonilise põllumajanduse suurandmete süsteemi lahendus.
• Uuring hõlmab vähemalt olukorra kirjeldust, põllumajanduse suurandmete süsteemi kontseptsiooni kirjeldust ja elektroonilise põlluraamatu standardiseeritud formaadi kirjeldust. Uuringu raames analüüsitakse ligi 40 teemakohast Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Eesti Maaülikooli andmekogu.
• Teostatavusuuring koostatakse andmete loomise, haldamise ja kasutamisega seotud osapooli kaasates. Teostatavusuuringu tulemusi tutvustatakse põllumajandustootjatele erinevate esitlus- või teavitustegevuste kaudu. 
• Huvitatud osapoolte kaasamiseks ning neile tulemuste tutvustamiseks korraldatakse:

o kolm infopäeva, sh vähemalt üks infopäev konsulentidele programmi tegevuste ja ootuste tutvustamiseks;
o üks konverents;
o programmi tegevuste kohta tehakse ettekanne konsulentidele suunatud infopäeval või konverentsil.

Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas läbiviimist toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

Jaga Facebookis Jaga Twitteris Jaga LinkedIn'is