noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

STARTERtech Tallinna Tehnikaülikoolis

20 september 2017

18. septembril toimus Tallinna Tehnikaülikoolis STARTERtech’i inkubatsiooniprogrammi avaüritus, kus 15 ettevõtet esitles oma mõtteid seoses tuleviku innovatsioonitrendidega. Pärast seda toimus tudengite seas ajurünnak, mille käigus selgitati välja parimad ideed, mida hakatakse arendama kolme kuu jooksul toimuvate loengute ja töötubade käigus. Seeläbi on noortel võimalus nii TTÜ-siseste, kui väliste mentorite abiga töötada välja lahendus, millega osaleda 6. detsembril toimuval Mektory startup-võistlusel.

Kaheksa Eesti ülikooli koostöös loodud äriideede arenguprogramm pakub võimaluse õppida kõike, mis on seotud ettevõtte alustamisega. STARTER on ettevõtlusõppe allharu, mis toimub kahel korral aastas. Tieto Estoniat esindas avaüritusel Andres Kostiv, kes pidas ettekande teemal „Tieto ja innovatsioon – Tieto visioon ja teenused aastal 2020“. Samuti juhtis Andres ühe laudkonna ajurünnakut, mille käigus genereeriti erinevaid ideid ning mis päädis kõige perspektiivikamate ideede prototüüpimisega. Üritusel osales pea 150 tudengit ning Andresel jagus innovatiivsete noorte kohta vaid kiidusõnu.

Jaga Facebookis Jaga Twitteris Jaga LinkedIn'is