noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Persoonilugu

Kuidas Risto Mõtus Rakverest Stockholmi linna e-teenuseid looma läks ja kogemuse võrra rikkamana tagasi tuli

28 jaanuar 2021

Rakverest pärit Risto Mõtus liitus TietoEVRYga täpselt kakskümmend aastat tagasi, kui toonase nimega TietoEnator Risto esimese tööandja ära ostis. Nagu sellistel puhkudel üldiselt tavaks on, jätkas ka Risto alguses enda endistele klientidele teenuse osutamist. Nüüd on sellest nagu märkamatult möödunud 20 aastat, vahetunud on nii Tieto brändid kui kliendid ja Risto Mõtusest saanud üks pikaaegsemaid TietoEVRY töötajaid Eestis.

2000. aasta novembriks, kui Risto Mõtus TietoEnatori Eesti esinduses tööle asus, teadsid juba ärksamad börsimaaklerid, et järjekordne aktsiapidu on läbi saamas. Sellele eelnenud kuude jooksul oli Risto koos oma äripartneritega aga sõlminud Soome IT-gigandiga lepingu, mille järgi võttis TietoEnator üle nii Risto esimese tööandja Anymedia töötajad kui ka kliendid. Järgmised neli aastat keskenduski ta peamiselt oma endiste klientide – Teabeliini ja Telemedia Eesti – teenindamisele. See oli aeg, kui Google’i asemel aitasid infot leida AltaVista ja MSN ning paberist infokataloogid olid veel suur bisness. Just seda Teabeliin ja Telemedia Eesti tegidki – andsid välja paberist telefonikatalooge ja arendasid e-katalooge. Sellest, et see oli 20 aastat tagasi tõesti mahukas äri, annab muu hulgas aimu ka Risto toonane töö: „Minu töö oli Teabeliini ja Telemedia infosüsteemide töö tagamine pakkudes tehnilist tuge ja konsultatsiooni nii telefonitsi kui nende juures kohapeal käies. See võib kõlada lihtsa spetsialistitööna, kuid tegelikult oli aeg pingeline ja nii mõnigi kord pidin ka öösel olema valmis kliendile appi tõttama,“ räägib Risto oma esimestest töödest toonases TietoEnatoris.

Nii sama kindlalt nagu AltaVista kaotas turuosa Google’ile, nii hakkasid ka paberkataloogid liikuma aina rohkem veebi ja võistlema globaalsete otsingumootoritega. See võistlus ei saanud kaua kesta ja täpselt neli aastat hiljem töötaski Risto juba palju enamate klientidega TietoEnatori kasutajatoele keskendunud allüksuses TietoEnator Support.

„16 aastat tagasi oli Tieto vanem kui mina ja juba väga suur korporatsioon erinevate üksustega erinevates riikides. Meie peamine IT-tugiteenus paiknes sel ajal Brüsselis ja minu ülesanne oli sealsete teadmiste ja kogemuste üle toomine Eestisse, et teenindada Euroopa Keskkonnaagentuuri. See väga hea kogemus andis mulle tõuke liikuda edasi juba uue nimega Tieto Estonia Services allüksusesse, kus vastutasin kõikidele Eesti klientidele IT-teenuste pakkumise eest. Sellesse aega jääb Eesti suurpankade Swedbank ja SEB ning meie rahvusliku postiteenistuse Omniva (tol ajal muidugi nimega Eesti Post) infrastruktuuride kaasajastamine ja hooldus, mille eest mina vastutasin,“ selgitab Risto ja meenutab, et 2010. aasta suvel, kui ta uuel ametikohal alustas, allus talle seitse IT-spetsialisti, kellega koos ta Eesti suurettevõtetel tiigrihüpet teha aitas.

„Kui ma täpselt kakskümmend aastat tagasi Tietos tööle asusin, siis märkasin kohe kahte minu jaoks väga olulist asja. Esiteks ja see on kõige olulisem – Tietos väärtustatakse inimesi just sellistena nagu nad on. Meil töötades võib kergesti tekkida tunne, et kõik tööandjad käituvad sarnaselt, kuid tean, et päris nii see siiski pole. Ja seda kõrgemalt ma Tietos valitsevat sõbralikku kultuuri ning töötajatesse suhtumist hindan. Teiseks sain üsna kiiresti teada, et Tietos on vabadus. Vabadus teha huvitavaid asju ja oma aega ise planeerida. Vabadus oma karjääri planeerida ja areneda endale meelepärases suunas. See vabadus tuleb Tietos sellest, et tööandjana usaldab Tieto oma töötajaid,“ kirjeldab ta esimeste aastate emotsioone ja lisab, et enesearenguks on Tietos väga palju võimalusi nii töökohustuste kui geograafia mõttes.

Neli aastat Service Managerina sai loogilise jätku Line Managerina aastal 2014, kui Tieto otsustas tuua mitmekeelse kasutajatoe ehk Service Deski teenuse Tallinnasse.

„2014. aasta oli Tieto ja minu jaoks suur arenguhüpe. Juba ainuüksi see, et hakkasime lisaks Eesti klientidele pakkuma IT-tuge ka Tieto kõikidele teistes riikides asuvatele klientidele, oli väga suur muutus. Olemasolevate töötajatega polnud võimalik kõiki uusi kliente ära teenindada nii puht füüsiliselt kui ka keeleliselt. See tähendas uute töötajate palkamist ja teistest Service Deskidest inimeste Tallinnasse tööle toomist. Minu ülesanne Line Managerina oligi uute kolleegide juhendamine ja värskete klientide liitmine meie teenusega ehk teisisõnu toetasin globaalse Service Deski edukat starti Tallinnas.“

Kui muidu võiks stabiilsust ja korda armastava inimese jaoks olla järjepidev areng liigseid väljakutseid esitav, siis Risto jaoks on see olnud loogiline ja rahuldust pakkuv: „Olen saanud kasvada ja areneda koos oma tööandjaga. See aeg on olnud kindlasti väga põnev, aga ka hariv ning kasulik. Siin töötades olen saanud luua endale võrgustiku, millest on mulle heameelt, tuge ja kasu olnud nii igapäevast tööd tehes kui ka isiklikus elus. Just seesama võrgustik on üks peamistest põhjustest, miks ma ei ole kõigi nende aastate jooksul isegi mõelnud töökoha vahetamise peale,“ ütleb Risto.

Mõned asjad ei muutu kunagi

Aastatega kogutud võrgustikust on kasu nii väikses kui suures firmas, kuid suurkorporatsioonis on see asendamatu. Sellele sai Risto veelkord kinnitust Tieto Rootsi esindusse 2018. aastal tööle asudes. Samamoodi sai veelkord kinnitust ka ühtsete väärtuste ning tõekspidamiste olulisus multikultuurses Soome korporatsioonis.

„Töötasin Rootsis selle aasta sügiseni ja kuigi kaks aastat moodustab kogu minu Tieto-karjäärist kõigest 10%, oli see minu jaoks oluline etapp ning järjekordne hüpe enesearengus. Õppisin palju rootslaste ja Rootsi ühiskonna kohta, aga pea sama palju ka Eesti ja eestlaste kohta. Kes pole enne Rootsis töötanud, seda võib üllatada sealne asjalik-anonüümne töökultuur, kus kolleegid suhtlevad eraelulistel teemadel teineteisega hoopis vähem kui Eestis. Sellist suurt ühtehoidmise ja õlg õla kõrval tunnet nagu TietoEVRY Eesti esinduses valitseb, ma Stockholmis eriti ei kogenud. Samas oli aga väga selgelt tunda, et Tieto põhiväärtused püsivad muutumatuna olenemata regioonist, suhtluskeelest või inimestest. Need on need, millel Tieto kultuur põhineb ja on alati põhinenud igas riigis – töötajate väärtustamine, inimestesse panustamine, vabadus nii aega, tööd kui karjääri planeerida.“

Eesti kohta õppis aga Risto seda, et oleme kõiges ja alati väga kiired. „Mul on hea näide Teliaga, kes pakkus meie perele nii Stockholmis kui Tallinnas internetiühendust. Kui Rootsi kolides kulus meil koduse võrguühenduse saamiseks umbes nädal aega, siis Tallinnas saime neti koju kõigest ühe päevaga. Eesti on ka selgelt digiriik, kus panga- ja muid toiminguid tehakse elektrooniliselt, juriidiliselt siduvaid allkirju antakse mobiiliga ja makse deklareeritakse kolme minutiga. Rootsi ei ole Eestist tehnoloogiliselt maha jäänud, kuid sealne ühiskond on ettevaatlikum ja nii näiteks ei kasutata seal digiallkirja, kuigi tehniline võimekus selleks on olemas. Ütleksin, et kuigi Rootsi on küll väga avatud uutele lahendustele ja igasugusele innovatsioonile, siis mõned sealsed väga suured organisatsioonid on muutuste elluviimisel lihtsalt aeglased.“

Rootsis vastutas lisaks rootsi keelele veel nelja keelt valdav Risto peamiselt ühe kliendi teenuste eest. Selleks kliendiks oli Stockholmi linn koos oma Service Now platvormile rajatud tellimusportaaliga ja Risto tööks Product Ownerina kliendi soovide ja eesmärkide täitmine talle alluva arendusmeeskonna abil. Sama tööga ja sarnase multikultuurse meeskonnaga jätkab ta nüüd tagasi Tallinnasse kolinuna. „Meie Tallinna kontoris töötab samaaegselt üle 15 erineva rahvuse. See on tõeliselt rahvusvaheline seltskond, kellega ma iga päev koos töötada saan!“

Järgmised 20 aastat

Pärast kahte aastakümmet, kahte riiki ja mitut erinevat ametikohta näeb Risto oma karjääri TietoEVRYs jätkuvat vähemalt sama muljetavaldavalt. Ta ütleb, et talle meeldib kasvada koos tööga, mitte hüpata pidevalt ühest kohast teise ja positsioone vahetada – nii tundub lihtsalt õigem ja kasulikum.

„See, kus ma praegu olen ja millega tegelen on minu jaoks huvitav kindlasti veel mõnda aega. Näen, et mul on endiselt kasvamise ja arenemise ruumi. Ja Stockholmi linnaga on meil sõlmitud leping 10 aastaks, millest on praeguseks läbitud ainult üks aasta. 25 tuhande lõppkasutajaga klient on sedavõrd suur, et isegi kui ainult üks protsent läheb valesti, tähendab see sadat erinevat ja kiiret lahendamist vajavat asja. Seda tööd ei taha ma kindlasti pooleli jätta,“ võtab Risto TietoEVRYs ees ootavad aastad kokku.

 

Jaga Facebookis Jaga Twitteris Jaga LinkedIn'is